Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  november 2016

Heb jij diep respect voor Gods Woord?

Heb jij diep respect voor Gods Woord?

‘Toen gij Gods woord hebt ontvangen (...) hebt gij het niet als het woord van mensen aangenomen, maar, wat het ook inderdaad is, als het woord van God.’ — 1 THESS. 2:13.

LIEDEREN: 114, 113

1-3. Wat zou er tussen Euodia en Syntyche gebeurd kunnen zijn, en hoe kunnen zulke problemen voorkomen worden? (Zie beginplaatje.)

WIJ als Jehovah’s aanbidders hebben diep respect voor Gods Woord. We zijn onvolmaakt, en wij allemaal hebben Bijbelse raad nodig. Hoe reageren we erop? Denk eens na over het voorbeeld van Euodia en Syntyche die in de eerste eeuw leefden. Er waren ernstige problemen tussen deze gezalfde zusters. Hoe waren die problemen ontstaan? Dat zegt de Bijbel niet. Maar laten we ons eens een voorstelling maken van wat er gebeurd zou kunnen zijn.

2 Euodia heeft enkele broeders en zusters bij haar thuis uitgenodigd voor een maaltijd en wat gezelligheid. Syntyche is niet uitgenodigd. Ze hoort achteraf hoe leuk iedereen het heeft gehad en denkt bij zichzelf: ‘Wat stom dat Euodia mij niet heeft uitgenodigd. Ik dacht dat we vrienden waren!’ Syntyche is diep gekwetst en denkt dat Euodia iets tegen haar heeft en haar expres mijdt. Ze besluit zelf een gezellig avondje te organiseren en nodigt dezelfde mensen uit — behalve  Euodia! Het probleem tussen deze twee zusters had de vrede van de hele gemeente kunnen verstoren. In de Bijbel staat niet hoe het is afgelopen, maar waarschijnlijk hebben Euodia en Syntyche goed op Paulus’ liefdevolle raad gereageerd (Fil. 4:2, 3).

3 Soortgelijke situaties kunnen ook in deze tijd problemen in de gemeente veroorzaken. Maar die problemen kunnen opgelost of zelfs voorkomen worden als we de raad uit de Bijbel toepassen. Als we diep respect hebben voor Gods Woord, zullen we leven naar de principes die erin staan (Ps. 27:11).

GODS WOORD EN JE EMOTIES

4, 5. Welke raad geeft Gods Woord over het beheersen van onze emoties?

4 Het is niet makkelijk om je emoties te beheersen als je het gevoel hebt dat je respectloos of onrechtvaardig behandeld bent. Het is pijnlijk als je wordt benadeeld vanwege je huidskleur, je afkomst of hoe je eruitziet — laat staan als dat wordt gedaan door je broeder of zuster! Welke raad in Gods Woord kan je helpen met zo’n moeilijke situatie om te gaan?

5 Jehovah weet hoe mensen op elkaar kunnen reageren. Hij ziet wat voor emoties we hebben en hoe we ons gedragen. Als je boos of van streek bent, kun je dingen zeggen of doen waar je later spijt van krijgt. Probeer daarom de Bijbelse raad toe te passen om je te beheersen. De Bijbel zegt: ‘Haast u niet in uw geest om geërgerd te raken.’ Denk er eens aan hoeveel problemen er voorkomen kunnen worden als die raad wordt toegepast! (Lees Prediker 7:9; Spreuken 16:32.) De Bijbel zegt ook dat we anderen moeten vergeven. Jezus zei zelfs dat als we anderen niet vergeven, Jehovah ons ook niet zal vergeven (Matth. 6:14, 15). Kun jij leren sneller te vergeven of je emoties beter te beheersen?

