Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  oktober 2010

Bidden: helpt het?

Bidden: helpt het?

DOET bidden ons goed? De Bijbel maakt duidelijk dat trouwe dienstknechten van God inderdaad baat hebben bij hun gebeden (Lukas 22:40; Jakobus 5:13). Bidden kan in geestelijk, emotioneel en zelfs in fysiek opzicht heel goed voor ons zijn. Waarom?

Stel dat uw kind een cadeautje krijgt. Leert u hem dat het voldoende is om er blij mee te zijn? Of leert u hem dat hij ook moet zeggen dat hij er blij mee is? Als we belangrijke gevoelens in woorden omzetten, geven we ze aandacht en versterken we ze zelfs. Gaat dat ook op als we tot God spreken? Absoluut! Hier zijn een paar voorbeelden.

Dankgebeden. Als we onze Vader bedanken voor de goede dingen die ons overkomen, concentreren we ons op onze zegeningen. Dat kan ons dankbaarder, gelukkiger en positiever maken (Filippenzen 4:6).

Voorbeeld: Jezus bedankte zijn Vader voor het verhoren van zijn gebeden (Johannes 11:41).

Gebeden om vergeving. Als we God om vergeving vragen, maken we ons geweten gevoeliger, verdiepen we ons berouw en versterken we ons besef van de ernst van zonde. Het bevrijdt ons ook van schuldgevoelens.

Voorbeeld: David gaf in gebed uiting aan berouw en verdriet (Psalm 51).

Gebeden om leiding en wijsheid. Als we Jehovah om leiding vragen of om de wijsheid die we nodig hebben voor het nemen van goede beslissingen, kan dat ons helpen echt nederig te blijven. Het kan ons aan onze beperkingen herinneren en ons helpen meer op onze hemelse Vader te vertrouwen (Spreuken 3:5, 6).

Voorbeeld: Salomo vroeg nederig om leiding en wijsheid bij het bestuur over Israël (1 Koningen 3:5-12).

Gebeden in tijden van nood. Als we ons hart bij God uitstorten wanneer we het emotioneel moeilijk hebben, gaan we ons rustiger voelen en zullen we ons op Jehovah verlaten in plaats van op onszelf (Psalm 62:8).

Voorbeeld: Koning Asa bad toen hij tegenover een enorme overmacht stond (2 Kronieken 14:11).

Gebeden voor het welzijn van anderen. Zulke gebeden helpen ons niet te veel aan onszelf te denken en meer medegevoel en empathie te tonen.

Voorbeeld: Jezus bad voor zijn volgelingen (Johannes 17:9-17).

Gebeden van lof. Als we Jehovah loven om zijn schitterende werken en eigenschappen, nemen onze eerbied en waardering voor hem toe. Zulke gebeden kunnen ons ook helpen een hechtere band met onze God en Vader te krijgen.

Voorbeeld: David loofde God enthousiast om zijn schepping (Psalm 8).

Nog een zegen die verband houdt met gebed, is „de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat” (Filippenzen 4:7). Rust vinden in deze door problemen gekwelde wereld is inderdaad een buitengewone zegen en heeft zelfs fysieke voordelen (Spreuken 14:30). Maar is deze vrede alleen het gevolg van onze eigen inspanningen? Of is er iets belangrijkers bij betrokken?

Bidden doet ons in veel opzichten goed: fysiek, emotioneel en vooral geestelijk