Jehovah verlangde van Job dat hij voor Elifaz, Bildad en Zofar zou bidden

42:7-10

  • Jehovah droeg Elifaz, Bildad en Zofar op naar Job te gaan en een brandoffer te offeren

  • Job moest voor ze bidden

  • Nadat Job voor ze gebeden had, werd hij beloond

Jehovah beloonde Job ruimschoots voor zijn geloof en volharding

42:10-17

  • Jehovah maakte een eind aan Jobs problemen en genas hem

  • Job werd oprecht getroost door vrienden en familieleden wegens alles wat hij had meegemaakt

  • Jehovah maakte Job weer rijk en gaf hem twee keer zo veel als hij had verloren

  • Job en zijn vrouw kregen nog tien kinderen

  • Job leefde nog 140 jaar en zag de volgende vier generaties uit zijn afstammingslijn geboren worden