Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

VIDEOLESSEN

Inleidingen tot Bijbelboeken

Deze korte filmpjes geven waardevolle informatie over de achtergrond en de inhoud van de boeken van de Bijbel. Gebruik deze filmpjes om het lezen en bestuderen van de Bijbel interessanter te maken.

Inleiding tot Ezra

Jehovah houdt zijn belofte en bevrijdt zijn volk uit gevangenschap in Babylon. Ook herstelt hij de ware aanbidding in Jeruzalem.

Inleiding tot Nehemia

Het Bijbelboek Nehemia bevat waardevolle lessen voor ware aanbidders.

Inleiding tot Esther

De dramatische gebeurtenissen in de tijd van Esther zullen je ervan verzekeren dat God zijn aanbidders uit moeilijke situaties kan redden.

Inleiding tot Job

Iedereen die van Jehovah houdt, zal getest worden. Het verslag van Job geeft ons het vertrouwen dat we rechtschapen kunnen blijven en Jehovah’s soevereiniteit kunnen ondersteunen.

Inleiding tot Psalmen

Psalmen ondersteunt Jehovah’s soevereiniteit, helpt en troost degenen die van Hem houden, en laat zien hoe de wereld door middel van Zijn Koninkrijk veranderd zal worden.

Inleiding tot Spreuken

Krijg raad van God voor vrijwel elk aspect van het dagelijks leven — van zakendoen tot familieaangelegenheden.

Inleiding tot Prediker

Koning Salomo bespreekt wat echt belangrijk is in het leven en stelt dat tegenover dingen die in strijd zijn met de wijsheid van God.

Inleiding tot Hooglied

De ware liefde van het Sulammitische meisje voor een herdersjongen wordt de ‘vlam van Jah’ genoemd. Waarom?

Inleiding tot Jesaja

Jesaja is een boek vol onfeilbare voorspellingen die je overtuiging kunnen vergroten dat Jehovah de Vervuller van beloften is en de God van onze redding.

Inleiding tot Jeremia

Jeremia bleef trouw volhouden in zijn toewijzing als profeet. Sta eens stil bij wat zijn voorbeeld voor christenen in deze tijd kan betekenen.

Inleiding tot Klaagliederen

Het boek werd geschreven door Jeremia en beschrijft het verdriet over de vernietiging van Jeruzalem en laat zien hoe berouw tot Gods vergeving leidt.

Inleiding tot Ezechiël

Ezechiël voerde nederig en moedig elke opdracht uit die God hem gaf, hoe moeilijk dat ook was. We kunnen veel van zijn voorbeeld leren.

Inleiding tot Daniël

Daniël en zijn vrienden bleven onder moeilijke omstandigheden trouw aan Jehovah. Wij kunnen nu, in de tijd van het einde, veel hebben aan hun voorbeeld en de vervulling van profetieën.

Inleiding tot Hosea

Hosea’s profetie leert ons dat Jehovah barmhartig is voor zondaars die berouw hebben en laat zien hoe hij aanbeden wil worden.

Inleiding tot Joël

Joël profeteerde over de komende ‘dag van Jehovah’ en liet zien hoe je die kunt overleven. Zijn profetie is in deze tijd nog dringender.

Inleiding tot Mattheüs

Interessante feiten over het Bijbelboek Mattheüs, de eerste van de vier evangeliën.

Inleiding tot Markus

Het verslag van Markus biedt een voorproefje van Jezus’ bestuur als Koning van Gods Koninkrijk.

Inleiding tot Lukas

Welke informatie in het evangelie van Lukas is uniek?

Inleiding tot Johannes

Johannes’ verslag benadrukt Jezus’ liefde voor mensen, zijn voorbeeld in nederigheid en de bewijzen dat hij de Messias is, de toekomstige Koning van Gods Koninkrijk.

Meer info

BOEKEN & BROCHURES

Wat is de boodschap van de Bijbel?

Wat is de boodschap van de Bijbel?