De brochure Luister naar God is bedoeld om op een visuele manier Bijbelse basiswaarheden te leren aan iemand die moeite heeft met lezen. Elke les beslaat twee bladzijden en bevat duidelijke plaatjes met pijlen om de bespreking van het ene plaatje naar het volgende te leiden.

Verkondigers gebruiken zelf vaak de brochure Luister naar God en leef voor altijd als ze met iemand studeren die Luister naar God gebruikt. Die brochure heeft dezelfde plaatjes als Luister naar God, maar bevat meer tekst en kan worden gebruikt bij iemand die een beetje kan lezen. Op veel bladzijden staat een kader met aanvullende informatie die afhankelijk van de student besproken kan worden.

Je kunt de brochures altijd aanbieden, ook als ze niet de maandaanbieding zijn. Gebruik bij een studie de plaatjes om het Bijbelverslag uit te leggen. Stel vragen om de student erbij te betrekken en om ervoor te zorgen dat hij het begrijpt. Lees en bespreek de Bijbelteksten onder aan elke bladzijde. Als je de brochure uit hebt, kun je verdergaan met Wat leert de bijbel echt? of in de toekomst met Wat kun je leren uit de Bijbel? om je student te helpen naar de doop te groeien.