Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Heb elkaar lief ‘met daden en in oprechtheid’

Heb elkaar lief ‘met daden en in oprechtheid’

‘We moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid.’ — 1 JOH. 3:18.

LIEDEREN: 106, 100

1. Wat is de meest verheven vorm van liefde, en waarom is dat zo? (Zie beginplaatje.)

LIEFDE gebaseerd op rechtvaardige principes (agape) is een geschenk van Jehovah. Hij is de Bron ervan (1 Joh. 4:7). Het is de meest verheven vorm van liefde. Het is een liefde die genegenheid en hartelijkheid kan omvatten, maar die vooral te herkennen is aan onzelfzuchtige daden voor het welzijn van anderen. Volgens een naslagwerk is agape ‘slechts te herkennen aan de daden waartoe ze aanzet’. Als we onzelfzuchtige liefde tonen of ontvangen, geeft dat ons leven betekenis en maakt het ons gelukkig.

2, 3. Hoe heeft Jehovah onzelfzuchtige liefde voor mensen getoond?

2 Jehovah toonde al liefde voor mensen voordat hij Adam en Eva schiep. Hij maakte van de aarde een eeuwige woonplaats voor de mens, een plek waar mensen niet alleen kunnen overleven maar ook echt van het leven kunnen genieten. Dat deed Jehovah puur tot ons voordeel, niet om er zelf beter van te worden. Verder toonde hij onzelfzuchtige liefde door zijn kinderen op aarde het vooruitzicht te geven om voor altijd in dat paradijs te leven.

 3 Jehovah’s grootste uiting van onzelfzuchtige liefde was wat hij deed toen Adam en Eva in opstand waren gekomen. Hij trof regelingen om de toekomstige nakomelingen van die twee opstandige mensen los te kopen. Hij was ervan overtuigd dat sommigen van hen positief op zijn liefde zouden reageren (Gen. 3:15; 1 Joh. 4:10). Vanaf het moment dat Jehovah een toekomstige Redder beloofde, bezag hij dat offer alsof het al gebracht was. Zo’n 4000 jaar later gaf Jehovah zijn eniggeboren Zoon voor de mensheid — een enorm offer (Joh. 3:16). Wat zijn we dankbaar voor Jehovah’s onzelfzuchtige liefde!

4. Waaruit blijkt dat onvolmaakte mensen onzelfzuchtige liefde kunnen tonen?

4 We kunnen onzelfzuchtige liefde tonen omdat God ons naar zijn beeld heeft geschapen. Door de erfzonde is het voor ons niet altijd makkelijk om liefde te tonen, maar we zijn het vermogen om dat te doen niet kwijt. Abel liet zien dat hij liefde voor God had door onzelfzuchtig het beste te offeren wat hij had (Gen. 4:3, 4). Uit onzelfzuchtige liefde voor zijn naaste predikte Noach tientallen jaren lang Gods boodschap zonder enige positieve reactie van de mensen (2 Petr. 2:5). Abraham stelde zijn liefde voor God boven zijn eigen gevoelens toen hij de opdracht kreeg zijn zoon Isaäk te offeren (Jak. 2:21). Net als die trouwe mannen willen wij liefde tonen ondanks de uitdagingen waar we mee te maken krijgen.

ECHTE LIEFDE TEGENOVER NEPLIEFDE

5. Op welke manieren kunnen we echte liefde tonen?

5 De Bijbel legt uit hoe we echte liefde moeten tonen: ‘Niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid’ (1 Joh. 3:18). Wil dat zeggen dat we geen liefde kunnen tonen door wat we zeggen? Integendeel! (1 Thess. 4:18) Het betekent dat onze liefde niet beperkt moet zijn tot woorden, vooral niet als de omstandigheden om actie vragen. Als een geloofsgenoot bijvoorbeeld de eerste levensbehoeften ontbeert, heeft hij meer nodig dan te horen dat we hem het beste wensen (Jak. 2:15, 16). Hetzelfde geldt voor de prediking: uit liefde voor Jehovah en onze naaste bidden we niet alleen om werkers in de oogst, maar doen we ook zelf zo veel mogelijk in de dienst (Matth. 9:38).

