JEHOVAH’S GETUIGEN praten graag met anderen over de Bijbel. Hebt u een vraag over een Bijbels onderwerp? Bent u nieuwsgierig naar de leerstellingen of religieuze gebruiken van Jehovah’s Getuigen? Voel u vrij om daar de volgende keer dat u een Getuige ontmoet over te beginnen. Hij of zij zal u er graag meer over vertellen.

Hier volgt een gesprek zoals Jehovah’s Getuigen dat met iemand zouden kunnen hebben. Stel u voor dat David, een Getuige, bij Hugo langskomt.

Zal God slechte mensen straffen?

David: Hé Hugo, hoe gaat het met je?

Hugo: Goed, bedankt.

David: Ik heb na zitten denken over iets wat je de vorige keer zei.

Hugo: O, wat dan?

David: Je was verbaasd dat Jehovah’s Getuigen niet in de hel geloven.

Hugo: Ja, klopt. En om eerlijk te zijn, ik vind het heel vreemd dat jullie daar niet in geloven.

David: Ik ben blij dat je dat zegt. Ik ben altijd benieuwd naar wat anderen denken. Maar er zijn zo veel verschillende ideeën over de hel, dus mag ik je vragen wat jij precies gelooft?

Hugo: Ik geloof dat mensen die echt slecht zijn bij hun dood naar de hel gaan en dat ze daar voor altijd gefolterd worden.

David: Dat geloven veel mensen. Maar mag ik je iets persoonlijks vragen: heb je misschien iets ergs in je leven meegemaakt?

Hugo: Ja, mijn zus is vijf jaar geleden vermoord.

David: Wat vreselijk! Je zult haar wel heel erg missen.

Hugo: Ja, ik denk nog elke dag aan haar.

David: Ik heb gemerkt dat sommige mensen de leer van de hel heel belangrijk vinden omdat slechte mensen hun veel verdriet hebben bezorgd. En onschuldige slachtoffers willen dat slechte mensen gestraft worden voor hun daden.

Hugo: Inderdaad! Ik vind dat de moordenaar van mijn zus moet boeten voor wat hij onze familie heeft aangedaan.

David: Die gevoelens zijn heel normaal. De Bijbel leert dat God ook heel kwaad is als onschuldige mensen iets wordt aangedaan. En hij belooft dat hij slechte mensen zal straffen. Kijk eens wat hier in Jesaja 3:11 staat: „Wee de goddeloze! — Rampspoed; want de door zijn eigen handen gegeven behandeling zal hem worden gegeven!” We kunnen er dus zeker van zijn dat God slechte mensen zal straffen.

 Hugo: Maar hoe kan dat dan als er geen hel is, zoals jij zegt?

David: Dat is een goede vraag. Het antwoord is kort gezegd dat God slechte mensen straft met eeuwige vernietiging. Kijk eens wat de Bijbel hier in 2 Thessalonicenzen 1:9 zegt. Zou jij dat vers willen voorlezen?

Hugo: Oké. „Dezen zullen de gerechtelijke straf van eeuwige vernietiging ondergaan, ver van het aangezicht van de Heer.”

David: Er is dus geen hoop voor slechte mensen, want God straft ze met eeuwige dood. Ze hebben geen vooruitzicht op toekomstig leven.

Hugo: Ik snap wel wat hier staat, maar dat lijkt me niet eerlijk. Iedereen gaat dood. Verdienen mensen die echt slecht zijn geen ergere straf?

Wat is rechtvaardig?

David: Je bent waarschijnlijk iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Hugo: Ja, inderdaad.

David: Dat is mooi. Wij als mensen hebben een besef van goed en kwaad omdat God ons zo gemaakt heeft. Hij vindt rechtvaardigheid ook heel belangrijk. Maar als geestelijke leiders leren dat God mensen in een hel straft, schilderen ze hem eigenlijk af als heel onrechtvaardig.

Hugo: Hoezo dan?

David: Een voorbeeld: ken je het Bijbelverhaal over Adam en Eva?

Hugo: Ja. God had gezegd dat ze niet van die ene boom mochten eten, maar ze deden het toch.

David: Precies. Zullen we dat verslag even in de Bijbel lezen? Het staat in Genesis 2:16, 17: „Jehovah God legde de mens ook het volgende gebod op: ’Van elke boom van de tuin moogt gij tot verzadiging eten. Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven.’” Wat zou er dus volgens God gebeuren als Adam van de verboden vrucht at?

Hugo: God zei dat Adam zou sterven.

David: Inderdaad. Dat was nogal wat: door Adams zonde zouden alle mensen als zondaar geboren worden. * En zelfs in dit geval zei God niets over een hel.

Hugo: Nee, inderdaad.

