Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  februari 2011

  Veelgestelde vragen

Aanvaarden Jehovah’s Getuigen medische behandelingen?

Aanvaarden Jehovah’s Getuigen medische behandelingen?

Jezus zei: „De gezonden hebben geen geneesheer nodig, maar zij die iets mankeren wel” (Mattheüs 9:12). Daaruit kunnen we opmaken dat er volgens de Bijbel geen bezwaar tegen is hulp in te roepen van medisch deskundigen. Jehovah’s Getuigen aanvaarden dus medicijnen en medische behandelingen. Ze willen graag gezond blijven en lang leven. Er zijn zelfs Getuigen die arts zijn, net als de eerste-eeuwse christen Lukas (Kolossenzen 4:14).

Maar Jehovah’s Getuigen aanvaarden geen behandelmethoden die in strijd zijn met de Bijbel. Ze aanvaarden bijvoorbeeld geen bloedtransfusies, omdat de Bijbel het tot zich nemen van bloed om het leven in stand te houden verbiedt (Genesis 9:4; Leviticus 17:1-14; Handelingen 15:28, 29). Gods Woord verbiedt ook medische behandelingen of procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van „magische kracht” of spiritisme (Jesaja 1:13; Galaten 5:19-21).

Veel medisch deskundigen passen levensreddende behandelmethoden toe die niet in strijd zijn met de Bijbel. Zulke behandelingen, die door veel Getuigen worden geaccepteerd, zijn vaak van betere kwaliteit dan die waarbij Gods vereisten genegeerd worden.

Natuurlijk zijn er veel verschillende meningen op gezondheidsgebied. Wat goed is voor de één hoeft niet goed te zijn voor de ander. Daarom zou iemand die op zoek is naar een juiste diagnose en behandeling, om een second opinion kunnen vragen (Spreuken 14:15).

Niet iedere Getuige zal dezelfde keuzes maken op medisch gebied. Als er geen Bijbels gebod bij betrokken is, mogen christenen volgens Gods Woord ieder hun eigen geweten volgen (Romeinen 14:2-4). Daarom moet elke Getuige nagaan wat een aanbevolen behandeling inhoudt en zich ervan verzekeren dat die niet in strijd is met zijn of haar door de Bijbel gevormde geweten (Galaten 6:5; Hebreeën 5:14).

Een Getuige gaat bij het nemen van een beslissing te werk zoals een chauffeur een druk kruispunt nadert. Als hij gewoon achter de andere auto’s aan rijdt en op volle snelheid de kruising oversteekt, kan hij ernstige schade veroorzaken. Een verstandige chauffeur mindert vaart en beoordeelt de situatie voordat hij doorrijdt. Zo nemen Getuigen ook geen overhaaste beslissingen op medisch gebied en volgen ze niet domweg de algemene opinie. Voordat ze een beslissing nemen, wegen ze hun mogelijkheden zorgvuldig af in het licht van Bijbelse principes.

Jehovah’s Getuigen hebben beslist waardering voor het harde werk en de toewijding van degenen van wie ze medische zorg en hulp krijgen.