Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  april 2015

 EEN GESPREK OVER DE BIJBEL

Waarom de dood van Jezus herdenken?

Waarom de dood van Jezus herdenken?

Hier volgt een gesprek zoals Jehovah’s Getuigen dat met iemand zouden kunnen hebben. Stel u voor dat Melissa, een Getuige, bij Shirley langskomt.

‘BLIJFT DIT TOT EEN GEDACHTENIS AAN MIJ DOEN’

Melissa: Hoi Shirley. Wat leuk dat je vorige week bij de herdenking van Jezus’ dood * was. Wat vond je ervan?

Shirley: Ik vond het wel interessant, maar ik snapte niet alles wat er gezegd werd. Ik weet dat mensen met kerst de geboorte van Jezus vieren en met Pasen zijn opstanding. Maar ik wist niet dat er ook mensen zijn die zijn dood herdenken.

Melissa: Kerst en Pasen zijn inderdaad populaire vieringen. Maar Jehovah’s Getuigen vinden het belangrijk om de dood van Jezus te herdenken. Zal ik je uitleggen waarom?

Shirley: Ja, dat wil ik wel weten.

Melissa: Jehovah’s Getuigen herdenken Jezus’ dood omdat hij zijn volgelingen heeft gevraagd dat te doen. De avond voordat Jezus stierf had hij een speciale maaltijd met zijn trouwe volgelingen.

Shirley: Je bedoelt het Laatste Avondmaal?

Melissa: Precies. Het wordt ook wel het Avondmaal des Heren genoemd. Tijdens die maaltijd vertelde Jezus zijn volgelingen duidelijk wat ze moesten doen. Zou je willen voorlezen wat hier staat, in Lukas 22:19?

Shirley: Ja hoor. ‘Hij nam ook een brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het aan hen, terwijl hij zei: “Dit betekent mijn lichaam, dat ten behoeve van u gegeven zal worden. Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.”’

Melissa: Dankjewel. Dus Jezus zegt hier: ‘Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.’ En vlak voordat hij zijn volgelingen vroeg hem te herdenken, vertelde Jezus wat ze precies moesten herdenken. Hij zei dat hij zijn leven voor zijn volgelingen zou geven. Dat is ook wat Jezus zei in Mattheüs 20:28: ‘De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen.’ Dat is in het kort de reden waarom Jehovah’s Getuigen elk jaar samenkomen om de dood van Jezus te herdenken — ze herdenken het offer dat hij heeft gebracht. Zijn dood kan leven betekenen voor gehoorzame mensen.

WAAROM WAS ER EEN LOSPRIJS NODIG?

Shirley: Ik heb mensen horen zeggen dat Jezus is gestorven zodat wij kunnen leven. Maar ik heb eigenlijk nooit echt begrepen wat ze daarmee bedoelen.

Melissa: Jezus’ losprijs is een lastig onderwerp. Maar het is ook een van de mooiste leerstellingen in de Bijbel. Heb je nog even?

Shirley: Jawel hoor.

 Melissa: O mooi, want ik heb pas nog iets over de losprijs gelezen. Ik zal het goed proberen uit te leggen.

Shirley: Oké.

Melissa: Om de losprijs te kunnen begrijpen, moeten we eerst weten wat de gevolgen waren van de zonde van Adam en Eva in de Hof van Eden. Dat wordt goed uitgelegd in Romeinen 6:23. Wil jij die tekst even voorlezen?

Shirley: ‘Want het loon dat de zonde betaalt, is de dood, maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer.’

Melissa: Zie je wat hier staat? Het vers begint met: ‘Het loon dat de zonde betaalt, is de dood.’ Dit is een eenvoudige wet die God vaststelde toen hij mensen maakte: het loon, of de straf, voor zonde is de dood. In het begin was er nog niemand die zondigde. Adam en Eva waren volmaakt, en ook hun kinderen zouden volmaakt zijn. Niemand zou dus hoeven sterven. Adam en Eva en al hun afstammelingen zouden voor eeuwig van het leven kunnen genieten. Maar zoals je weet, is het heel anders gelopen.

Shirley: Ja, Adam en Eva aten van de verboden vrucht.

Melissa: Ja, en toen ze dat deden — toen Adam en Eva ervoor kozen God ongehoorzaam te zijn — zondigden ze. Met andere woorden: ze kozen voor onvolmaaktheid en werden zondig. Dat had rampzalige gevolgen, niet alleen voor Adam en Eva, maar ook voor al hun afstammelingen.

Shirley: Hoezo dan?

Melissa: Nou, misschien kan ik het hiermee vergelijken. Bak je weleens iets?

Shirley: Ja.

Melissa: Stel: je hebt een nieuw bakblik. Maar voordat je hem ook maar één keer hebt kunnen gebruiken, valt hij op de grond en komt er een grote deuk in. Hoe zullen de cakes die je erin bakt eruitzien? Die hebben dan toch ook een deuk?

Shirley: Ja, natuurlijk.