David: Maar als Adam en Eva het gevaar liepen voor eeuwig gefolterd te worden, had God ze dan niet moeten waarschuwen? Dat zou toch rechtvaardig en liefdevol zijn geweest?

Hugo: Ik zou denken van wel.

David: En denk ook eens na over wat God tegen Adam en Eva zei nadat ze gezondigd hadden. Zou je Genesis 3:19 willen voorlezen?

Hugo: Ja hoor. „In het zweet van uw aangezicht zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem terugkeert, want daaruit werdt gij genomen. Want stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren.”

David: Dus waar zou Adam naartoe gaan?

Hugo: God zei dat Adam zou terugkeren naar het stof van de aardbodem.

David: Precies. En als iemand naar een bepaalde plek teruggaat, dan moet hij daar toch eerst geweest zijn?

Hugo: Dat is logisch.

David: Waar was Adam dan voordat God hem schiep?

Hugo: Hij bestond niet.

David: Inderdaad. En je ziet dat God hier helemaal niets zegt over een hel. Zou het eerlijk zijn geweest als God tegen Adam had gezegd dat hij terug zou gaan naar de aardbodem waaruit hij gemaakt was terwijl hij eigenlijk naar een brandende hel zou gaan?

Hugo: Nee, dat zou niet eerlijk zijn.

 Voert de Duivel Gods wil uit?

David: Er is nog iets over de leer van de hel wat interessant is.

Hugo: Wat dan?

David: Van wie wordt meestal gezegd dat hij ’de baas’ is over de hel? Wie straft zogezegd mensen in de hel?

Hugo: De Duivel.

David: Maar de Duivel is de grootste vijand van God. Als God mensen naar een brandende hel stuurt om door de Duivel gefolterd te worden, is er dan niet een soort samenwerking tussen God en de Duivel?

Hugo: Hm. Zo heb ik het nooit bekeken.

David: Ter vergelijking: je bent vader, toch?

Hugo: Ja, ik heb een zoon. Hij is net vijftien geworden.

David: Stel dat je zoon opstandig wordt en je veel verdriet hebt van de slechte dingen die hij doet. Wat zou je dan doen?

Hugo: Ik zou proberen hem te corrigeren.

David: Ik weet zeker dat je hem steeds weer zou proberen te helpen.

Hugo: Tuurlijk.

David: Maar stel dat hij ondanks al je pogingen niet wil luisteren. Dan heb je misschien geen andere keus dan hem op de een of andere manier te straffen.

Hugo: Ja.

David: Maar als je er nu eens achter kwam dat een slechte man je zoon heeft beïnvloed en hem al die slechte dingen heeft geleerd?

Hugo: Ik zou heel kwaad zijn op die man.

David: Nu ben ik heel benieuwd naar je mening over het volgende: Je weet dus dat een slechte, gewetenloze man je zoon tegen je heeft opgezet. Zou je die man dan vragen om je zoon te straffen?

Hugo: Natuurlijk niet. Dat zou nergens op slaan.

David: Is het dan wel logisch dat God juist Satan de Duivel — degene die slechte mensen beïnvloedt — zou vragen om diezelfde mensen te straffen?

Hugo: Nee, dat lijkt me niet.

David: Trouwens, als God wilde dat slechte mensen in een hel gestraft werden, waarom zou de Duivel — Gods aartsvijand — daar dan aan meewerken en ze inderdaad folteren?

Hugo: Zo heb ik het nog nooit bekeken!

Jehovah zal een eind maken aan alle slechtheid

David: Toch is het goed te weten dat God echt iets zal ondernemen tegen onverbeterlijk slechte mensen. Misschien mag ik je nog één Bijbeltekst laten zien die dat duidelijk maakt. Dat is Psalm 37:9. Zou je die willen voorlezen?

Hugo: Oké. „De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden, maar wie op Jehovah hopen, díé zullen de aarde bezitten.”

David: Is het je opgevallen wat Jehovah God zal doen met boosdoeners?

Hugo: Er staat dat God ze zal afsnijden.

David: Precies. Met andere woorden, hij zal ze voor altijd van de aarde verwijderen. Maar goede mensen — „wie op Jehovah hopen” — zullen voor eeuwig hier op aarde leven. Dit zal waarschijnlijk wel wat vragen bij je oproepen, zoals: Waarom zorgt God er niet gewoon voor dat mensen geen slechte dingen doen? En als hij slechte mensen echt wil straffen, waarom heeft hij dat dan niet al eerder gedaan?

Hugo: Interessante vragen.

David: Misschien kan ik je de volgende keer laten zien wat voor antwoord de Bijbel daarop geeft. *

Hugo: Ja, dat is goed.

^ par. 79 Zie voor meer informatie hoofdstuk 11 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.