Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  oktober 2010

 Om met uw kinderen te lezen

Een koninkrijk dat de hele aarde zal veranderen

Een koninkrijk dat de hele aarde zal veranderen

WELK koninkrijk denk je dat hier bedoeld wordt? — * Het is het Koninkrijk waar Jezus ons om leerde bidden. Hij leerde ons dat we aan God moeten vragen: „Uw koninkrijk kome” (Mattheüs 6:9, 10). Jezus’ volgelingen bidden al bijna tweeduizend jaar om de komst van Gods koninkrijk. Bid jij daar ook om? —

Om te begrijpen wat een koninkrijk is, moet je eerst weten wat een koning is. Een koning is iemand die regeert. Het land waarover hij regeert, wordt zijn rijk genoemd. De Koning van Gods koninkrijk regeert over de hele aarde. Als Gods koninkrijk gekomen is, zal iedereen op aarde gelukkig zijn.

De Koning van Gods koninkrijk regeert in de hemel. In Jesaja 9:6 zegt de Bijbel over hem: „Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de vorstelijke heerschappij zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd: (...) Vredevorst.”

Weet je wat een vorst is? — Dat is een ander woord voor koning. Wie is de allerhoogste hemelse Koning? — Ja, dat is Jehovah. De Bijbel noemt hem ’de Allerhoogste over heel de aarde’ (Psalm 83:18). Maar wie is de zoon die Vredevorst wordt genoemd en die de heerschappij krijgt? — Jezus wordt in de Bijbel vaak „de Zoon van God” genoemd. Dat is zo omdat Jehovah Jezus leven gegeven heeft. Jehovah is Jezus’ echte Vader (Lukas 1:34, 35; Johannes 1:34, 49; 3:17; 11:27; 20:31; Handelingen 9:20).

Gods koninkrijk, waar Jezus ons om leerde bidden, is dus heel speciaal. Jehovah maakt zijn Zoon, Jezus, tot Heerser of Regeerder in het Koninkrijk. Jezus krijgt dus de „vorstelijke heerschappij”. Maar wist je dat er ook anderen worden uitgekozen om met Jezus in het koninkrijk van zijn Vader te zijn? — Laten we daar eens over praten.

Vlak voordat Jezus stierf, zei hij tegen zijn trouwe apostelen dat hij naar „het huis” van zijn Vader in de hemel zou gaan. ’Ik ga weg om een plaats voor jullie klaar te maken’, zei hij, ’zodat ook jullie mogen zijn waar ik ben’ (Johannes 14:1-3). Wat gaan de apostelen en de anderen die worden uitgekozen, samen met  Jezus in de hemel doen? — Ze gaan „met hem als koningen regeren”. De Bijbel zegt ook hoeveel koningen er samen met Jezus zullen regeren. Dat zullen er 144.000 zijn (Openbaring 14:1, 3; 20:6).

Hoe zal het volgens jou op aarde zijn als de Vredevorst en zijn 144.000 regeren? — Het zal geweldig zijn! Er zal geen oorlog meer zijn. De dieren leven in vrede met elkaar en met ons. Niemand wordt ziek en niemand gaat dood. De blinden kunnen zien en de doven kunnen horen, en mensen die niet goed konden lopen, zullen rennen en springen als een hert. Er zal voor iedereen lekker eten zijn. En alle mensen zullen van elkaar houden, net zoals Jezus dat zijn discipelen leerde (Johannes 13:34, 35). Laten we de teksten uit het boek Jesaja die hier worden genoemd, eens opzoeken; dan lezen we wat een geweldige dingen er zullen gebeuren (Jesaja 2:4; 11:6-11; 25:8; 33:24; 35:5, 6; 65:21-24).

Sinds Jezus de mensen geleerd heeft te bidden: „Uw koninkrijk kome”, hebben miljoenen mensen meer over dat koninkrijk geleerd. Dat heeft hun leven veranderd. Het Koninkrijk komt binnenkort en gaat een eind maken aan alle regeringen op aarde. Dan zal iedereen die gehoorzaam is aan Jehovah God en aan de Heerser die hij heeft uitgekozen, Jezus Christus, in vrede, gezondheid en geluk leven (Johannes 17:3).

^ ¶3 Als u een kind voorleest, kunt u bij het streepje even pauzeren om het kind iets te laten zeggen.