6. Waarom moeten we oppassen niet verbitterd te raken?

6 Iemand die zijn emoties niet beheerst, kan verbitterd raken. En verbitterde mensen zijn vaak geen prettige mensen om mee om te gaan. Zo iemand kan een slechte invloed op anderen in de gemeente hebben. Ook al probeert hij misschien zijn boosheid of zelfs zijn haat te verbergen, negatieve gedachten in zijn hart zullen toch ‘onthuld worden in de gemeente’ (Spr. 26:24-26). De ouderlingen kunnen zo iemand misschien helpen in te zien dat bitterheid, haat en wrokgevoelens niet thuishoren in Gods organisatie. De Bijbel is daar heel duidelijk over (Lev. 19:17, 18; Rom. 3:11-18). Ben je het daarmee eens?

HOE WORDEN WE GELEID?

7, 8. (a) Hoe leidt Jehovah het aardse deel van zijn organisatie? (b) Noem enkele richtlijnen die in Gods Woord staan. Waarom vind je het belangrijk je eraan te houden?

7 Jehovah leidt en voedt het aardse deel van zijn organisatie door middel van ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ onder leiding van Jezus, ‘het hoofd van de gemeente’ (Matth. 24:45-47; Ef. 5:23). Net als het besturende lichaam in de eerste eeuw heeft deze slaaf diep respect voor Gods geïnspireerde Woord. (Lees 1 Thessalonicenzen 2:13.) Wat zijn enkele richtlijnen die in de Bijbel staan?

8 In de Bijbel staat dat we regelmatig de vergaderingen moeten bezoeken (Hebr. 10:24, 25). Er staat dat we eenheid moeten hebben op leerstellig gebied (1 Kor. 1:10). Het Koninkrijk moet  op de eerste plaats in ons leven komen (Matth. 6:33). We hebben de opdracht en het voorrecht om huis aan huis en op openbare plekken te prediken, en om informeel getuigenis te geven (Matth. 28:19, 20; Hand. 5:42; 17:17; 20:20). Ouderlingen moeten Gods organisatie rein houden (1 Kor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21). En Jehovah verwacht van ons allemaal dat we zowel in fysiek als in geestelijk opzicht rein zijn (2 Kor. 7:1).

9. Wat is het enige kanaal dat Jezus gebruikt om Gods Woord uit te leggen?

9 Misschien denken sommigen dat ze de Bijbel zelf wel kunnen bestuderen en begrijpen. Maar Jezus heeft de ‘getrouwe slaaf’ aangesteld als enige kanaal dat geestelijk voedsel uitdeelt. Sinds 1919 gebruikt Jezus die slaaf om zijn volgelingen te helpen Gods Woord te begrijpen en ernaar te leven. Door de instructies uit de Bijbel te gehoorzamen, dragen we bij aan de reinheid, vrede en eenheid in de gemeente. Vraag je dus af: ben ik loyaal aan Jezus en het kanaal dat hij in deze tijd gebruikt?

JEHOVAH’S WAGEN IS IN BEWEGING!

10. Hoe wordt het hemelse deel van Jehovah’s organisatie in het boek Ezechiël beschreven?

10 In de Bijbel krijgen we informatie over het hemelse deel van Gods organisatie. Ezechiël bijvoorbeeld ontving een visioen waarin het hemelse deel van Gods organisatie wordt afgebeeld door een hemelse wagen (Ezech. 1:4-28). Jehovah rijdt op die wagen, en hij bepaalt waarheen die gaat. Het hemelse deel van de organisatie heeft invloed op het aardse deel. Het is duidelijk dat de wagen in beweging is! Denk maar aan de vele organisatorische veranderingen in de afgelopen tien jaar; het is Jehovah die achter die veranderingen zit. Terwijl Jezus en de engelen op het punt staan om een eind te maken aan deze slechte wereld, is Jehovah’s wagen razendsnel op weg naar de rechtvaardiging van zijn soevereiniteit en de heiliging van zijn naam!

Wat zijn we de vele vrijwilligers die hard werken aan bouwprojecten dankbaar! (Zie alinea 11)

11, 12. Wat zijn enkele dingen die Jehovah’s organisatie bereikt heeft?

