Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 Om met uw kinderen te lezen

Jezus leerde gehoorzaam te zijn

Jezus leerde gehoorzaam te zijn

VIND je het af en toe moeilijk om gehoorzaam te zijn? — * Dat is niet zo raar. Dat hebben we allemaal weleens. Wist je dat zelfs Jezus moest leren om gehoorzaam te zijn? —

Weet je aan wie alle kinderen gehoorzaam moeten zijn? — Inderdaad, aan hun vader en moeder. De Bijbel zegt dat je gehoorzaam moet zijn aan je ouders omdat God het wil (Efeziërs 6:1). Wie is de vader van Jezus? — Jehovah God, en hij is ook onze Vader (Mattheüs 6:9, 10). Maar het klopt ook als je zegt: Jozef was de vader van Jezus en Maria was de moeder van Jezus. Weet je hoe ze zijn ouders werden? —

De engel Gabriël vertelde aan Maria dat ze een kind zou krijgen hoewel ze nog nooit seksuele omgang met een man had gehad. Jehovah zorgde ervoor dat ze zwanger kon worden door een groot wonder te doen. Gabriël legde uit dat kracht van de Allerhoogste over haar zou komen. Daarom zou het kind dat werd geboren, heilig zijn en Gods Zoon worden genoemd (Lukas 1:30-35).

God nam het leven van zijn Zoon uit de hemel en bracht dat over naar Maria’s buik. Dat leven groeide toen in haar buik net zoals andere baby’s in de buik van hun moeder groeien. Ongeveer negen maanden later werd Jezus geboren. Ondertussen trouwde Jozef met Maria, en de meeste mensen namen aan dat Jozef de echte vader van Jezus was. Maar eigenlijk was Jozef zijn adoptievader. Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus twee vaders had!

Toen Jezus nog maar twaalf was, deed hij iets waaraan we kunnen zien hoeveel hij hield van Jehovah, zijn Vader in de hemel. Zoals de gewoonte was, maakte Jezus’ familie een lange reis naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. Toen ze na afloop teruggingen naar Nazareth, merkten Jozef en Maria niet dat Jezus niet bij ze was. Vraag je je af hoe het kon dat ze hem vergaten? —

Jozef en Maria hadden toen al meer kinderen (Mattheüs 13:55, 56). Waarschijnlijk reisden ze ook samen met andere familieleden, zoals Jakobus en Johannes met hun vader, Zebedeüs, en hun moeder, Salomé, die misschien een zus van Maria was. Daarom heeft Maria waarschijnlijk gedacht dat Jezus bij andere familieleden in de groep was (Mattheüs 27:56; Markus 15:40; Johannes 19:25).

Toen Jozef en Maria ontdekten dat Jezus er niet bij was, gingen ze snel terug naar Jeruzalem. Ze zochten wanhopig naar hun zoon. Pas na drie dagen vonden ze hem in de tempel. Maria zei tegen hem: ’Waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben in doodsangst naar je gezocht.’ Maar Jezus antwoordde: ’Waarom moesten jullie mij gaan zoeken? Wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ — Lukas 2:45-50.

Waarom denk je dat Jozef en Maria Jezus eerst in de tempel hadden moeten zoeken?

 Denk je dat het verkeerd was dat Jezus dit tegen zijn moeder zei? — Zijn ouders wisten inderdaad dat hij heel graag in Gods huis was om hem te aanbidden (Psalm 122:1). Had Jezus dus geen gelijk dat hij dacht dat Gods tempel de eerste plaats was waar ze naar hem zouden zoeken? — Later bleef Maria nadenken over wat Jezus had gezegd.

Wat was Jezus’ houding tegenover Jozef en Maria? — De Bijbel zegt dat Jezus met ze mee terugging naar Nazareth en gehoorzaam aan hen bleef (Lukas 2:51, 52). Wat kunnen we van Jezus’ voorbeeld leren? — Inderdaad, wij moeten ook gehoorzaam zijn aan onze ouders.

Maar het was zelfs voor Jezus niet altijd makkelijk om zijn Vader in de hemel te gehoorzamen.

De avond voordat Jezus doodging, vroeg hij aan Jehovah of hij niet van gedachten wilde veranderen over wat hij hem opgedragen had (Lukas 22:42). Maar Jezus gehoorzaamde Jehovah, ook al was dat niet makkelijk. De Bijbel zegt dat hij gehoorzaamheid leerde door het lijden dat hij meemaakte (Hebreeën 5:8). Denk je dat wij ook gehoorzaamheid kunnen leren? —

^ ¶3 Als u een kind voorleest, kunt u bij het streepje even pauzeren om het kind iets te laten zeggen.