ONTWAAKT!

Vraag: Denkt u dat het de moeite waard is om slechte gewoonten te vervangen door goede gewoonten?

Bijbeltekst: Pr 7:8a

Aanbieding: In deze artikelen worden Bijbelse principes besproken die laten zien welk voordeel het heeft om grip op je gewoonten te krijgen.

ONTWAAKT!

Vraag: Verandering is onvermijdelijk. Wat is volgens u de beste manier om met veranderingen om te gaan?

Bijbeltekst: Pr 7:10

Aanbieding: [Wijs op het artikel op blz. 10.] In dit artikel worden Bijbelse principes besproken die ons helpen om te gaan met veranderingen.

LUISTER NAAR GOD EN LEEF VOOR ALTIJD

Vraag: Iedereen heeft een naam, of het nu een familielid, vriend of vreemde is. Maar hoe zit het met God? Heeft hij een naam?

Bijbeltekst: Ps 83:18

Aanbieding: In deze brochure staat wat de Bijbel ons nog meer leert over God. [Laat blz. 6 en 7 zien.]

MAAK JE EIGEN PRESENTATIE

Maak je eigen presentatie aan de hand van de voorbeeldpresentaties.