Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  september 2016

Jongeren, versterk je geloof

Jongeren, versterk je geloof

‘Geloof is (...) de duidelijke demonstratie van werkelijkheden die echter niet worden gezien.’ — HEBR. 11:1.

LIEDEREN: 41, 69

1, 2. Met welke uitdagingen hebben veel jongeren te maken, en wat kunnen ze doen om er goed mee om te gaan?

‘JE BENT toch veel te slim om in God te geloven’, zei een klasgenoot tegen een jonge zuster in Groot-Brittannië. Een broeder in Duitsland schreef: ‘Mijn leraren bezien het Bijbelverslag over de schepping als een mythe. En ze nemen als vanzelfsprekend aan dat hun leerlingen in evolutie geloven.’ Een jonge zuster in Frankrijk zei: ‘Leraren op mijn school zijn verbaasd als ze merken dat er leerlingen zijn die nog in de Bijbel geloven.’

2 Voel jij je, als jonge aanbidder van Jehovah of als iemand die over hem leert, onder druk gezet om algemeen aanvaarde opvattingen, zoals de evolutieleer, over te nemen in plaats van in een Schepper te geloven? Als dat zo is, dan zijn er dingen die je kunt doen om je geloof te versterken en sterk te houden. Bijvoorbeeld, het denkvermogen gebruiken dat je van God hebt gekregen. Dat zal je beschermen tegen wereldse ideeën die je geloof kapot kunnen maken. (Lees Spreuken 2:10-12.)

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Echt geloof is gebaseerd op nauwkeurige kennis over God (1 Tim. 2:4). Dus als je Gods Woord en Bijbelse publicaties bestudeert, blader het materiaal dan niet alleen maar door. Gebruik je denkvermogen om ‘de betekenis ervan te begrijpen’  (Matth. 13:23). We gaan nu bekijken hoe dat je kan helpen om een sterker geloof te krijgen in God als de Schepper en in de Bijbel — onderwerpen waarover genoeg ‘overtuigend bewijs’ te vinden is (Hebr. 11:1, vtn.).

HOE VERSTERK JE JE GELOOF?

4. Of iemand nu in God gelooft of in evolutie, in beide gevallen is geloof nodig. Waarom is dat zo, en wat is dus verstandig om te doen?

4 Hebben mensen weleens tegen je gezegd dat de evolutieleer op wetenschap gebaseerd is en de scheppingsleer op geloof? Veel mensen denken er zo over. Maar bedenk: of iemand nu in God gelooft of in evolutie, in beide gevallen is geloof nodig. Hoezo? Niemand van ons heeft God gezien of gezien dat iets geschapen werd (Joh. 1:18). En geen mens — ook wetenschappers niet — heeft ooit een levenssoort zien evolueren tot een andere levenssoort. Niemand heeft bijvoorbeeld ooit een reptiel tot een zoogdier zien evolueren (Job 38:1, 4). Daarom moet iedereen zelf het bewijsmateriaal bestuderen en zijn denkvermogen gebruiken om tot logische conclusies te komen. De apostel Paulus schreef over de schepping: ‘[Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn’ (Rom. 1:20).

Gebruik de hulpmiddelen die in je taal beschikbaar zijn om met anderen te redeneren (Zie alinea 5)

5. Hoe worden we door Jehovah’s organisatie geholpen om ons waarnemingsvermogen te gebruiken?

5 Sommige dingen die je niet direct kunt zien, kun je toch ‘waarnemen’ (Hebr. 11:3). Dat kan door niet alleen je ogen en oren te gebruiken, maar ook je hersenen. Jehovah’s organisatie heeft ons veel hulpmiddelen gegeven die goed onderbouwde argumenten bevatten. Die helpen ons om onze Schepper te ‘zien’ met ogen van geloof (Hebr. 11:27). Denk bijvoorbeeld aan de video De wonderen van de schepping onthullen Gods heerlijkheid, de brochures Is het leven geschapen? en Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven, en het boek Is er een Schepper die om u geeft? Ook hebben we veel aan onze tijdschriften. In  de Ontwaakt! staan regelmatig interviews met wetenschappers en anderen die uitleggen waarom ze in God zijn gaan geloven. De rubriek ‘Toeval of ontwerp?’ gaat over de geweldige ontwerpen die we in de natuur zien. Wetenschappers proberen die vaak na te maken.

