ONTWAAKT!

Vraag: Sommige mensen twijfelen eraan of Jezus echt heeft bestaan. Anderen zijn ervan overtuigd dat hij heeft bestaan. Weer anderen zeggen dat we het nooit zeker zullen weten. Wat denkt u?

Aanbieding: In deze Ontwaakt! wordt besproken wat de feiten aantonen.

ONDERWIJS DE WAARHEID

Vraag: Wat gebeurt er als we sterven?

Bijbeltekst: Jo 11:11-14

Waarheid: Als iemand sterft, houdt hij op te bestaan. We hoeven dus niet bang te zijn voor een hiernamaals. Jezus vergeleek de dood met slapen. Net als in het geval van Lazarus zal Jezus overleden mensen tot leven ‘wekken’, zodat zij weer van het leven op aarde kunnen genieten (Job 14:14).

UITNODIGING VOOR VERGADERINGEN (inv)

Aanbieding: Ik wil u graag uitnodigen voor een gratis Bijbellezing. De lezing wordt gehouden in de plaatselijke Koninkrijkszaal, onze plaats van aanbidding. [Geef de uitnodiging, wijs op de tijd en plaats van de weekendvergadering en zeg wat het thema van de openbare lezing is.]

Vraag: Bent u weleens naar een Koninkrijkszaal geweest? [Laat indien mogelijk het filmpje Wat gebeurt er in een Koninkrijkszaal? zien.]

MAAK JE EIGEN PRESENTATIE

Maak je eigen presentatie aan de hand van de voorbeeldpresentaties.