Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  augustus 2009

Zijn alle religies goed?

Zijn alle religies goed?

WE LEVEN in een wereld met een verbijsterende religieuze diversiteit. Een recent onderzoek kwam uit op negentien grote religies en zo’n tienduizend kleinere religies wereldwijd. Die verscheidenheid geeft mensen een ongekende keuze op religieus gebied. De vraag is dan ook: maakt het wat uit welke religie u kiest?

Sommige mensen zeggen dat verschillende religies als verschillende wegen zijn die naar de top van een berg leiden. Naar hun idee maakt het niet uit welke weg ze kiezen, want alle wegen komen op hetzelfde punt uit. Ze redeneren dat er maar één almachtige God is, zodat alle religies uiteindelijk naar hem moeten leiden.

Leiden alle wegen naar God?

Wat heeft Jezus Christus, een van de meest gerespecteerde godsdienstleraren in de geschiedenis, over dat onderwerp gezegd? „Ga binnen door de nauwe poort”, zei hij tegen zijn volgelingen. Waarom? „Wijd is de poort en breed de weg die naar de ondergang leidt, en er zijn veel die deze weg inslaan. Maar de poort die naar het leven leidt is nauw en de weg is smal en er zijn er maar weinig die hem vinden” (Mattheüs 7:13, 14, Anne de Vries).

Zei Jezus echt dat er religies zijn die „naar de ondergang” leiden? Of leerde hij dat alleen ongelovigen zich op de brede weg bevinden, terwijl zij die in God geloven, ongeacht hun religie, de smalle weg gaan die naar het leven leidt?

Onmiddellijk nadat Jezus had gezegd dat er maar twee wegen zijn, zei hij: „Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven” (Mattheüs 7:15, Groot Nieuws Bijbel). Later zei hij: „Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel” (Mattheüs 7:21, Willibrordvertaling). We mogen  redelijkerwijs aannemen dat iemand die een profeet wordt genoemd of die beweert dat Jezus zijn Heer is, godsdienstig is en geen ongelovige. Het is dus duidelijk dat Jezus waarschuwde dat niet alle religies goed zijn en dat men niet alle religieuze leiders zomaar kan vertrouwen.

Is het mogelijk de smalle weg te herkennen?

De Bijbel is als een betrouwbare wegenkaart die iemand kan helpen de juiste religieuze weg te vinden

Als niet alle wegen naar God leiden, hoe kunt u dan uit de duizenden mogelijkheden de juiste kiezen, de smalle weg die naar het leven leidt? Laten we dat eens illustreren: Stel dat u verdwaald bent in een grote stad. U besluit de weg te vragen. De ene persoon beweert met stelligheid dat u naar rechts moet, terwijl een ander u met klem adviseert naar links te gaan. Weer een ander zegt dat het helemaal niet uitmaakt welke kant u opgaat. Ten slotte haalt iemand een betrouwbare kaart tevoorschijn en laat u de juiste route zien. Daarna geeft hij u de kaart mee zodat u die onderweg kunt raadplegen. Hebt u er nu niet meer vertrouwen in dat u op uw bestemming zult aankomen?

Hetzelfde geldt als het erom gaat de juiste religie te kiezen: we hebben als het ware een betrouwbare wegenkaart nodig. Bestaat er zo’n kaart? Jazeker, de Bijbel. Die zegt zelf: „Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven” (2 Timotheüs 3:16, De Nieuwe Bijbelvertaling).

In het Nederlands zijn er meerdere Bijbelvertalingen beschikbaar die u als wegenkaart kunt gebruiken. De uitgevers van dit tijdschrift, Jehovah’s Getuigen, voorzien in een betrouwbare vertaling, die bekendstaat als de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift. Maar als u geen Getuige van Jehovah bent, gebruikt u misschien liever andere vertalingen als u wilt vaststellen welke religie goed is en welke niet. In deze serie artikelen wordt daarom geciteerd uit een aantal Bijbelvertalingen die andere religieuze groeperingen vaak gebruiken.

We raden u aan om als u de volgende artikelen leest, wat u weet te vergelijken met wat de Bijbel zegt. Denk daarbij aan Jezus’ aanwijzing hoe we een goede religie van een slechte kunnen onderscheiden: „Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom geen goede” (Mattheüs 7:17, 18, GNB). Laten we eens drie van de goede vruchten bekijken die volgens de Bijbel de „goede boom” kenmerken.