Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  december 2012

Jezus Christus gedenken

Jezus Christus gedenken

„Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.” — LUKAS 22:19.

Een reden waarom sommigen Kerstmis vieren.

Sommigen vieren Kerstmis om Jezus’ geboorte te herdenken, omdat Kerstmis daar eigenlijk ook voor bedoeld is.

Waarom is het niet makkelijk?

Populaire kerstmuziek en veel kerstgebruiken hebben weinig met Jezus Christus te maken. Miljoenen mensen die Kerstmis vieren geloven niet in hem; sommige geloven niet eens dat hij heeft bestaan. In onze commerciële wereld is Kerstmis een feest geworden om spullen te adverteren in plaats van een gelegenheid om Jezus te gedenken.

Hoe kan de Bijbel helpen?

De Zoon des mensen is gekomen om zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Markus 10:45). Jezus deed de uitspraak aan het begin van dit artikel niet op zijn verjaardag, maar op de avond voordat hij stierf. Hij stelde die avond een eenvoudige ceremonie in om zijn dood te herdenken. Maar waarom zou Jezus willen dat zijn volgelingen zijn dood herdenken in plaats van zijn geboorte? Omdat gehoorzame mensen door Jezus’ loskoopoffer de kans krijgen eeuwig te leven. „Het loon dat de zonde betaalt, is de dood,” zegt de Bijbel, „maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23). Daarom gedenken Jezus’ volgelingen hem elk jaar op de dag dat hij gestorven is. Dan denken ze niet aan hem als de hulpeloze baby die hij ooit was, maar als „de redder der wereld” (Johannes 4:42).

„Christus heeft voor u geleden, u een model nalatend opdat gij nauwkeurig in zijn voetstappen zoudt treden” (1 Petrus 2:21). Om Jezus te eren en te gedenken, zou u het voorbeeld moeten bestuderen dat hij als volmaakte, volwassen man heeft gegeven. Denk ook diep na over Jezus’ medegevoel, geduld en moed om het goede te doen. En zoek naar gelegenheden om hem in uw eigen leven na te volgen.

„Het koninkrijk der wereld is het koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus geworden, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Als u Jezus Christus gedenkt, denk dan aan wat hij nu doet. Jezus regeert als Koning in de hemel. Gods Woord voorspelde over hem: „Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis” (Jesaja 11:4, De Nieuwe Bijbelvertaling). Die aantrekkelijke eigenschappen horen niet bij een pasgeboren baby, maar bij een machtige Regeerder.