Doorgaan naar inhoud

Volg hun geloof na: Bijbelse personages komen tot leven

Deze serie brengt mannen en vrouwen uit de Bijbel tot leven die een bijzonder geloof hebben getoond. a Het voorbeeld van deze Bijbelse personen kan je helpen je eigen geloof sterker te maken en een betere band met God te krijgen.

Een afzonderlijke videoserie die ook Volg hun geloof na heet, kan je helpen nog meer te leren van trouwe Bijbelse personen.

a Om je te helpen de gebeurtenissen voor je te zien en helemaal in de verhalen op te gaan, zijn er in deze serie enkele details toegevoegd die niet in de Bijbel staan. Over die details is grondig nazoekwerk gedaan, zodat ze in harmonie zijn met zowel het Bijbelse verslag als historische bronnen en archeologische vondsten.

Van de schepping tot de vloed

Abel: Hij ’spreekt’ nog steeds tot ons

Wat kunnen we van Abel en zijn geloof leren als er zo weinig over hem in de Bijbel staat?

Henoch: God was blij met hem

Als jij een gezin hebt om voor te zorgen of het moeilijk vindt om op te komen voor wat je weet dat juist is, kun je veel leren van het geloof van Henoch.

Noach: Hij „wandelde met de ware God”

Met welke uitdagingen hadden Noach en zijn vrouw te maken bij het opvoeden van hun kinderen? Waarom hadden ze geloof nodig om de ark te bouwen?

Noach: Hij werd ’met zeven anderen veilig bewaard’

Hoe overleefden Noach en zijn gezin de moeilijkste tijd die de mensheid ooit had gekend?

Van de vloed tot de uittocht uit Egypte

Abram: ’De vader van allen die geloof hebben’

Hoe liet Abram zien dat hij geloof had? Op welke manieren zou je zijn geloof willen navolgen?

Sara: ‘Gij zijt een vrouw schoon van uiterlijk’

In Egypte zien Farao’s beambten hoe mooi Sara is. Wat er daarna gebeurt, zal u misschien verbazen.

Sara: God noemde haar ‘vorstin’

Waarom paste deze nieuwe naam goed bij Sara?

Rebekka: ‘Ik ben bereid te gaan’

Rebekka had niet alleen geloof maar ook andere prachtige eigenschappen.

Jozef: „Luistert alstublieft naar deze droom”

Stiefgezinnen in deze tijd kunnen iets leren van de ingewikkelde situatie van het gezin waarin Jozef opgroeide.

Jozef: Hoe zou ik deze grote slechtheid kunnen begaan?

Hoe weerstond Jozef de vastberaden pogingen van Potifars vrouw om hem te verleiden?

Jozef: ‘Alleen God weet wat dromen betekenen’

Hoe kon Jozef moedig de dromen van de hoofdschenker, hoofdbakker en Farao van Egypte uitleggen? Waarom ging Jozef in één dag van kerker naar koningshuis?

Jozef: ‘Neem ik soms de plaats van God in?’

Heb je in je familie weleens te maken gehad met jaloezie, verraad of haat? Dan kun je iets leren van het voorbeeld van Jozef.

Job: ‘Ik zal trouw blijven!’

Hoe kan het verhaal van Job ons helpen als we het moeilijk hebben of als ons geloof op de proef wordt gesteld?

Job: Jehovah gaf hem troost

Er is niets dat Satan kwader maakt en niets dat Jehovah blijer maakt dan dat we het geloof navolgen van Job!

Mirjam: ‘Zing voor Jehovah’

De profetes Mirjam ging de vrouwen van Israël onder inspiratie voor in een overwinningslied bij de Rode Zee. We kunnen veel van haar leren over moed, geloof en nederigheid.

Van de uittocht uit Egypte tot Israëls eerste koning

Rachab: Ze werd „rechtvaardig verklaard door werken”

Hoe blijkt uit Rachabs verhaal dat voor Jehovah ieder mens belangrijk is? Wat kunnen we van haar geloof leren?

Debora: ‘Ik stond op als een moeder in Israël’

Wat kunnen we van het verslag over Debora leren over geloof en moed?

Ruth: „Waarheen gij gaat, zal ik gaan”

Waarom was Ruth bereid haar familie en vaderland achter te laten? Welke eigenschappen maakten haar waardevol in Jehovah’s ogen?

Ruth: Een bijzondere vrouw

Waarom is het huwelijk van Ruth en Boaz bijzonder? Wat kunnen we van Ruth en Naomi leren over het begrip gezin?