Melissa: Zoiets gebeurde ook toen Adam en Eva ongehoorzaam aan God waren. Door hun zonde werden ze onvolmaakt en kregen ze als het ware een deuk. En omdat ze zondigden voordat ze kinderen hadden gekregen, zouden al hun kinderen met dezelfde ‘deuk’ geboren worden, als onvolmaakte mensen. In de Bijbel slaat ‘zonde’ niet alleen op gedrag maar ook op de onvolmaaktheid die we hebben geërfd. Toen Adam en Eva zondigden, hadden wij nog niets verkeerds gedaan — we waren nog niet eens geboren. Toch werden we al veroordeeld tot een leven van onvolmaaktheid en zonde dat zou eindigen in de dood. De straf voor zonde is de dood, zegt Romeinen 6:23.

Shirley: Maar dat is toch niet eerlijk? Waarom zouden mensen voor altijd moeten boeten voor de zonde van Adam en Eva?

Melissa: Dat lijkt inderdaad oneerlijk. Maar we moeten naar het grotere geheel kijken. God is volmaakt rechtvaardig. Daarom moesten Adam en Eva voor hun zonde sterven maar was er hoop voor hun nakomelingen — voor ons. God zorgde voor een oplossing. En daar komt het offer van Jezus in beeld. Kijk nog eens naar Romeinen 6:23. Eerst zegt het vers: ‘Het loon dat de zonde betaalt, is de dood’, maar dan staat er: ‘Maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer.’ Door de dood van Jezus kunnen we dus van zonde en de dood verlost worden. *

 DE LOSPRIJS, GODS GROOTSTE GESCHENK

Melissa: Er staat nog een interessant detail in dit vers.

Shirley: Ik ben benieuwd.

Melissa: Er staat: ‘De gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer.’ Als Jezus degene is die voor ons heeft geleden en voor ons is gestorven, waarom wordt de losprijs hier dan ‘de gave die God schenkt’ genoemd? Waarom niet ‘de gave die Jezus schenkt’? *

Shirley: Hm. . . Goede vraag.

Melissa: God was degene die Adam en Eva had gemaakt. Ze waren ongehoorzaam aan hem. Hij was vast diep gekwetst toen zijn eerste twee menselijke kinderen tegen hem in opstand kwamen. Maar Jehovah, God, kwam meteen met een oplossing. * Hij bepaalde dat een van zijn geestelijke schepselen naar de aarde zou komen, als volmaakt mens zou leven en uiteindelijk zijn leven zou geven als losprijs. De hele voorziening van de losprijs was dus een geschenk van God. En de losprijs was op nog een manier een geschenk. Heb je er weleens bij stilgestaan hoe God zich gevoeld moet hebben toen Jezus werd gedood?

Shirley: Nee, niet echt.

Melissa: Ik zie speelgoed in de tuin liggen. Heb je kinderen?

Shirley: Ja, een jongen en een meisje.

Melissa: Als moeder kun je je vast inleven in de gevoelens van Jezus’ hemelse Vader, Jehovah, op de dag dat Jezus stierf. Hoe zal hij zich gevoeld hebben toen hij vanuit de hemel zag hoe zijn Zoon, van wie hij zo veel hield, gearresteerd, bespot en geslagen werd? En hoe zal hij zich gevoeld hebben toen zijn Zoon aan een paal werd genageld om een langzame, pijnlijke dood te sterven?

Shirley: Dat moet verschrikkelijk voor hem zijn geweest! Daar heb ik nog nooit over nagedacht.

Melissa: We weten natuurlijk niet hoe God zich precies gevoeld zal hebben. Maar we weten wel dat hij gevoelens heeft. Ook weten we waarom hij toeliet dat zijn zoon zo behandeld werd. Het wordt prachtig uitgelegd in deze bekende Bijbeltekst, Johannes 3:16. Zou jij die willen lezen?

Shirley: ‘God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.’

De losprijs is de grootste uiting van liefde die er ooit is geweest

Melissa: Kijk nog eens naar het begin van dit vers: ‘God heeft de wereld zozeer liefgehad.’ Het gaat dus om liefde. Liefde bewoog God ertoe zijn Zoon naar de aarde te sturen om voor ons te sterven. De losprijs is de grootste uiting van liefde die er ooit is geweest. En daarom komen Jehovah’s Getuigen elk jaar bij elkaar voor de herdenking van Jezus’ dood. Snap je het een beetje?

Shirley: Ja, bedankt dat je het zo goed hebt uitgelegd.

Hebt u een vraag over een Bijbels onderwerp? Bent u benieuwd naar een van de leerstellingen of gebruiken van Jehovah’s Getuigen? Vraag er dan eens naar als u een Getuige ontmoet. Hij of zij zal u er graag meer over vertellen.

^ ¶5 Elk jaar herdenken Jehovah’s Getuigen het offer dat Jezus heeft gebracht door zijn leven voor ons te geven.

^ ¶32 Een volgend artikel in deze rubriek zal uitleggen hoe het loskoopoffer van Jezus verlossing van zonde mogelijk maakt. Ook zal het bespreken wat we moeten doen om voordeel te trekken van de losprijs.

^ ¶36 Volgens de Bijbel zijn God en Jezus twee verschillende personen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

Meer info

VRAGEN OVER DE BIJBEL

Waarom is Jezus gestorven?

Veel mensen weten uit de Bijbel dat Jezus gestorven is zodat wij kunnen leven. Maar hoe hebben we eigenlijk voordeel van zijn dood?

Wat leert de bijbel echt?

De losprijs, het grootste geschenk van God

Wat is de losprijs? Hoe kunt u er profijt van hebben?