Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Mozes had liefde

Mozes had liefde

WAT IS LIEFDE?

Liefde is een gevoel van diepe genegenheid voor anderen. Iemand die liefde heeft, laat in zijn woorden en daden zien dat hij van een ander houdt, zelfs als dat betekent dat hij offers moet brengen.

HOE TOONDE MOZES LIEFDE?

Mozes liet zien dat hij van God hield. Hoe deed hij dat? Kijk eens wat er in 1 Johannes 5:3 staat: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden.” Mozes leefde naar dat principe. Hij deed alles wat God hem vroeg — van de moeilijke opdracht om naar de machtige Farao te gaan tot de schijnbaar eenvoudige taak om zijn staf over de Rode Zee uit te strekken. Of het nu een makkelijke of een moeilijke opdracht was, Mozes gehoorzaamde. „Juist zo deed hij” (Exodus 40:16).

Hij liet ook zien dat hij van zijn volksgenoten hield. Zij erkenden dat Jehovah hem gebruikte om het volk te leiden, dus kwamen ze met al hun problemen naar hem toe: „Van de morgen tot de avond bleef het volk vóór Mozes staan” (Exodus 18:13-16). Het moet heel vermoeiend voor hem zijn geweest om urenlang te luisteren naar de Israëlieten die hun hart bij hem luchtten! Maar hij hielp ze graag.

Hij luisterde niet alleen naar de mensen van wie hij hield, hij bad ook voor ze. Hij bad zelfs voor degenen die hem verdriet hadden gedaan! Toen zijn zus, Mirjam, bijvoorbeeld over hem begon te klagen, strafte God haar met melaatsheid. In plaats van blij te zijn dat ze werd gestraft, ging Mozes meteen voor haar bemiddelen. Hij bad: „O God, alstublieft! Genees haar alstublieft!” (Numeri 12:13) Alleen liefde kan Mozes ertoe gebracht hebben zo belangeloos voor haar te bidden.

WAT KUNNEN WIJ VAN HEM LEREN?

We kunnen Mozes navolgen door diepe liefde voor God te ontwikkelen. Zo’n liefde brengt ons ertoe zijn geboden „van harte” op te volgen (Romeinen 6:17). Als we Jehovah van harte gehoorzamen, maken we hem blij (Spreuken 27:11). Dat heeft ook voordelen voor onszelf. Als we God uit echte liefde dienen, doen we het goede en doen we dat ook graag! — Psalm 100:2.

Nog een manier om Mozes na te volgen is zelfopofferende liefde voor anderen te hebben. Als vrienden of familieleden met hun zorgen bij ons komen, beweegt liefde ons ertoe om (1) oprechte belangstelling voor ze te hebben, (2) met ze mee te leven en (3) ze te laten weten dat we om ze geven.

Net als Mozes kunnen we bidden voor de mensen van wie we houden. Soms voelen we ons misschien machteloos als ze ons hun problemen vertellen. We zeggen misschien wel verdrietig: „Het enige wat ik voor je kan doen is bidden.” Maar vergeet niet: „Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16, De Nieuwe Bijbelvertaling). Onze gebeden zouden Jehovah er zelfs toe kunnen bewegen iets voor iemand te doen wat hij anders niet had gedaan. Er is dus niets beters wat we voor onze dierbaren kunnen doen dan voor ze te bidden! *

We kunnen echt veel van Mozes leren. Hij was een gewoon mens maar een buitengewoon voorbeeld van geloof, nederigheid en liefde. Hoe beter we ons best doen om zijn voorbeeld te volgen, hoe meer voordelen dat voor onszelf en voor anderen heeft (Romeinen 15:4).

^ par. 8 Als we willen dat God naar onze gebeden luistert, moeten we oprecht moeite doen om ons aan zijn vereisten te houden. Zie voor meer informatie hoofdstuk 17 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.