Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 Wat zegt Gods Woord?

Wie is Jezus Christus?

Wie is Jezus Christus?

Dit artikel gaat in op vragen die bij u opgekomen kunnen zijn en laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Wie is Jezus Christus?

In tegenstelling tot alle andere mensen leefde Jezus als een geestelijk wezen in de hemel voordat hij op aarde geboren werd (Johannes 8:23). Hij was Gods eerste schepping en hielp bij het scheppen van alle andere dingen. Hij is de enige die rechtstreeks door Jehovah God is geschapen en wordt daarom zijn „eniggeboren” Zoon genoemd. Jezus diende als Gods Woordvoerder, en dus wordt hij ook „het Woord” genoemd (Johannes 1:1-3, 14; lees Spreuken 8:22, 23, 30; Kolossenzen 1:15, 16).

2. Waarom kwam Jezus naar de aarde?

God zond zijn Zoon naar de aarde door zijn leven vanuit de hemel naar de baarmoeder van Maria, een Joodse maagd, over te brengen. Jezus had dus geen menselijke vader (Lukas 1:30-35). Hij kwam naar de aarde om (1) de waarheid over God te onderwijzen, (2) het voorbeeld te geven in het doen van Gods wil en (3) zijn volmaakte leven als „een losprijs” te geven. (Lees Mattheüs 20:28; Johannes 18:37.)

3. Waarom hebben we een losprijs nodig?

Een losprijs wordt betaald om iemand te bevrijden. Dat mensen oud worden en sterven, was oorspronkelijk niet Gods bedoeling. Hoe weten we dat? God zei tegen de eerste mens, Adam, dat hij zou sterven als hij ongehoorzaam was, wat de Bijbel zondigen noemt. Als Adam niet had gezondigd, zou hij nooit gestorven zijn. Ook al kwam er pas eeuwen later een eind aan Adams leven, hij begon te sterven vanaf de dag dat hij God ongehoorzaam was (Genesis 2:16, 17; 5:5). Adam gaf zonde en de straf daarop, de dood, aan al zijn nakomelingen door. Zo is de dood via Adam de mensenwereld „binnengekomen”. Daarom hebben we een losprijs nodig. (Lees Romeinen 5:12; 6:23.)

 4. Waarom is Jezus gestorven?

Wie kon de losprijs betalen om ons van de dood te bevrijden? Als we sterven, betalen we alleen de straf voor onze eigen zonden. Geen enkel onvolmaakt mens kan voor de zonden van anderen betalen. (Lees Psalm 49:7-9.)

Omdat Jezus geen onvolmaaktheid van een menselijke vader erfde, stierf hij niet voor zijn eigen zonden, maar voor de zonden van anderen. God gaf zijn Zoon om voor ons te sterven als uiting van Zijn grote liefde voor de mensen. Ook Jezus toonde liefde voor ons door zijn Vader te gehoorzamen en zijn leven te geven voor onze zonden. (Lees Johannes 3:16; Romeinen 5:18, 19.)

5. Wat doet Jezus nu?

Door zieken te genezen, doden op te wekken en mensen die in gevaar waren te redden, liet Jezus zien wat hij uiteindelijk voor alle gehoorzame mensen gaat doen (Lukas 18:35-42; Johannes 5:28, 29). Nadat Jezus gestorven was, bracht God hem weer tot leven als een geestelijk wezen (1 Petrus 3:18). Jezus wachtte daarna aan de rechterhand van God totdat hij van hem de macht kreeg om als Koning over de hele aarde te regeren (Hebreeën 10:12, 13). Nu regeert Jezus als Koning in de hemel, en zijn volgelingen op aarde maken dit goede nieuws wereldwijd bekend. (Lees Daniël 7:13, 14; Mattheüs 24:14.)

Binnenkort zal Jezus zijn macht als Koning gebruiken om een eind te maken aan al het lijden en aan degenen die het veroorzaken. Miljoenen mensen die in Jezus geloven en hem gehoorzamen, zullen in een paradijs op aarde mogen leven. (Lees Psalm 37:9-11.)

Miljoenen mensen die in Jezus geloven en hem gehoorzamen, zullen in een paradijs op aarde mogen leven