Een bekwame vrouw heeft een positieve invloed op de reputatie van haar man. In de tijd van koning Lemuël stond een man met een bekwame vrouw goed ‘bekend in de poorten’ (Sp 31:23). Nu zijn er gerespecteerde broeders die ouderling of dienaar zijn. Als zo’n broeder getrouwd is, heeft het goede gedrag en de steun van zijn vrouw veel invloed op de mate waarin hij de gemeente kan dienen (1Ti 3:4, 11). Zo’n bekwame vrouw wordt erg gewaardeerd, niet alleen door haar man maar ook door de gemeente.

Een bekwame vrouw helpt haar man de gemeente te dienen door . . .