Personen die graag onderdanen van Gods Koninkrijk willen worden, moeten zo veel mogelijk te weten komen over het Koninkrijk en wat het heeft bereikt. Waarom is dat belangrijk? Het zal ze ervan overtuigen dat Gods Koninkrijk regeert maar ze ook motiveren om anderen over het goede nieuws van Gods Koninkrijk te vertellen (Ps 45:1; 49:3). Probeer, terwijl je naar de film Het Koninkrijk: De eerste 100 jaar kijkt, het antwoord te vinden op de volgende vragen:

  1. Wat deed het ‘Photo-Drama der Schepping’ met degenen die het zagen?

  2. Hoe werd de radio gebruikt om mensen met het goede nieuws te bereiken?

  3. Hoe werden andere methoden ingezet om de Koninkrijksboodschap te verspreiden, en met welk resultaat?

  4. Hoe werd er door de jaren heen een steeds betere opleiding voor de velddienst gegeven?

  5. Welke praktische opleiding kregen studenten op de Gileadschool?

  6. Welke rol hebben congressen gespeeld in het onderwijzen van Gods volk?

  7. Wat overtuigt jou ervan dat Gods Koninkrijk regeert?

  8. Hoe laten we zien dat we Gods Koninkrijk ondersteunen?