Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader, die mij heeft gezonden, hem trekt. — JOHANNES 6:44.

WAAROM SOMMIGEN TWIJFELEN: Veel mensen die in God geloven, hebben het gevoel dat hij ver weg is. „Voor mij was hij gewoon de God die alles gemaakt heeft”, zegt Christina, een vrouw uit Ierland die elke week naar de kerk ging. „Maar ik kende hem niet. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij dichtbij was.”

WAT GODS WOORD ZEGT: Als we ons verloren voelen, laat Jehovah ons niet in de steek. Jezus illustreerde Gods zorg voor ons als volgt: „Wanneer iemand in het bezit komt van honderd schapen en één daarvan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en op zoek gaan naar het ene verdwaalde?” Wat was de les? „Evenzo vindt mijn Vader, die in de hemel is, het niet wenselijk dat een van deze kleinen vergaat” (Mattheüs 18:12-14).

Elk van „deze kleinen” is kostbaar voor God. Hoe gaat God op zoek „naar het ene verdwaalde”? Volgens de tekst die in het begin geciteerd werd, trekt Jehovah mensen tot zich.

Wie gaan er in deze tijd naar mensen toe om te vertellen wat de Bijbel over God leert?

Hoe heeft God het initiatief genomen om oprechte mensen tot zich te trekken? In de eerste eeuw gaf God de evangelieprediker Filippus de opdracht om een Ethiopische hofbeambte aan te spreken en hem de betekenis uit te leggen van een Bijbelprofetie die hij aan het lezen was (Handelingen 8:26-39). Later gaf God de apostel Petrus de instructie om naar het huis te gaan van Cornelius, een Romeinse legeroverste, die tot God gebeden had en hem probeerde te dienen (Handelingen 10:1-48). Ook leidde God de apostel Paulus en zijn reisgenoten naar een rivier buiten Filippi. Daar troffen ze Lydia, „een aanbidster van God”, en „Jehovah opende haar hart wijd, zodat zij aandacht schonk” aan wat Paulus zei (Handelingen 16:9-15).

In elk van die gevallen zorgde Jehovah ervoor dat de personen die naar hem op zoek waren, de gelegenheid kregen om hem te leren kennen. Wie gaan er in deze tijd naar mensen toe — thuis of op openbare plaatsen — om te vertellen wat de Bijbel over God leert? Velen zullen zeggen: Jehovah’s Getuigen. Wat denkt u: zou het kunnen dat God hen gebruikt om u te helpen? Vraag God daarom of hij u wil helpen positief te reageren op wat hij doet om u de hand te reiken. *

^ ¶8 Ga voor meer informatie naar www.jw.org/nl en bekijk het filmpje De Bijbel onderzoeken — Waarom?