Koolmonoxide is onzichtbaar en gevaarlijk — net als Satan

Het is moeilijk waar te nemen. Het is kleur- en geurloos en kan slachtoffers zomaar overvallen. Misschien wel ruim de helft van alle sterfgevallen door vergiftiging is te wijten aan deze ene boosdoener: koolmonoxide. Maar er is geen reden tot paniek. Er zijn manieren om het gas te detecteren en jezelf te beschermen. Veel mensen zijn zo verstandig om koolmonoxidemelders te plaatsen en meteen op een alarmmelding te reageren.

Satan is, net als koolmonoxide, onzichtbaar. Ook is hij voor mensen heel moeilijk te detecteren en extreem gevaarlijk. Maar God laat ons niet aan ons lot over. We hoeven niet bang te zijn voor Satan als we gebruikmaken van de hulp die God ons geeft.

Het vermogen om te kiezen. Jakobus 4:7 zegt: „Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten.” Hoewel Satan machtig is, kan hij u niet dwingen om dingen te doen die u niet wilt. U hebt een keus. In 1 Petrus 5:9 staat: „Neemt uw standpunt tegen hem [de Duivel] in, vast in het geloof.” Bedenk dat Satan wegging toen Jezus de drie verleidingen resoluut weerstond (Mattheüs 4:11). Ook u kunt ervoor kiezen Satans pogingen te weerstaan.

Vriendschap met God. Jakobus 4:8 moedigt ons aan: „Nadert tot God.” Jehovah nodigt u persoonlijk uit een hechte vriendschap met hem te ontwikkelen. Hoe kunt u dat doen? Het begint allemaal met het leren kennen van God door de Bijbel te onderzoeken (Johannes 17:3). Als u Jehovah beter leert kennen, zult u van hem gaan houden, en dat zal u weer motiveren om zijn wil te doen (1 Johannes 5:3). Hoe zal Jehovah reageren als u moeite doet om hem beter te leren kennen? Jakobus zegt: „Hij zal tot u naderen.”

Jehovah biedt geestelijke voorzieningen die u kunnen beschermen

De belofte van bescherming. In Spreuken 18:10 staat: „De naam van Jehovah is een sterke toren. Hier snelt de rechtvaardige binnen en ontvangt bescherming.” Natuurlijk betekent dat niet dat Gods naam een of andere toverspreuk is. Het betekent dat personen die Gods naam echt eren, hem op elk moment om bescherming mogen vragen.

Een praktijkvoorbeeld. Handelingen 19:19 vertelt ons iets interessants over pasbekeerde christenen in Efeze: „Vrij velen van hen die magische kunsten hadden beoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van iedereen. En men berekende de gezamenlijke prijs ervan,  die een waarde van vijftigduizend zilverstukken bleek te vertegenwoordigen.” * Die christenen vernietigden alle voorwerpen die met het occulte te maken hadden, ongeacht de waarde ervan. Dat voorbeeld kan ons in deze tijd helpen. Deze wereld is doortrokken van occultisme en spiritisme. Zelfs schijnbaar onschuldige spiritistische voorwerpen en gebruiken kunnen ons onder de invloed van demonen brengen. Daarom is het heel belangrijk dat we ver weg blijven van zulke dingen, wat het ons ook moge kosten (Deuteronomium 18:10-12).

Rogelio, uit het eerste artikel, geloofde tot zijn vijftigste niet in de Duivel. Maar hij veranderde van mening. Wat was de reden daarvoor? „Voor het eerst in mijn leven kreeg ik een bijbel in mijn bezit”, vertelt hij. „Kennis uit de Bijbel heeft me ervan overtuigd dat de Duivel bestaat. Die kennis beschermt me nu tegen zijn invloed.”

„Kennis uit de Bijbel heeft me ervan overtuigd dat de Duivel bestaat. Die kennis beschermt me nu tegen zijn invloed”

Zou het niet geweldig zijn als Satan er niet meer was? De Bijbel voorspelt dat de Duivel, die heel veel mensen misleidt, „in het meer van vuur en zwavel geslingerd” zal worden (Openbaring 20:10). Natuurlijk kunnen letterlijk vuur en letterlijke zwavel een onzichtbare geest niets doen. Het meer van vuur moet daarom een afbeelding zijn van eeuwige vernietiging. Satan zal voor altijd verdwenen zijn. Wat zal dat een mooie tijd zijn voor mensen die van God houden!

Blijf ondertussen zo veel mogelijk over Jehovah en zijn persoonlijkheid leren. * Stel u voor hoe heerlijk het zal zijn als er terecht gezegd kan worden: „Satan bestaat niet!”

^ ¶8 Als het hier om de Romeinse denarius ging, zou dit bedrag overeengekomen zijn met de som van wat 50.000 arbeiders gemiddeld op een dag verdienden — een gigantisch bedrag!

^ ¶11 Zie voor meer informatie over Satan en spiritisme hoofdstuk 10 van het boek Wat leert de bijbel echt? Vraag een van Jehovah’s Getuigen om een exemplaar.