6. Wat hebben sommigen gezegd over de hulpmiddelen die we hebben gekregen, en wat heb jij eraan gehad?

6 Een 19-jarige broeder uit de VS zei over de twee genoemde brochures: ‘Ik heb er ongelooflijk veel aan gehad. Ik heb ze heel vaak bestudeerd.’ Een zuster uit Frankrijk schreef: ‘Ik sta steeds weer versteld van de “Toeval of ontwerp?”-artikelen! Ze laten zien dat zelfs de beste ingenieurs de complexe ontwerpen in de natuur wel namaken, maar dat hun ontwerpen nooit zo goed worden als het origineel.’ De ouders van een 15-jarig meisje uit Zuid-Afrika zeggen: ‘Het eerste wat onze dochter meestal in de Ontwaakt! leest, zijn de “Interview”-artikelen.’ En jij? Maak jij goed gebruik van deze hulpmiddelen? Ze kunnen je geloof versterken en je helpen als een boom te worden met diepe wortels. Op die manier zal je geloof je in staat stellen om weerstand te bieden aan welke valse leerstellingen maar ook (Jer. 17:5-8).

JE GELOOF IN DE BIJBEL

7. Waarom wil God dat je je denkvermogen gebruikt?

7 Is het verkeerd om oprechte vragen te hebben bij wat je in de Bijbel leest? Natuurlijk niet! Jehovah wil dat je je denkvermogen gebruikt om jezelf te overtuigen van de waarheid. Hij wil niet dat je gelooft alleen maar omdat anderen dat doen. Gebruik dus je denkvermogen om nauwkeurige kennis te krijgen. Die kennis kan als een stevig fundament worden voor een sterk geloof. (Lees Romeinen 12:1, 2; 1 Timotheüs 2:4.) Eén manier om die kennis te krijgen, is door middel van studieprojecten.

8, 9. (a) Wat voor studieprojecten zou je kunnen doen? (b) Hoe hebben sommigen hun geloof versterkt door diep na te denken over wat ze bestudeerden?

8 Sommigen kiezen Bijbelse profetieën als studieproject of bestuderen hoe nauwkeurig de Bijbel in historisch, archeologisch of wetenschappelijk opzicht is. Een fascinerende profetie staat in Genesis 3:15. Dat vers introduceert het thema van de Bijbel: de rechtvaardiging van Gods soevereiniteit en de heiliging van zijn naam door middel van het Koninkrijk. Dat ene vers geeft in symbolische taal aan hoe Jehovah een eind zal gaan maken aan al het lijden dat mensen ondergaan sinds de Hof van Eden. Hoe zou je van Genesis 3:15 een studie kunnen maken? Eén manier is door een tijdlijn te maken. Zet er Bijbelteksten bij die laten zien hoe God beetje bij beetje heeft onthuld waar deze profetie over gaat en wie er een rol in spelen, en die bewijzen dat de profetie vervuld zal worden. Als je eenmaal ziet hoe die Bijbelteksten samen een compleet plaatje vormen, zul je ervan overtuigd raken dat de profeten en Bijbelschrijvers ‘door heilige geest werden meegevoerd’ (2 Petr. 1:21).

