Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  oktober 2012

Een eind aan corruptie!

Een eind aan corruptie!

„Hoop op Jehovah en houd zijn weg (...) wanneer de goddelozen worden afgesneden, zult gij het zien.” — PSALM 37:34.

BENT u, net als veel anderen, bang dat corruptie onvermijdelijk is en dat er nooit echt een eind aan zal komen? Dat is begrijpelijk. Door de geschiedenis heen hebben mensen elke denkbare regeringsvorm uitgeprobeerd. Maar het is ze nooit gelukt corruptie helemaal uit te bannen. Komt er ooit een tijd dat alle mensen eerlijk met elkaar omgaan?

Gelukkig zegt de Bijbel van wel! Daarin staat dat God binnenkort actie zal ondernemen om de aarde van corruptie te zuiveren. Hoe zal hij dat doen? Via zijn Koninkrijk, een regering in de hemel die de aarde compleet zal transformeren. Dat is hetzelfde Koninkrijk waar Jezus zijn volgelingen om leerde bidden. Hij zei in het Onzevader: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10).

De Bijbel voorspelt over de Koning van dat Koninkrijk, Jezus Christus: „Hij zal de arme die om hulp schreeuwt,  bevrijden, ook de ellendige en al wie geen helper heeft. Hij zal deernis hebben met de geringe en de arme, en de zielen van de armen zal hij redden. Van onderdrukking en van geweld zal hij hun ziel verlossen” (Psalm 72:12-14). Jezus voelt dus mee met mensen die het slachtoffer zijn van corruptie, en hij zal onderdrukking aanpakken. Wat een geruststelling!

Gods Koninkrijk zal onder leiding van die meelevende en machtige Koning de aarde van corruptie zuiveren. Hoe zal dat gebeuren? Doordat de drie oorzaken van corruptie worden aangepakt.

De invloed van zonde

Op dit moment hebben we allemaal zondige neigingen, die ons tot egoïsme aanzetten (Romeinen 7:21-23). Toch zijn er mensen die het goede willen doen. Ze geloven in de loskoopwaarde van Jezus’ vergoten bloed, * en ze kunnen vergeving voor hun zonden krijgen (1 Johannes 1:7, 9). Zulke mensen zullen de voordelen ervaren van Gods grootste daad van liefde, zoals in Johannes 3:16 staat: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.”

God zal voor mensen die hem trouw zijn iets geweldigs doen. In de toekomstige nieuwe wereld zal hij alle sporen van zonde laten verdwijnen en er geleidelijk voor zorgen dat al die mensen volmaakt worden en door hem als rechtvaardig worden bezien (Jesaja 26:9; 2 Petrus 3:13). Onder Gods Koninkrijk zullen goede mensen ’vrijgemaakt worden van de slavernij des verderfs’ en geen slaaf van de zonde meer zijn. Dan zal niemand nog door zonde aangezet worden tot corruptie (Romeinen 8:20-22).

De invloed van de wereld om ons heen

Helaas zijn er tegenwoordig veel mensen die anderen opzettelijk bedriegen. Ze maken misbruik van eenvoudige en arme mensen, en door hun invloed worden ook anderen corrupt. De Bijbel waarschuwt zulke personen: „Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van schadelijkheid zijn gedachten.” Als corrupte personen hun leven beteren, zal God „rijkelijk vergeven” (Jesaja 55:7).

Maar als iemand koppig weigert te veranderen, heeft God geen andere keus dan hem niet meer te laten leven. Door Gods Koninkrijk zal de Bijbelse belofte uitkomen: „Hoop op Jehovah * en houd zijn weg (...) Wanneer de goddelozen worden afgesneden, zult gij het zien” (Psalm 37:34). Als de onverbeterlijk slechte mensen er niet meer zijn, zullen trouwe aanbidders van God nooit meer het slachtoffer van corruptie worden.

De invloed van Satan de Duivel

De meest gewetenloze zondaar is Satan de Duivel. Gelukkig zal Jehovah Satan binnenkort zijn macht ontnemen, waardoor hij geen mensen meer kan beïnvloeden. Uiteindelijk zal God Satan helemaal vernietigen. Dan zal dat boosaardige monster mensen nooit meer tot corruptie kunnen aanzetten.

Het idee dat God alle oorzaken van corruptie zal wegnemen, kan onrealistisch lijken. Misschien vraagt u zich af: Kan God echt voor zulke veranderingen zorgen? En zo ja, waarom heeft hij dat dan niet eerder gedaan? Dat zijn goede vragen, en de Bijbel geeft daar overtuigende antwoorden op. * We nodigen u uit zelf te onderzoeken wat de Bijbel leert over de nabije toekomst, wanneer alle corruptie voor altijd verdwenen is.

^ par. 8 Zie voor meer informatie over de loskoopwaarde van Jezus’ dood hoofdstuk 5 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ par. 12 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.