6, 7. (a) Wat is ‘ongehuichelde liefde’? (b) Wat zijn enkele voorbeelden van nepliefde?

6 De apostel Johannes schreef dat we moeten liefhebben ‘met daden en in oprechtheid’. Onze liefde moet dus ‘zonder huichelarij’ zijn, ‘ongehuichelde liefde’ (Rom. 12:9; 2 Kor. 6:6). Dat betekent dat we geen echte liefde kunnen tonen als we ons anders voordoen dan we zijn, als we een ‘masker’ dragen. Maar is er dan zoiets als liefde met huichelarij? Niet echt. Dat zou helemaal geen liefde zijn maar een waardeloze imitatie.

7 Sta eens stil bij enkele voorbeelden van nepliefde. In de hof van Eden deed Satan alsof hij opkwam voor Eva’s belangen, maar wat hij deed was eigenlijk egoïstisch en hypocriet (Gen. 3:4, 5). In Davids tijd bleek dat Achitofels vriendschap met de koning nep was toen hij David verraadde zodra hij dacht dat hem dat iets zou opleveren (2 Sam. 15:31). In deze tijd proberen afvalligen en anderen die verdeeldheid in de gemeente veroorzaken zich met ‘gladde praatjes en complimenten’ heel liefdevol voor te doen, maar hun ware motief is egoïstisch (Rom. 16:17, 18).

8. Wat moeten we ons afvragen?

8 Hypocriete liefde is vooral slecht omdat die een imitatie is van onzelfzuchtige liefde. Mensen kunnen we misschien voor de gek houden, maar Jehovah niet. Jezus zei dat degenen die als huichelaars  zijn ‘heel zwaar’ gestraft zouden worden (Matth. 24:51). Natuurlijk zouden aanbidders van Jehovah nooit hypocriet willen zijn. Maar vraag je af: is mijn liefde altijd oprecht, zonder enig spoortje van zelfzucht of misleiding? Laten we eens negen manieren bespreken waarop we ons best kunnen doen om ‘ongehuichelde liefde’ te tonen.

HOE WE ‘MET DADEN EN IN OPRECHTHEID’ LIEFDE KUNNEN TONEN

9. Waar zal echte liefde ons toe aanzetten?

9 Wees er tevreden mee op de achtergrond te dienen. We moeten bereid zijn daden van liefde te tonen voor onze broeders en zusters zonder in de schijnwerpers te staan, als dat mogelijk is. (Lees Mattheüs 6:1-4.) Toen Ananias en Saffira een schenking deden, wilden ze graag dat anderen wisten wat ze gaven en waren ze niet eerlijk over het bedrag. Hun schaamteloze huichelarij leidde tot hun dood (Hand. 5:1-10). Echte liefde motiveert ons om onze broeders en zusters met plezier te dienen, zonder daar erkenning voor te willen krijgen. De broeders die het Besturende Lichaam helpen om geestelijk voedsel te bereiden, doen dat bijvoorbeeld anoniem, zonder de aandacht op zichzelf te vestigen of te vertellen aan welk materiaal ze gewerkt hebben.

10. Hoe kunnen we de leiding nemen in het eren van elkaar?

10 Neem de leiding in het eren van elkaar. (Lees Romeinen 12:10.) Jezus eerde zijn apostelen toen hij de voeten van zijn apostelen waste, een van de nederigste taken (Joh. 13:3-5, 12-15). Misschien kost het ons veel moeite om de nederigheid te ontwikkelen die nodig is om anderen op zo’n manier te eren. Zelfs de apostelen begrepen pas volledig wat Jezus had gedaan toen ze heilige geest hadden ontvangen (Joh. 13:7). We kunnen anderen eren door niet te veel van onszelf te denken vanwege onze opleiding, bezittingen of voorrechten in Jehovah’s dienst (Rom. 12:3). En in plaats van jaloers te zijn op degenen die complimenten krijgen, zijn we juist blij voor ze, ook als we vinden dat we evenveel eer verdienen voor wat er is gedaan of in ieder geval een deel van de eer.

