Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Jezus: Hoe hij leefde

Jezus: Hoe hij leefde

„Mijn voedsel is, dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk voleindig.” — JOHANNES 4:34.

ALS we bekijken in welke situatie Jezus dat zei, leren we veel over wat in zijn leven centraal stond. Jezus en zijn volgelingen hadden de hele ochtend door het heuvelachtige Samaria gereisd (Johannes 4:6, vtn.). Zijn volgelingen boden hem iets te eten aan, omdat ze dachten dat hij nu wel honger zou hebben (Johannes 4:31-33). In zijn antwoord maakte Jezus duidelijk wat zijn doel in het leven was. Hij vond werken voor God belangrijker dan eten. Door woord en daad liet hij zien dat hij leefde om Gods wil te doen. Wat hield dat voor hem in?

Hij predikte en onderwees over Gods koninkrijk

De Bijbel legt uit wat Jezus’ levenswerk was: „Toen trok hij rond door geheel Galilea, terwijl hij (...) onderwees en het goede nieuws van het koninkrijk predikte” (Mattheüs 4:23). Jezus predikte Gods koninkrijk niet alleen, hij onderwees de mensen ook. Hij gaf onderricht en uitleg, en hij overtuigde hen met logische argumenten. Het Koninkrijk was het thema van zijn boodschap.

Tijdens zijn hele bediening onderwees Jezus wat Gods koninkrijk is en wat het zal doen. Hieronder staan enkele feiten over het Koninkrijk, met daarachter de Bijbelteksten waarin Jezus’ uitspraken daarover te vinden zijn.

  • Gods koninkrijk is een regering in de hemel, en Jezus is door Jehovah als Koning aangesteld. — MATTHEÜS 4:17; JOHANNES 18:36.

  • Het Koninkrijk zal Gods naam heiligen en ervoor zorgen dat zijn wil zowel in de hemel als op aarde gedaan wordt. — MATTHEÜS 6:9, 10.

  • Onder het bestuur van Gods koninkrijk zal de hele aarde in een paradijs worden veranderd. — LUKAS 23:42, 43.

  • Gods koninkrijk komt binnenkort om zijn wil voor de aarde uit te voeren. * — MATTHEÜS 24:3, 7-12.

Hij deed wonderen

Jezus stond in de eerste plaats bekend als „Leraar” (Johannes 13:13). Toch deed hij tijdens zijn drieënhalf jaar durende bediening heel wat wonderen. Deze dienden op zijn minst twee doelen. Ten eerste bewezen ze dat hij inderdaad door God gezonden was (Mattheüs 11:2-6). Ten tweede gaven ze een voorproefje van wat hij als Koning van Gods koninkrijk in de toekomst op een nog grotere schaal zou doen. Hier zijn een paar van de wonderen die hij deed:

Stel u eens voor hoe het op aarde zou zijn onder het bestuur van zo’n machtige Koning!

  Hij maakte de persoonlijkheid van Jehovah God bekend

Er is niemand die beter over Jehovah kan onderwijzen dan zijn eigen Zoon, die bekend kwam te staan als Jezus Christus. Als „de eerstgeborene van heel de schepping” leefde Jezus langer bij Jehovah in de hemel dan alle andere geestelijke schepselen (Kolossenzen 1:15). Zo had hij heel wat gelegenheden om de manier van denken van zijn Vader in zich op te nemen en Zijn wil, normen en handelwijze te leren kennen.

Jezus kon terecht zeggen: „Niemand weet wie de Zoon is, dan de Vader; en niemand weet wie de Vader is, dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren” (Lukas 10:22). Toen Jezus als mens op aarde was, wilde hij heel graag laten zien wat voor iemand zijn Vader is. Hij sprak en onderwees vanuit een unieke achtergrond: de ervaringen die hij zelf in de hemel bij de Allerhoogste God had opgedaan (Johannes 8:28).

Wat Jezus deed om te laten zien wat voor persoon zijn Vader is, kan vergeleken worden met wat een transformator doet. Zo’n apparaat kan elektriciteit met een hoog voltage omzetten in elektriciteit met een lager voltage, geschikt voor de gemiddelde gebruiker. Zo bracht Jezus wat hij in de hemel over zijn Vader geleerd had, over op een manier die gewone mensen makkelijk konden begrijpen en toepassen.

Twee belangrijke manieren waarop hij zijn Vader ’openbaarde’ zijn:

  • In zijn onderwijs maakte hij de waarheid over Jehovah bekend: Zijn naam, voornemen en handelwijze. — JOHANNES 3:16; 17:6, 26.

  • Door zijn daden liet hij veel prachtige aspecten van Jehovah’s persoonlijkheid zien. Hij weerspiegelde die persoonlijkheid zo volmaakt dat hij eigenlijk kon zeggen: als je wilt weten wat voor iemand mijn Vader is, kijk dan naar mij. — JOHANNES 5:19; 14:9.

We bewonderen de manier waarop Jezus leefde. En als we weten waarom hij stierf, en daar iets mee doen in ons leven, kan dat ongelofelijk veel voordelen voor ons hebben.

^ ¶9 Zie voor meer informatie over Gods koninkrijk en hoe we weten dat het binnenkort komt hfst. 8, „Wat is Gods koninkrijk?”, en hfst. 9, „Leven we in ’de laatste dagen’?”, van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.