Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  februari 2010

 Veelgestelde vragen

Kan iemand een christen zijn zonder in de Drie-eenheid te geloven?

Kan iemand een christen zijn zonder in de Drie-eenheid te geloven?

In een in 2007 uitgegeven leerboek voor het voortgezet onderwijs, Danske Verdensreligioner — Kristendom (Wereldreligies in Denemarken — Het christendom), werden Jehovah’s Getuigen beschreven als een christelijke minderheid die zich nauwgezet aan de Bijbel houdt. Jehovah’s Getuigen zijn in feite de op twee na grootste christelijke denominatie in Denemarken.

Een bisschop van de Deense staatskerk had echter felle kritiek op de beslissing van de schrijfster om de Getuigen in het leerboek op te nemen. Waarom? „Ik heb nog nooit een theoloog ontmoet die [Jehovah’s Getuigen] als christenen beschouwt”, zei de bisschop. „Ze loochenen de Drie-eenheid, de kern van het christelijke geloof.”

De schrijfster van het boek, de godsdienstsociologe Annika Hvithamar, wees erop dat als aan mensen wordt gevraagd waarom ze zichzelf als christenen bezien, ze bijna nooit antwoorden dat het is omdat ze geloven dat God een Drie-eenheid is. Bovendien wordt in een gedeelte van het boek dat getiteld is „Ben jij een christen?” gezegd: „De Drie-eenheidsleer is een van de lastigste problemen van de christelijke theologie.” En: „Het is altijd moeilijk geweest aan niet-onderlegde christenen uit te leggen waarom de christelijke God toch één god is en niet drie goden.”

„De Drie-eenheidsleer is een van de lastigste problemen van de christelijke theologie”

Wat de Bijbel over God en Jezus leert, is duidelijk en eenvoudig. Het is niet moeilijk te begrijpen. Noch het woord, noch het begrip Drie-eenheid komt in Gods Woord voor. De Bijbel zegt simpelweg dat Jezus Christus Gods eerstgeboren Zoon is en noemt Jezus ook de „middelaar tussen God en mensen” (Kolossenzen 1:15; 1 Timotheüs 2:5). Over de Vader zegt de Bijbel: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde’ (Psalm 83:18).

Jehovah’s Getuigen zijn van mening dat geloof in Jezus onontbeerlijk is (Johannes 3:16). Daarom nemen ze Jezus’ woorden ernstig op: „Er staat geschreven: ’Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten’” (Mattheüs 4:10). Iemand die zijn best doet om zich aan Jezus’ geboden te houden, kan uiteraard als een christen worden betiteld.