11. Waarom moeten onze complimenten oprecht zijn?

11 Geef je broeders en zusters oprechte complimenten. Zoek naar gelegenheden om anderen complimenten te geven, want dan geef je ze ‘iets goeds dat opbouwt’ (Ef. 4:29). Maar wees wel oprecht. Anders kan het zijn dat we anderen proberen te vleien of juist onze verantwoordelijkheid om de nodige raad te geven ontlopen (Spr. 29:5). Het is hypocriet om iemand complimenten te geven maar hem dan achter zijn rug omlaag te halen. De apostel Paulus vermeed die valkuil en gaf een mooi voorbeeld door echte liefde te tonen in de manier waarop hij anderen prees. Zo gaf hij de christenen in Korinthe oprechte complimenten over bepaalde aspecten van hun gedrag (1 Kor. 11:2). Maar als hun gedrag geen complimenten verdiende, legde hij duidelijk maar vriendelijk uit waarom (1 Kor. 11:20-22).

Toon liefde en gastvrijheid door aan onze behoeftige broeders en zusters te geven (Zie alinea 12)

12. Hoe kunnen we echte liefde tonen in onze gastvrijheid?

12 Wees gastvrij. Jehovah vraagt ons om vrijgevig te zijn tegenover onze broeders en zusters. (Lees 1 Johannes 3:17.) Maar we moeten wel zuivere motieven hebben, zonder een spoortje van zelfzucht. Je kunt je afvragen: Ben ik vooral gastvrij voor goede vrienden, vooraanstaande personen of degenen die op een of andere manier iets terug kunnen doen? Of zoek ik juist naar manieren om vrijgevig te zijn tegenover broeders en zusters die ik niet zo  goed ken of die niets hebben om me terug te geven? (Luk. 14:12-14) En stel dat een broeder behoeftig wordt doordat hij onverstandig met zijn geld is omgegaan of dat hij ons niet bedankt voor onze gastvrijheid. In zulke situaties moeten we de raad toepassen: ‘Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen’ (1 Petr. 4:9). Als je dat advies opvolgt, zul je ervaren dat het gelukkig maakt te geven met het juiste motief (Hand. 20:35).

13. (a) Wanneer kan het vooral een uitdaging zijn om de zwakken te helpen? (b) Welke praktische dingen kunnen we doen om de zwakken te ondersteunen?

13 Ondersteun degenen die zwak zijn. Het Bijbelse gebod om ‘de zwakken te ondersteunen en geduldig te zijn met iedereen’ kan de oprechtheid van onze liefde op de proef stellen (1 Thess. 5:14). Hoewel veel zwakken later sterk worden in het geloof, hebben anderen er behoefte aan dat we ze geduldig blijven ondersteunen. Dat kan betekenen dat we Bijbelse gedachten met ze delen, ze vragen om mee te gaan in de dienst of de tijd nemen om naar ze te luisteren. Daarnaast moeten we niet simpelweg denken dat een broeder of zuster ‘sterk’ óf ‘zwak’ is, maar erkennen dat we allemaal onze sterke en zwakke punten hebben. Zelfs Paulus erkende zijn eigen zwakheden (2 Kor. 12:9, 10). We kunnen dus allemaal ons voordeel doen met de steun van broeders en zusters.

