Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren  |  mei 2008

 Adviezen voor het gezinsleven

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Hij: „Waar zijn onze dochters?”

Zij: „Naar het winkelcentrum, nieuwe kleren kopen.”

Hij: [geïrriteerd en met stemverheffing] „Nieuwe kleren kopen? Dat hebben ze vorige maand nog gedaan!”

Zij: [voelt zich gekwetst en aangevallen, gaat in de verdediging] „Ja, maar het is uitverkoop. En ze hebben het gevraagd en ik vond het goed.”

Hij: [wordt boos en begint te schreeuwen] „Je weet dat ik niet wil hebben dat ze geld uitgeven zonder het mij te vragen! Hoe haal je het in je hoofd zoiets te beslissen zonder eerst met mij te overleggen?”

WAT voor problemen moet dit echtpaar volgens u oplossen? De man heeft duidelijk moeite zijn woede in bedwang te houden. Bovendien lijkt het echtpaar het er niet over eens te zijn hoeveel vrijheid hun kinderen moeten krijgen. En ze lijken een communicatieprobleem te hebben.

Geen enkel huwelijk is volmaakt. Ieder echtpaar krijgt weleens met problemen te maken. En of het nu om grote of kleine problemen gaat, het is heel belangrijk dat man en vrouw die leren oplossen. Waarom?

Na verloop van tijd kunnen onopgeloste problemen een barricade worden die de communicatie blokkeert. „Er zijn twisten die als de grendel van een woontoren zijn”, merkte de wijze koning Salomo op (Spreuken 18:19). Hoe kunt u de weg vrijmaken om effectiever te communiceren wanneer er problemen zijn?

Als communicatie het levensbloed van een huwelijk genoemd kan worden, zijn liefde en respect het hart en de longen van een relatie (Efeziërs 5:33). Bij het oplossen van problemen zal een echtpaar uit liefde geen eerdere fouten oprakelen, of de gekwetste gevoelens die daar het gevolg van waren, maar zich concentreren op het huidige probleem (1 Korinthiërs 13:4, 5; 1 Petrus 4:8). Huwelijkspartners die respect voor elkaar hebben, laten elkaar vrijuit praten en proberen tussen de regels door te lezen wat er bedoeld wordt, in plaats van alleen te letten op wat er gezegd wordt.

Vier stappen om problemen op te lossen

Neem deze vier stappen eens door en merk op hoe Bijbelse principes een hulp zijn om problemen met liefde en respect op te lossen.

1. Spreek een tijd af om het erover te hebben.

„Voor alles is er een vastgestelde tijd, . . .  een tijd om zich stil te houden en een tijd om te spreken” (Prediker 3:1, 7). Zoals blijkt uit de woordenwisseling aan het begin van het artikel, kunnen de emoties bij sommige problemen hoog oplopen. Als dat gebeurt, heb dan de zelfbeheersing om het gesprek te onderbreken en u „stil te houden” voordat het uit de hand loopt. U kunt veel schade aan uw relatie voorkomen door het Bijbelse advies op te volgen: „Het begin van een ruzie is als een breuk in een dam: je moet ophouden met twisten, wil je niet overspoeld worden.” — Spreuken 17:14, Groot Nieuws Bijbel.

Maar er is ook „een tijd om te spreken”. Net als onkruid gaan problemen woekeren als er niets aan gedaan wordt. Dus negeer het probleem niet in de hoop dat het vanzelf over zal gaan. Als u het gesprek staakt, toon dan respect voor uw partner door een moment in de nabije toekomst af te spreken om verder over het probleem te praten. Zo’n afspraak kan beiden helpen te handelen in de geest van deze Bijbelse raad: „Laat de zon niet ondergaan terwijl gij in een geërgerde stemming verkeert” (Efeziërs 4:26). Daarna moet u zich natuurlijk wel aan de afspraak houden.

SUGGESTIE: Kies een vast tijdstip uit waarop u elke week gezinsproblemen kunt bespreken. Als u merkt dat u op een bepaald tijdstip eerder gaat kibbelen, bijvoorbeeld als u net thuis bent van uw werk of voordat u hebt gegeten, spreek dan af om op die momenten geen problemen te bespreken. Kies in plaats daarvan een moment uit waarop u allebei waarschijnlijk minder gestrest bent.

2. Geef eerlijk en respectvol uw mening.

„Spreekt waarheid, een ieder van u met zijn naaste” (Efeziërs 4:25). Als u getrouwd bent, is uw partner degene die u het meest na staat. Dus praat open en eerlijk met uw partner over uw gevoelens. Margareta, * die al 26 jaar getrouwd is, zegt: „Toen ik pas getrouwd was, verwachtte ik dat mijn man wel zou weten hoe ik me voelde als er een probleem ontstond. Ik heb geleerd dat het onrealistisch is dat te verwachten. Nu probeer ik mijn gedachten en gevoelens duidelijk te uiten.”

Bedenk dat het doel van het bespreken van een probleem niet is de strijd te winnen of een vijand te bestrijden, maar uw partner gewoon te vertellen hoe u over iets denkt. Dat kunt u op een effectieve manier doen door te vertellen wat volgens u het probleem is, vervolgens te zeggen wanneer het voorkomt, en daarna uit te leggen hoe u zich dan voelt. Als u zich er bijvoorbeeld aan ergert dat uw partner dingen laat slingeren, kunt u respectvol zeggen: ’Als je van je werk thuiskomt en je kleren op de vloer laat liggen [wanneer en wat], heb ik het gevoel dat je geen waardering hebt voor alles wat ik doe om het huis netjes te houden [u vertelt precies hoe u zich voelt].’ Vertel dan tactvol hoe het probleem volgens u opgelost kan worden.

