Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Wist u dit?

Wist u dit?

Voor welke uitdagingen kwam Herodes te staan bij het herbouwen van de tempel in Jeruzalem?

Oorspronkelijk bouwde Salomo de tempel van Jeruzalem op een heuvel en liet hij steunmuren plaatsen aan de oost- en westkant van de heuvel om een vlak terrein rond het heilige bouwwerk te creëren. Herodes wilde dat zijn tempel mooier werd dan die van Salomo, dus begon hij de bestaande tempel te verbouwen en te vergroten.

De bouwkundigen van Herodes vergrootten het vlakke terrein ten noorden van de tempel om daar meer ruimte te creëren. Ten zuiden van de tempel werd het terrein met ruim dertig meter verlengd. Om dit voor elkaar te krijgen, bouwden ze een aantal stenen bogen en een dikke steunmuur. Op sommige plekken was die muur vijftig meter hoog.

Herodes wilde de joden niet kwetsen en de tempeldiensten en -offers niet verstoren. De Joodse historicus Josephus zegt dat Herodes zelfs joodse priesters opleidde tot steenhouwer of timmerman, zodat er geen onbevoegde mensen op heilig terrein zouden komen.

Herodes overleed voordat het project voltooid was. Tegen 30 n.Chr. was het bouwproject al 46 jaar aan de gang (Johannes 2:20). Het werk werd halverwege de eerste eeuw n.Chr. afgerond door Agrippa II, de achterkleinzoon van Herodes.

Waarom dachten mensen op Malta dat de apostel Paulus een moordenaar was?

De godin van het recht (links) slaat de godin van het onrecht

Sommige mensen op Malta hadden zich misschien laten beïnvloeden door ideeën uit het Griekse geloof. Volgens het Bijbelboek Handelingen leed Paulus schipbreuk voor de kust van Malta. Hij stak een vuur aan om hem en de andere schipbreukelingen warm te houden. Toen hij een paar houtjes op dat vuur legde, beet een adder zich in zijn hand vast. De eilandbewoners zeiden toen: ‘Deze mens is vast en zeker een moordenaar, en alhoewel hij veilig aan de zee is ontkomen, heeft de wrekende gerechtigheid hem toch niet toegestaan te blijven leven’ (Handelingen 28:4).

Het Griekse woord voor gerechtigheid of recht is di’ke. Recht is over het algemeen een abstract begrip, maar in de Griekse mythologie was Dikè de naam van de godin van het recht. De Grieken dachten dat zij het doen en laten van de mens in de gaten hield en onrecht dat niet werd gezien aan Zeus meldde, zodat de schuldige partij gestraft zou worden. Volgens één bron kunnen de bewoners van Malta daarom gedacht hebben: ‘Paulus is wel aan de zee ontsnapt, maar hij is een getekend man die nu in de macht van de godin Dikè is (...) via de adder.’ De mensen veranderden van mening toen ze zagen dat Paulus ongedeerd was.