11 Kijk eens wat het aardse deel van Gods organisatie in deze laatste dagen al bereikt heeft. Bouw. Honderden mensen hebben hard gewerkt aan ons nieuwe hoofdkantoor in Warwick (New York). Onder leiding van de Wereldwijde Bouwafdeling helpen duizenden vrijwilligers bij het bouwen van nieuwe Koninkrijkszalen en het uitbreiden van bijkantoren. We kunnen heel dankbaar zijn voor al die mensen die zich bereidwillig inzetten voor zulke projecten! En vergeet niet dat Jehovah blij is met degenen die nederig en trouw een steentje bijdragen op financieel gebied (Luk. 21:1-4).

12 Onderwijs. Denk ook eens aan de verschillende scholen waar Bijbels onderwijs  wordt gegeven (Jes. 2:2, 3). Je hebt de Pioniersschool, de School voor Koninkrijkspredikers, de Gileadschool, de School voor nieuwe Bethelieten, de School voor Kringopzieners en hun Vrouwen, de School voor Gemeenteouderlingen, de Koninkrijksbedieningsschool en de School voor Bijkantoorcomitéleden en hun Vrouwen. Jehovah onderwijst zijn aanbidders graag! Ook is er op jw.org leerzame Bijbelse lectuur beschikbaar in honderden talen. Er is ook informatie te vinden speciaal voor kinderen en voor gezinnen, en er is een gedeelte met nieuwsitems. Gebruik jij jw.org in de prediking en tijdens je gezinsaanbidding?

WEES TROUW AAN JEHOVAH EN ONDERSTEUN ZIJN ORGANISATIE

13. Welke verantwoordelijkheid hebben we als aanbidders van Jehovah?

13 Het is echt een voorrecht om bij Jehovah’s organisatie te horen! Omdat we weten wat Jehovah van ons verlangt en we zijn normen kennen, hebben we de verantwoordelijkheid om het juiste te doen en zijn soevereiniteit hoog te houden. Terwijl deze wereld in moreel opzicht steeds verder achteruitgaat, moeten we net als Jehovah ‘het kwade haten’ (Ps. 97:10). We willen niet, net als mensen om ons heen, zeggen ‘dat goed slecht is en slecht goed’ (Jes. 5:20). Als we Jehovah’s goedkeuring willen, moeten we lichamelijk, moreel en geestelijk rein blijven (1 Kor. 6:9-11). We houden van Jehovah en vertrouwen op hem; we willen hem dan ook graag trouw blijven door te leven volgens Bijbelse principes. We passen die toe als we thuis zijn, in de gemeente, op het werk, op school — overal (Spr. 15:3). Wat zijn nog meer manieren waarop we laten zien dat we Jehovah trouw zijn?

14. Hoe kunnen ouders laten zien dat ze Jehovah trouw zijn?

14 Het opvoeden van kinderen. Ouders laten zien dat ze Jehovah trouw zijn door hun kinderen volgens Bijbelse principes op te voeden. Ze willen zich niet te veel laten beïnvloeden door de plaatselijke culturele gewoonten op het gebied van opvoeding. Ze houden de geest van de wereld buiten de deur (Ef. 2:2). Een gedoopte vader zal niet denken: in ons land zijn het de vrouwen die de kinderen onderwijzen. De Bijbel is duidelijk over dit onderwerp: ‘Vaders, (...) blijft [jullie kinderen] in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah grootbrengen’ (Ef. 6:4). Ouders die van Jehovah houden, willen dat hun kinderen een hechte vriendschap met hem hebben, net zoals Samuël had toen hij klein was (1 Sam. 3:19).

