Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  juli 2010

Wat het kennen van Gods naam inhoudt

Wat het kennen van Gods naam inhoudt

HEEFT uw naam een bepaalde betekenis? In sommige delen van de wereld is het de gewoonte een kind een naam te geven die rijk aan betekenis is. De naam kan te maken hebben met de overtuiging van de ouders, hun normen en waarden, of hun hoop en verwachtingen voor de toekomst van het kind.

De gewoonte om namen met een rijke betekenis te geven, is niet nieuw. In Bijbelse tijden werden persoonsnamen meestal gegeven wegens de betekenis die ze hadden. Een naam kon aangeven wat voor rol iemand naar verwachting in het leven zou vervullen. Toen Jehovah bijvoorbeeld David inlichtte over de toekomstige rol van zijn zoon Salomo, zei hij: „Salomo [van een grondwoord dat „vrede” betekent] zal zijn naam worden, en vrede en stille rust zal ik in zijn dagen aan Israël schenken” (1 Kronieken 22:9).

Soms gaf Jehovah iemand die een nieuwe rol zou gaan vervullen, een nieuwe naam. De onvruchtbare vrouw van Abraham kreeg de naam Sara, wat „Vorstin” betekent. Waarom? Jehovah verklaarde: „Ik wil haar zegenen en u ook een zoon uit haar geven; en ik wil haar zegenen en zij zal stellig tot natiën worden; koningen van volken zullen uit haar voortkomen” (Genesis 17:16). Om te begrijpen waarom Sara een nieuwe naam kreeg, moest iemand dus weten wat haar nieuwe rol inhield.

Wat valt er te zeggen over de belangrijkste naam van allemaal: Jehovah? Wat betekent die naam? Toen Mozes God naar zijn naam vroeg, antwoordde Hij: „Ik zal bewijzen te zijn wat ik zal bewijzen te zijn” (Exodus 3:14). Rotherhams vertaling zegt het zo: „Ik zal worden wat mij ook behaagt.” Jehovah’s naam onthult dat hij een God is die ontelbaar veel rollen vervult. Om een eenvoudige illustratie te gebruiken: Een moeder moet misschien dagelijks heel wat rollen vervullen in de zorg voor haar kinderen. Afhankelijk van de behoefte is ze bijvoorbeeld verpleegster, kokkin of onderwijzeres. Zo is het ook met Jehovah, alleen op een verhevener niveau. Om zijn liefdevolle voornemen met de mensheid te verwezenlijken, kan hij alles worden wat hem behaagt, elke rol vervullen die nodig is. Jehovah bij zijn naam kennen, betekent dus de vele rollen die hij vervult te begrijpen en te waarderen.

Helaas blijft de schoonheid van Gods persoonlijkheid verborgen voor mensen die hem niet bij zijn naam kennen. Maar door de Bijbel te bestuderen, kunt u Jehovah leren kennen in zijn rol als wijze Raadgever, machtige Redder of edelmoedige Verzorger, om er maar een paar te noemen. De rijke betekenis van Jehovah’s naam is inderdaad ontzagwekkend.

Toch is het niet altijd makkelijk God bij zijn naam te leren kennen. Het volgende artikel laat zien hoe dat komt.