14. Hoever moeten we bereid zijn te gaan om de vrede te bewaren met onze broeders en zusters?

14 Bevorder de vrede. Doe alles wat je kunt om de vrede te bewaren met je broeders en zusters, zelfs als je het gevoel hebt dat je verkeerd begrepen wordt of oneerlijk wordt behandeld. (Lees Romeinen 12:17, 18.) Als je iemand hebt gekwetst, hoef je misschien alleen maar je excuses aan te bieden. Maar die moeten wel oprecht zijn. Zeg dus niet: ‘Het spijt me dat je er zo over denkt’, maar geef toe wat jouw rol in het probleem was door te zeggen: ‘Sorry dat ik je pijn heb gedaan door wat ik zei.’ Vrede is vooral heel belangrijk in een huwelijk. Man en vrouw moeten niet in het openbaar doen alsof ze van elkaar houden en elkaar dan thuis pijn doen door wrede woorden te gebruiken, elkaar dood te zwijgen of zelfs geweld te gebruiken.

15. Hoe kun je laten zien dat je iemand oprecht vergeven hebt?

15 Vergeef van harte. Je vergeeft iemand die je heeft gekwetst door het hem niet meer kwalijk te nemen en wrokgevoelens los te laten. Als iemand niet beseft dat hij jou heeft gekwetst, kun je hem van harte vergeven door hem ‘in liefde te verdragen’ en ‘oprecht moeite te doen om de eenheid van de geest te bewaren in de verenigende band van vrede’ (Ef. 4:2, 3). Om iemand oprecht te kunnen vergeven, moet je uit je hoofd zetten wat hij heeft gezegd of gedaan zodat je ‘het kwaad niet aanrekent’ (1 Kor. 13:4, 5). Als je wrok koestert of kwaad blijft, bestaat het gevaar dat je niet  alleen je band met je broeders en zusters maar ook je band met Jehovah blijvend beschadigt (Matth. 6:14, 15). Je kunt ook laten zien dat je anderen die tegen je hebben gezondigd oprecht vergeeft door voor ze te bidden (Luk. 6:27, 28).

16. Hoe moeten we voorrechten in Jehovah’s dienst bezien?

16 Offer persoonlijke voordelen op. Als we voorrechten krijgen in Jehovah’s dienst, kunnen we laten zien hoe oprecht onze liefde is door ‘niet ons eigen voordeel te blijven zoeken, maar dat van de ander’ (1 Kor. 10:24). Op onze kringen en congressen bijvoorbeeld moeten sommige dienstverleners al in een vak aanwezig zijn voordat anderen de zaal in mogen. In plaats dat ze hun taak zien als een kans om de beste plaatsen bezet te houden voor zichzelf en hun gezin, kiezen veel van deze broeders ervoor om op minder goede plaatsen in hun vak te gaan zitten. Door op die manier een persoonlijk voordeel op te offeren, laten ze een liefde zien die vrij is van elk spoortje zelfzucht. Hoe kun je hun goede voorbeeld volgen?

17. Waar zal echte liefde iemand die een ernstige zonde heeft begaan toe aanzetten?

17 Beken en vermijd geheime zonden. Sommige christenen die een ernstige zonde hebben begaan, proberen die te verbergen om niet in verlegenheid te worden gebracht of om anderen niet teleur te stellen (Spr. 28:13). Maar dat is niet liefdevol, want het is niet alleen schadelijk voor de zondaar maar ook voor anderen. Het kan de werking van Gods geest belemmeren en de vrede van de hele gemeente in gevaar brengen (Ef. 4:30). Echte liefde zet christenen die een ernstige zonde hebben begaan ertoe aan met de ouderlingen te praten zodat zij de nodige hulp kunnen geven (Jak. 5:14, 15).

18. Hoe belangrijk is echte liefde?

18 Liefde is de belangrijkste van alle eigenschappen (1 Kor. 13:13). Liefde identificeert ons als volgelingen van Jezus en als navolgers van Jehovah, de Bron van liefde (Ef. 5:1, 2). ‘Als ik (...) geen liefde heb,’ schreef Paulus, ‘dan ben ik niets’ (1 Kor. 13:2). Blijf dus altijd liefde tonen, niet alleen ‘met woorden’ maar ook ‘met daden en in oprechtheid’.