Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  oktober 2010

Bidden: waarom?

Bidden: waarom?

BIDDEN. Er zijn maar weinig Bijbelse onderwerpen die zo veel belangstelling en nieuwsgierigheid wekken. Laten we eens bij zeven veelgestelde vragen over gebed stilstaan en de antwoorden bekijken die de Bijbel geeft. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen bidden — om er een begin mee te maken of om uw gebeden effectiever te laten zijn.

OVERAL op aarde, in elke cultuur en elke religie, bidden mensen. Ze bidden alleen en ze bidden in groepen. Ze bidden in kerken, tempels, synagogen, moskeeën en andere heiligdommen. Ze gebruiken bidkleedjes, rozenkransen, gebedsmolens, iconen en gebedenboeken, of ze schrijven gebeden op kleine plankjes die ze aan een rek hangen.

Bidden onderscheidt de mens van al het andere leven op aarde. Zeker, we hebben veel met de dieren gemeen. Net als zij hebben we voedsel, lucht en water nodig. Net als zij worden we geboren, leven we en sterven we (Prediker 3:19). Maar alleen mensen bidden. Waarom?

Het eenvoudigste antwoord is misschien wel: omdat we er behoefte aan hebben. Tenslotte wordt bidden over het algemeen gezien als een manier waarop mensen contact zoeken met het geestenrijk, met iets wat ze als heilig en eeuwig beschouwen. Uit de Bijbel blijkt dat we gemaakt zijn met een verlangen naar zulke dingen (Prediker 3:11). Jezus Christus zei eens: „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood” (Mattheüs 5:3).

Er is dus een geestelijke behoefte — hoe zijn anders al die religieuze gebouwen en kunstvoorwerpen te verklaren, al die vele uren die in gebed worden doorgebracht? Natuurlijk zijn er ook mensen die voor hun geestelijke behoeften op zichzelf of hun medemensen vertrouwen. Maar vindt u niet dat mensen eigenlijk te beperkt zijn om adequate hulp te geven? We zijn te broos, leven maar kort en kunnen niet ver vooruitkijken. Alleen iemand die veel wijzer en machtiger is en langer leeft dan wij, kan ons geven wat we nodig hebben. En wat zijn dan die geestelijke behoeften die ons ertoe bewegen te bidden?

Hier zijn een paar voorbeelden: Hebt u weleens hevig verlangd naar leiding, wijsheid, of een antwoord op vragen die buiten het bereik van de menselijke kennis schijnen te liggen? Hebt u weleens behoefte gehad aan troost als u een verschrikkelijk verlies had geleden, aan leiding als u voor een moeilijke beslissing stond, of aan vergeving als u verteerd werd door schuldgevoelens?

Volgens de Bijbel zijn dat allemaal geldige redenen om te bidden. De Bijbel is op dit punt het meest betrouwbare boek, en er staan heel wat gebeden in van gelovige mannen en vrouwen. Ze baden om troost, leiding, vergeving, en om antwoord op de moeilijkste vragen (Psalm 23:3; 71:21; Daniël 9:4, 5, 19; Habakuk 1:3).

Hoe verschillend die gebeden ook waren, ze hadden iets gemeen. Degenen die baden, bezaten een belangrijke sleutel tot effectieve gebeden, een sleutel die tegenwoordig vaak verloren is geraakt of over het hoofd gezien wordt. Ze wisten tot wie gebeden gericht moeten worden.