Voordat de Israëlieten de Jordaan oversteken, krijgen ze met een subtiele bedreiging van hun integriteit te maken. Sommigen hebben omgang met de Moabieten en geven daardoor toe aan verleiding en verkeerd gedrag. Hun daden en houding zijn een waarschuwend voorbeeld voor ons in deze tijd.