Hanna: Ze stortte haar hart bij God uit

Hanna’s geloof in Jehovah hielp haar om te gaan met wat een onmogelijke situatie leek.

Samuël: ’Hij groeide op bij Jehovah’

Wat was er ongewoon aan Samuëls kindertijd? Wat hielp hem in geloof te groeien terwijl hij in de tabernakel diende?

Samuël: Hij volhardde ondanks teleurstellingen

Wij allemaal maken soms problemen of teleurstellingen mee die een beproeving op ons geloof vormen. Wat kunnen we leren van Samuëls volharding?

Van Israëls eerste koning tot Jezus' geboorte

Jonathan: ‘Niets kan Jehovah tegenhouden’

Jonathan viel samen met zijn wapendrager een hele voorpost van gewapende mannen aan, en de afloop was legendarisch.

David: ‘Jehovah behoort de strijd toe’

Waardoor kon David Goliath verslaan? Wat kunnen we leren van Davids verhaal?

David en Jonathan: ‘Een hechte vriendschap’

Hoe werden twee mensen met zulke verschillende achtergronden en zo’n groot leeftijdsverschil zulke goede vrienden? Hoe kan hun voorbeeld je helpen goede vrienden te vinden?

Abigaïl: Ze was een verstandige vrouw

Wat kunnen we leren van Abigaïls moeilijke huwelijk?

Elia: Hij kwam op voor de ware aanbidding

Hoe kunnen we Elia navolgen als we te maken krijgen met mensen die het niet eens zijn met wat de Bijbel leert?

Elia: Hij was waakzaam en hij wachtte

Hoe liet de profeet Elia zien dat bidden belangrijk voor hem was terwijl hij wachtte tot Jehovah zijn belofte zou vervullen?

Elia: Hij vond troost bij zijn God

Door welke gebeurtenissen raakte Elia zo diep in de put dat hij zou willen sterven?

Elia: Hij volhardde ondanks onrecht

Ben je weleens het slachtoffer geweest van onrecht? Zie je uit naar de tijd dat God dingen gaat rechtzetten? Lees hoe je de getrouwe Elia kunt navolgen.

Elia: Hij volhardde tot het eind

Elia’s voorbeeld van volharding kan ons helpen ons eigen geloof te versterken ondanks moeilijkheden.

Jona: Hij leerde van zijn fouten

Heb je je net als Jona weleens laten afschrikken door een opdracht die je kreeg? Zijn verhaal leert ons belangrijke lessen over Jehovah’s geduld en barmhartigheid

Jona: Hij leerde barmhartig te zijn

Hoe kan het verhaal van Jona ons helpen eerlijk naar onszelf te kijken?

Esther: Ze kwam op voor Gods volk

We hebben moed en geloof nodig om net als Esther zelfopofferende liefde te tonen.

Esther: Ze was verstandig, moedig en cijferde zich weg

Hoe cijferde Esther zich weg voor Jehovah en zijn volk?

Van Jezus' geboorte tot de dood van de apostelen

Maria: „Zie! Jehovah’s slavin!”

Wat onthult Maria’s antwoord aan de engel Gabriël over haar geloof? Welke andere waardevolle eigenschappen toonde ze?

Maria: Ze maakte „in haar hart gevolgtrekkingen”

Wat Maria in Bethlehem meemaakte, versterkte haar geloof in Jehovah’s beloften

Maria: Ze kwam een groot verdriet te boven

Het voorbeeld van Maria, de moeder van Jezus, kan een hulp zijn voor iemand die met een groot verdriet te maken krijgt.

Jozef: Een zorgzame vader met een belangrijke taak

Op welke manieren beschermde Jozef zijn gezin? Waarom ging hij met Maria en Jezus naar Egypte?

Martha: „Ik heb geloofd”

Hoe toonde Martha een bijzonder geloof, zelfs in een tijd van verdriet?

Maria Magdalena: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Ze kreeg het voorrecht om anderen goed nieuws te vertellen.

Petrus: Hij vocht tegen angst en twijfel

Twijfel kan een krachtige en verwoestende invloed hebben. Maar Petrus overwon zijn twijfels om Jezus te gaan volgen.

Petrus: Hij bleef trouw ondanks beproevingen

Hoe hielpen Petrus’ geloof en trouw hem correctie door Jezus te accepteren?

Petrus: Hij leerde te vergeven

Wat leerde Jezus Petrus over vergeven? Hoe bewees Jezus dat hij Petrus had vergeven?

Timotheüs: ‘Mijn geliefd en trouw kind in de Heer’

Waardoor veranderde Timotheüs van een verlegen jongen in een ijverige opziener?