9 Een broeder in Duitsland schreef: ‘Het Koninkrijksthema loopt als een rode draad door de Bijbel. En dat terwijl de Bijbel door ongeveer 40 verschillende personen geschreven is! Velen van hen leefden in verschillende tijdsperiodes en kenden elkaar niet.’ Een Australische zuster had veel aan een studieartikel in De Wachttoren van 15 december 2013, over de betekenis van het Pascha. Die speciale viering is sterk gekoppeld aan Genesis 3:15 en de komst van de Messias. ‘Dat studieproject heeft me geleerd hoe geweldig Jehovah  is’, schreef ze. ‘Ik was ervan onder de indruk dat hij een regeling voor de Israëlieten in het leven had geroepen die vervolgens in Jezus werd vervuld. Ik was er echt even stil van toen de profetische betekenis van het Pascha tot me doordrong!’ Hoe kwam het dat deze zuster zich zo voelde? Ze had diep nagedacht over wat ze had gelezen en ‘begreep de betekenis ervan’. Dat hielp haar om haar geloof te versterken en een hechtere band met Jehovah te krijgen (Matth. 13:23).

10. Wat voor uitwerking kan de eerlijkheid van de Bijbelschrijvers op ons geloof hebben?

10 Nog iets waar je over kunt nadenken en wat je geloof zal versterken, is de moed en eerlijkheid van de Bijbelschrijvers. Veel schrijvers van vroeger vermeldden alleen maar positieve dingen over hun leiders en hun koninkrijken. Maar Jehovah’s profeten spraken altijd de waarheid. Ze waren bereid om de tekortkomingen te noemen van hun eigen volk, en zelfs van hun koningen (2 Kron. 16:9, 10; 24:18-22). Ook vertelden ze openlijk over hun eigen fouten en die van andere aanbidders van God (2 Sam. 12:1-14; Mark. 14:50). ‘Die eerlijkheid komt haast nergens voor’, zegt een jonge broeder uit Groot-Brittannië. ‘Hierdoor raak je er nog meer van overtuigd dat de Bijbel echt van Jehovah komt.’

11. Hoe kunnen jongeren meer waardering krijgen voor de waarde van Bijbelse principes?

11 Velen zijn ervan overtuigd dat de Bijbel door God geïnspireerd is vanwege de principes die erin staan. (Lees Psalm 19:7-11.) Een jonge zuster in Japan schreef: ‘Het toepassen van Bijbelse principes heeft ons gezin echt gelukkig gemaakt. Het zorgde voor vrede, eenheid en liefde.’ Bijbelse principes beschermen ons tegen valse aanbidding en bijgeloof, dat veel mensen in zijn macht houdt (Ps. 115:3-8). Wat voor uitwerking heeft het eigenlijk op mensen als ze niet in God geloven? Leringen als de evolutietheorie maken van de natuur een soort god, door haar krachten toe te schrijven die alleen Jehovah heeft. Mensen die zeggen dat God niet bestaat, beweren dat de toekomst uitsluitend in onze handen ligt. Maar wat voor toekomst hebben ze te bieden? — Ps. 146:3, 4.

MET ANDEREN REDENEREN

12, 13. Hoe kun je op een goede manier met klasgenoten, leraren of anderen over de schepping en de Bijbel praten?

12 Hoe kun je op een goede manier met iemand over de schepping en de Bijbel praten? Denk ten eerste niet te snel dat je wel weet wat de ander precies gelooft. Sommigen zeggen dat ze in evolutie geloven, maar geloven ook in God. Ze denken dat God evolutie gebruikte om de verschillende soorten te scheppen. Anderen denken dat als evolutie niet waar zou zijn, die leer op school niet onderwezen zou worden. En sommigen geloven niet meer in God omdat ze teleurgesteld zijn geraakt in religie. Dus als je met iemand over de oorsprong van het leven praat, is het verstandig om eerst vragen te stellen. Kom erachter wat de ander precies gelooft. Als je redelijk bent en bereid bent te luisteren, zal hij waarschijnlijk ook geneigd zijn om naar jou te luisteren (Tit. 3:2).