SUGGESTIE: Voordat u met uw partner gaat praten, kunt u uw gedachten ordenen door op te schrijven wat volgens u het probleem is en hoe u het zou willen oplossen.

3. Luister naar uw partner en erken zijn of haar gevoelens.

De discipel Jakobus schreef aan christenen: „Ieder mens moet vlug zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam met betrekking tot gramschap” (Jakobus 1:19). Er zijn maar weinig dingen die mensen ongelukkiger maken dan het idee dat hun huwelijkspartner niet begrijpt hoe ze zich door een bepaald probleem voelen. Neem u dus vast voor uw partner niet die indruk te geven! — Mattheüs 7:12.

Wolfgang is al 35 jaar getrouwd, en hij zegt: „Als we problemen bespreken, voel ik me gespannen, vooral als ik het idee krijg dat mijn vrouw me niet begrijpt.” Dianna, die 20 jaar getrouwd is, geeft toe: „Ik klaag vaak tegen mijn man dat hij niet echt naar me luistert als we problemen bespreken.” Hoe kunt u deze barrière overwinnen?

 Ga er niet van uit dat u weet wat uw partner denkt of voelt. „Door overmoed veroorzaakt men slechts strijd, maar bij hen die te zamen beraadslagen, is wijsheid”, zegt Gods Woord (Spreuken 13:10). Geef de ander respectvol de kans om zonder te worden onderbroken zijn of haar mening te geven. Ga dan na of u goed hebt begrepen wat er gezegd werd, door het opnieuw te formuleren en tegen uw partner te herhalen, zonder sarcastisch of boos te worden. Sta toe dat uw partner u verbetert als u iets verkeerd hebt begrepen. Wees niet steeds aan het woord. Praat op deze manier om beurten met elkaar totdat u het erover eens bent dat u allebei begrijpt hoe de ander erover denkt.

Het vraagt natuurlijk nederigheid en geduld om aandachtig naar uw partner te luisteren en zijn of haar mening te accepteren. Maar als u het initiatief neemt uw partner in dit opzicht te respecteren, zal uw partner ook eerder geneigd zijn u te respecteren. — Mattheüs 7:2; Romeinen 12:10.

SUGGESTIE: Als u de woorden van uw partner herhaalt, praat dan niet gewoon na wat hij of zij gezegd heeft. Probeer op een vriendelijke manier te beschrijven wat uw partner volgens u zegt en voelt. — 1 Petrus 3:8.

4. Kom samen tot een oplossing.

„Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben voor hun harde werk. Want indien een van hen zou vallen, kan de ander zijn metgezel oprichten” (Prediker 4:9, 10). De meeste problemen in een huwelijk kunnen alleen opgelost worden als de partners samenwerken en elkaar steunen.

Het is waar dat Jehovah de man als hoofd van het gezin heeft aangesteld (1 Korinthiërs 11:3; Efeziërs 5:23). Maar dat houdt niet in dat hij een dictator mag zijn. Een verstandige man zal bij zijn beslissingen rekening houden met zijn vrouw. David, die al twintig jaar getrouwd is, zegt: „Ik probeer erachter te komen op welke punten mijn vrouw en ik het eens zijn en een beslissing te nemen waar we allebei achter kunnen staan.” Tanya is zeven jaar getrouwd en zij zegt: „Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Soms verschil je gewoon van mening over de manier waarop een probleem opgelost moet worden. Ik heb gemerkt dat het geheim is flexibel en redelijk te zijn.”

SUGGESTIE: Creëer een teamgeest door allebei zo veel mogelijk oplossingen voor het probleem op te schrijven. Als u alle mogelijkheden hebt opgeschreven, neem de lijst dan door en kies voor een oplossing waar beiden zich in kunnen vinden. Kies dan een moment in de nabije toekomst om na te gaan of de oplossing uitgevoerd is en of die goed is uitgepakt.

Werk samen en niet ieder voor zich

Jezus vergeleek het huwelijk met een juk (Mattheüs 19:6). Een juk was een stuk hout dat twee dieren verbond. Als de dieren niet samenwerkten, zouden ze weinig tot stand brengen en zou het juk over hun nek schuren. Als ze samenwerkten, konden ze zware vrachten trekken of een stuk land omploegen.

Wanneer man en vrouw niet als een team samenwerken, kan het huwelijk worden als een juk dat schuurt. Maar wanneer ze leren samen te werken, kunnen ze bijna ieder probleem oplossen en veel tot stand brengen. Kalala, een man die gelukkig getrouwd is, zegt het zo: „Mijn vrouw en ik lossen onze problemen al 25 jaar op door open en eerlijk tegen elkaar te zijn, door ons in de ander in te leven, door om Jehovah’s hulp te bidden en door Bijbelse beginselen toe te passen.” Kunt u hetzelfde doen?

OM OVER NA TE DENKEN:

  • Welk probleem zou ik graag met mijn partner willen bespreken?

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik begrijp hoe mijn partner echt over dat probleem denkt?

  • Als ik dingen altijd op mijn manier wil doen, wat voor problemen kan dat dan veroorzaken?

^ ¶17 Sommige namen zijn veranderd.