Doorgaan naar inhoud

Hoe kunt u een tekst in uw eigen bijbel opzoeken?

Hoe kunt u een tekst in uw eigen bijbel opzoeken?

Lijst van Bijbelboeken *

Naam van boek

Schrijver(s)

Voltooid

Genesis

Mozes

1513 v.Chr.

Exodus

Mozes

1512 v.Chr.

Leviticus

Mozes

1512 v.Chr.

Numeri

Mozes

1473 v.Chr.

Deuteronomium

Mozes

1473 v.Chr.

Jozua

Jozua

c. 1450 v.Chr.

Rechters

Samuël

c. 1100 v.Chr.

Ruth

Samuël

c. 1090 v.Chr.

1 Samuël

Samuël; Gad; Nathan

c. 1078 v.Chr.

2 Samuël

Gad; Nathan

c. 1040 v.Chr.

1 Koningen

Jeremia

580 v.Chr.

2 Koningen

Jeremia

580 v.Chr.

1 Kronieken

Ezra

c. 460 v.Chr.

2 Kronieken

Ezra

c. 460 v.Chr.

Ezra

Ezra

c. 460 v.Chr.

Nehemia

Nehemia

na 443 v.Chr.

Esther

Mordechai

c. 475 v.Chr.

Job

Mozes

c. 1473 v.Chr.

Psalmen

David en anderen

c. 460 v.Chr.

Spreuken

Salomo; Agur; Lemuël

c. 717 v.Chr.

Prediker

Salomo

v. 1000 v.Chr.

Hooglied

Salomo

c. 1020 v.Chr.

Jesaja

Jesaja

na 732 v.Chr.

Jeremia

Jeremia

580 v.Chr.

Klaagliederen

Jeremia

607 v.Chr.

Ezechiël

Ezechiël

c. 591 v.Chr.

Daniël

Daniël

c. 536 v.Chr.

Hosea

Hosea

na 745 v.Chr.

Joël

Joël

c. 820 v.Chr. (?)

Amos

Amos

c. 804 v.Chr.

Obadja

Obadja

c. 607 v.Chr.

Jona

Jona

c. 844 v.Chr.

Micha

Micha

v. 717 v.Chr.

Nahum

Nahum

v. 632 v.Chr.

Habakuk

Habakuk

c. 628 v.Chr. (?)

Zefanja

Zefanja

v. 648 v.Chr.

Haggaï

Haggaï

520 v.Chr.

Zacharia

Zacharia

518 v.Chr.

Maleachi

Maleachi

na 443 v.Chr.

Mattheüs

Mattheüs

c. 41 n.Chr.

Markus

Markus

c. 60-65 n.Chr.

Lukas

Lukas

c. 56-58 n.Chr.

Johannes

apostel Johannes

c. 98 n.Chr.

Handelingen

Lukas

c. 61 n.Chr.

Romeinen

Paulus

c. 56 n.Chr.

1 Korinthiërs

Paulus

c. 55 n.Chr.

2 Korinthiërs

Paulus

c. 55 n.Chr.

Galaten

Paulus

c. 50-52 n.Chr.

Efeziërs

Paulus

c. 60-61 n.Chr.

Filippenzen

Paulus

c. 60-61 n.Chr.

Kolossenzen

Paulus

c. 60-61 n.Chr.

1 Thessalonicenzen

Paulus

c. 50 n.Chr.

2 Thessalonicenzen

Paulus

c. 51 n.Chr.

1 Timotheüs

Paulus

c. 61-64 n.Chr.

2 Timotheüs

Paulus

c. 65 n.Chr.

Titus

Paulus

c. 61-64 n.Chr.

Filemon

Paulus

c. 60-61 n.Chr.

Hebreeën

Paulus

c. 61 n.Chr.

Jakobus

Jakobus (Jezus’ broer)

v. 62 n.Chr.

1 Petrus

Petrus

c. 62-64 n.Chr.

2 Petrus

Petrus

c. 64 n.Chr.

1 Johannes

apostel Johannes

c. 98 n.Chr.

2 Johannes

apostel Johannes

c. 98 n.Chr.

3 Johannes

apostel Johannes

c. 98 n.Chr.

Judas

Judas (Jezus’ broer)

c. 65 n.Chr.

Openbaring

apostel Johannes

c. 96 n.Chr.

Opmerking: Van sommige boeken is onzeker wie de schrijver is of wanneer ze zijn voltooid. Vaak is de datering bij benadering. De afkorting ‘c.’ betekent circa en ‘v.’ betekent vóór.

^ ¶2 Deze lijst bevat de 66 boeken van de Bijbel in de volgorde waarin ze in de meeste Bijbelvertalingen staan. Deze volgorde werd in de vierde eeuw n.Chr. vastgelegd.