13 Als iemand vervelende opmerkingen maakt over je geloof in God, kun je tactvol proberen de bal bij hem te leggen. Je zou hem kunnen vragen of hij wil uitleggen hoe het leven kan zijn ontstaan zonder een Schepper. De eerste vorm van leven had niet kunnen blijven bestaan als die zich niet kon reproduceren, of kopieën van zichzelf kon maken. Een hoogleraar scheikunde legt uit wat daar onder andere voor nodig is: (1) een beschermend membraan, (2) het vermogen om  aan energie te komen en die om te zetten, (3) informatie in de genen en (4) het vermogen om kopieën van die informatie te maken. Hij voegt eraan toe: ‘Je staat versteld van de complexiteit van zelfs de eenvoudigste vorm van leven.’

14. Wat kun je doen als je het moeilijk vindt om met een ander over evolutie of schepping te praten?

14 Als je het moeilijk vindt om met anderen over evolutie of schepping te praten, kun je proberen te redeneren zoals Paulus deed. Hij schreef: ‘Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen heeft gebouwd, is God’ (Hebr. 3:4). Zulke eenvoudige logica werkt! Het is toch alleen maar redelijk om aan te nemen dat complexe ontwerpen het product zijn van een intelligente Ontwerper? Je kunt ook onze publicaties gebruiken. Een zuster gebruikte de twee eerder genoemde brochures bij een jonge man die zei dat hij niet in God geloofde maar in evolutie. Maar ongeveer een week later zei hij: ‘Nu geloof ik in God.’ Hij nam Bijbelstudie, en nu is hij een broeder van ons.

15, 16. Hoe kun je je aanpassen aan de persoon met wie je over de Bijbel praat, en waarom is dat belangrijk?

15 Je kunt dezelfde basisprincipes gebruiken als je met iemand praat die vraagtekens bij de Bijbel zet. Probeer erachter te komen wat hij precies gelooft en welke onderwerpen hij interessant vindt (Spr. 18:13). Als hij geïnteresseerd is in wetenschappelijke dingen, kun je hem wijzen op punten die aantonen dat de Bijbel in wetenschappelijk opzicht nauwkeurig is. Anderen raken onder de indruk van de betrouwbare historische informatie die erin staat of van de vervulling van profetieën. Je kunt ook vertellen over Bijbelse principes, zoals die uit de Bergrede.

16 Vergeet niet wat je doel is: harten winnen, geen discussies. Luister dus goed naar de ander. Stel goede vragen. Wees vriendelijk en respectvol, vooral als je met mensen praat die ouder zijn dan jij. Dan zullen ze sneller geneigd zijn om jouw overtuiging te respecteren. Ze zullen ook zien dat je goed over je geloof hebt nagedacht, iets wat veel jongeren niet doen. Maar je hoeft je niet verplicht te voelen gesprekken aan te gaan met personen die niet redelijk zijn, of die je geloof alleen maar belachelijk maken (Spr. 26:4).

ZORG DAT JE JE DE WAARHEID EIGEN MAAKT

17, 18. (a) Wat kan je helpen om je de waarheid eigen te maken? (b) Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

17 Voor een sterk geloof heb je meer nodig dan alleen basiskennis van de Bijbel. Graaf diep in Gods Woord, alsof je naar een verborgen schat zoekt (Spr. 2:3-6). Gebruik de hulpmiddelen die in je taal beschikbaar zijn, zoals de Watchtower Library op dvd, de Watchtower ONLINE LIBRARY, de Index van Wachttoren-publicaties of de Studiehulp voor Jehovah’s Getuigen. Stel je ook ten doel om de hele Bijbel te lezen. Misschien kun je proberen om dat in één jaar te doen. Er zijn maar weinig dingen die je geloof zo versterken als het lezen van Gods Woord. Een kringopziener zei over toen hij nog jong was: ‘Wat mij onder andere heeft geholpen om de Bijbel echt als Gods Woord te zien, was het lezen van de hele Bijbel. Pas toen ging ik de Bijbelverhalen die ik als kind had geleerd, echt begrijpen. Dat was een keerpunt in mijn geestelijke groei.’

18 Ouders, jullie spelen een enorm belangrijke rol in de geestelijke ontwikkeling van jullie kinderen. Hoe kunnen jullie ze helpen om een sterk geloof te krijgen? Daar gaat het volgende artikel over.