15. Hoe laten we zien dat we Jehovah trouw zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen?

15 Het nemen van beslissingen. Als je belangrijke beslissingen moet nemen, kun je laten zien dat je Jehovah trouw bent door te kijken wat zijn Woord en zijn organisatie over het onderwerp zeggen. Neem bijvoorbeeld het volgende gevoelige onderwerp dat veel ouders aangaat. Het is onder bepaalde groepen immigranten gebruikelijk om hun pasgeboren baby door familie in het thuisland te laten opvoeden, zodat de ouders in het nieuwe land kunnen blijven werken en geld kunnen verdienen. Natuurlijk is dat een persoonlijke beslissing, maar we moeten in gedachte houden dat Jehovah ons verantwoordelijk houdt voor de beslissingen die we nemen. (Lees Romeinen 14:12.) Is het verstandig om  belangrijke beslissingen over ons gezin en ons werk te nemen zonder te kijken wat de Bijbel erover zegt? Natuurlijk niet. We hebben de raad van onze hemelse Vader nodig, omdat we niet in staat zijn onze ‘schrede te richten’ (Jer. 10:23).

16. Welke beslissing nam een moeder, en wat heeft haar daarbij geholpen?

16 Een jonge vrouw in het buitenland stond op het punt om haar pasgeboren zoontje naar zijn grootouders in haar thuisland te sturen. Maar in die periode begon ze de Bijbel te bestuderen met een Getuige van Jehovah. Ze maakte goede vorderingen en leerde dat het haar plicht was om haar kind over Jehovah te leren (Ps. 127:3; Spr. 22:6). De vrouw stortte haar hart bij Jehovah uit, zoals de Bijbel aanmoedigt (Ps. 62:7, 8). Ze besprak het ook met degene van wie ze Bijbelles kreeg en met anderen in de gemeente. Ondanks druk van familieleden en vrienden kwam ze tot de conclusie dat het niet goed was om haar kindje naar zijn grootouders te sturen. Haar man was enorm onder de indruk van de manier waarop de broeders en zusters in de gemeente zijn vrouw en kind hielpen. Hij begon de Bijbel te bestuderen en samen met zijn gezin de vergaderingen te bezoeken. Wat zal die moeder blij zijn geweest dat Jehovah haar oprechte gebed had verhoord!

17. Welke suggesties hebben we gekregen over het geven van Bijbelles?

17 Het volgen van leiding. Een belangrijke manier waarop we laten zien dat we God trouw zijn, is door de leiding te volgen die we van zijn organisatie krijgen. Zo krijgen we bijvoorbeeld suggesties over hoe we onze Bijbelstudenten goed kunnen helpen. Er is aanbevolen om na elke les uit Wat leert de bijbel echt? een paar minuten te nemen om iets te vertellen over onze organisatie. Hierbij zijn de video Wat gebeurt er in een Koninkrijkszaal? en de brochure Wie doen nu Jehovah’s wil? heel handig. Het is goed om met een leerling die vorderingen maakt het boek Blijf in Gods liefde te bestuderen als het Leert de bijbel-boek uit is. Ook als hij tegen die tijd al gedoopt is. De organisatie geeft deze richtlijnen om nieuwe volgelingen van Jezus ‘standvastig in het geloof’ te maken (Kol. 2:7). Pas jij zulke richtlijnen toe?

18, 19. Waar kunnen we Jehovah dankbaar voor zijn?

18 We hebben heel veel om Jehovah dankbaar voor te zijn. We hebben ons leven aan hem te danken; zonder hem zouden we niet bestaan (Hand. 17:27, 28). Hij heeft ons een kostbaar geschenk gegeven: de Bijbel. We zijn echt dankbaar voor Gods Woord, net zoals de christenen in Thessalonika dat waren (1 Thess. 2:13).

19 Gods Woord heeft ons geholpen om een hechte band met Jehovah te krijgen (Jak. 4:8). Onze hemelse Vader heeft ons het prachtige voorrecht gegeven om bij zijn organisatie te horen. Wat zorgt Jehovah goed voor ons! De psalmdichter zong: ‘Dankt Jehovah, want hij is goed: want zijn liefderijke goedheid duurt tot onbepaalde tijd’ (Ps. 136:1). In Psalm 136 komt het refrein ‘zijn liefderijke goedheid duurt tot onbepaalde tijd’ 26 keer voor. Als je trouw blijft aan Jehovah en zijn organisatie, zul je met eigen ogen zien dat die woorden waar zijn. Je zult dan namelijk voor altijd leven!