Zal er ooit één regering voor alle mensen zijn?

Hoe kan een wereldregering alle mensen verenigen? Jesaja 32:1, 17; 54:13

Hoe zou een wereldregering de mensheid kunnen helpen? Veel mensen hebben het moeilijk omdat ze arm zijn, terwijl andere heel rijk zijn. Maar een betrokken wereldregering zou ervoor kunnen zorgen dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Denkt u dat mensen ooit zo’n regering kunnen vormen? (Lees Jeremia 10:23.)

De geschiedenis leert dat regeringen vaak slecht voor hun onderdanen zorgen, vooral voor de arme. Sommige regeringen zijn zelfs wreed (Prediker 4:1; 8:9). Maar de almachtige God heeft beloofd dat er een regering zal komen die alle andere regeringen zal vervangen. De Bestuurder ervan zal echt voor mensen zorgen. (Lees Jesaja 11:4; Daniël 2:44.)

Wat gaat Gods Koninkrijk doen?

Jehovah, God, heeft de beste Bestuurder gekozen: zijn Zoon, Jezus (Lukas 1:31-33). Toen Jezus op aarde was, hielp hij anderen graag. Als Koning zal hij alle mensen verenigen en hun problemen oplossen. (Lees Psalm 72:8, 12-14.)

Zal iedereen het bestuur van Jezus accepteren? Nee, maar Jehovah is geduldig (2 Petrus 3:9). Hij geeft mensen de kans om Jezus als Bestuurder te aanvaarden. Binnenkort zal Jezus de aarde verlossen van slechte mensen en zal er overal vrede en veiligheid zijn. (Lees Micha 4:3, 4.)