Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 COVERONDERWERP | HOE DENKT GOD OVER OORLOG?

Gods kijk op oorlog in deze tijd

Gods kijk op oorlog in deze tijd

Ook nu worden mensen onderdrukt. Velen smeken God om hulp en vragen zich af of het ooit beter zal worden. Hoort God hun geroep om hulp? Hoe denkt God over mensen die naar de wapens grijpen om een eind te maken aan hun onderdrukking? Steunt God hun pogingen? Vindt hij hun gedrag te rechtvaardigen?

Armageddon is de oorlog die een eind zal maken aan alle andere oorlogen

Het kan een troost zijn te weten dat God het lijden in deze tijd ziet en dat hij er iets aan gaat doen (Psalm 72:13, 14). In de Bijbel belooft God dat hij mensen die ellende meemaken, zal helpen. Wanneer? ‘Bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met zijn krachtige engelen, (...) wanneer hij wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thessalonicenzen 1:7, 8). Deze openbaring van Jezus zal in de toekomst plaatsvinden tijdens ‘de grote dag van God de Almachtige’, ook wel Armageddon genoemd (Openbaring 16:14, 16).

In die toekomstige oorlog zal God geen mensen maar zijn Zoon, Jezus Christus, samen met andere machtige geestelijke schepselen gebruiken om oorlog te voeren. Zij zullen een eind maken aan alle onderdrukking en slechtheid (Jesaja 11:4; Openbaring 19:11-16).

Gods kijk op oorlog is nooit veranderd. Hij ziet oorlog nog steeds als een aanvaardbare manier om een eind te maken aan onderdrukking en slechtheid. Maar net als vroeger bepaalt alleen God wanneer die oorlog zal plaatsvinden en wie erbij betrokken zal zijn. We hebben gezien dat God al heeft  bepaald dat de oorlog om een eind te maken aan slechtheid en onderdrukking in de toekomst zal plaatsvinden, en dat Jezus daar een hoofdrol in zal spelen. Dat betekent dat de huidige oorlogen niet door God worden goedgekeurd, hoe nobel het motief misschien ook lijkt te zijn.

Ter illustratie: Twee broers krijgen ruzie terwijl hun vader weg is. Ze stoppen tijdelijk met ruziën en bellen hun vader. De ene broer beweert dat de andere begonnen is, terwijl de andere beweert dat hij slecht behandeld werd. Beide broers vragen hun vader om hulp en hopen dat hij hun kant kiest. Maar nadat de vader ze allebei heeft aangehoord, zegt hij dat ze moeten stoppen met ruziën en dat hij het probleem zal oplossen als hij thuiskomt. Het gaat even goed. Maar binnen de kortste keren zijn ze weer aan het ruziën. Als de vader thuiskomt, is hij boos op beide zoons en straft hij ze voor hun ongehoorzaamheid.

In deze tijd vragen landen die met elkaar in oorlog zijn vaak God om hulp. Maar God kiest geen kant in oorlogen van nu. In de Bijbel zegt hij duidelijk: ‘Vergeldt niemand kwaad met kwaad’ en ‘Wreekt uzelf niet’ (Romeinen 12:17, 19). Bovendien heeft hij gezegd dat mensen geduldig moeten wachten totdat hij ingrijpt. Dat zal hij doen tijdens Armageddon (Psalm 37:7). Als landen niet op God wachten en zelf oorlog gaan voeren, ziet God die oorlogen als arrogante daden van agressie. God zal daarom tijdens Armageddon laten zien dat hij dat soort daden niet goedkeurt. Hij zal de geschillen tussen landen eens en voor altijd oplossen door ‘oorlogen te doen ophouden tot het uiteinde der aarde’ (Psalm 46:9; Jesaja 34:2). Armageddon is de oorlog die een eind zal maken aan alle andere oorlogen.

Het einde van oorlog is een van de vele positieve dingen die Gods Koninkrijk tot stand zal brengen. Jezus had het over die regering in zijn bekende gebed, waarin hij zei: ‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde’ (Mattheüs 6:10). Gods Koninkrijk zal niet alleen een eind maken aan oorlog maar ook aan de belangrijkste oorzaak van oorlog: slechtheid (Psalm 37:9, 10, 14, 15). * Daarom kijken de volgelingen van Jezus enthousiast uit naar Gods Koninkrijk (2 Petrus 3:13).

Maar hoelang moeten we wachten voordat Gods Koninkrijk een eind aan lijden, onderdrukking en slechtheid gaat maken? Uit de vervulling van Bijbelse voorspellingen blijkt dat we in ‘de laatste dagen’ van de huidige maatschappij leven (2 Timotheüs 3:1-5). * Binnenkort zal God door middel van Armageddon een eind maken aan deze laatste dagen.

Zoals eerder gezegd zullen degenen die sterven tijdens die laatste oorlog, personen zijn die ‘het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thessalonicenzen 1:8). Maar we hebben ook besproken dat God niet blij is als mensen sterven, ook niet als het slechte mensen zijn (Ezechiël 33:11). Hij ‘wenst niet dat er iemand vernietigd wordt’ in die laatste oorlog. Daarom zorgt hij nu, voordat hij gaat ingrijpen, dat het goede nieuws over Jezus ‘op de gehele bewoonde aarde wordt gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën’ (2 Petrus 3:8, 9; Mattheüs 24:14; 1 Timotheüs 2:3, 4). Door het wereldwijde evangelisatiewerk van Jehovah’s Getuigen hebben mensen nu de kans God te leren kennen, het goede nieuws over Jezus te gehoorzamen en de dag mee te maken dat er geen oorlog meer zal zijn.

^ ¶9 Gods Koninkrijk zal ook een eind maken aan de grootste vijand van de mens: de dood. Uit het artikel ‘Vragen over de Bijbel’ in dit tijdschrift blijkt dat God heel veel mensen uit de dood zal opwekken, ook talloze oorlogsslachtoffers.

^ ¶10 Zie voor meer informatie over de laatste dagen hoofdstuk 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.