‘Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen.’ — JES. 48:17.

LIEDEREN: 117, 114

1, 2. (a) Wat vinden we als Jehovah’s Getuigen van de Bijbel? (b) Wat is jouw favoriete Bijbelgedeelte?

JEHOVAH’S GETUIGEN houden van de Bijbel. We vinden er betrouwbare leiding, troost en hoop (Rom. 15:4). We bezien de Bijbel niet als een verzameling menselijke ideeën, maar ‘wat het ook inderdaad is, als het woord van God’ (1 Thess. 2:13).

2 Ongetwijfeld hebben we allemaal een favoriet Bijbelgedeelte. Sommigen genieten vooral van de evangeliën, die een prachtig beeld geven van Jehovah’s persoonlijkheid zoals we die in zijn Zoon kunnen zien (Joh. 14:9). Anderen houden van gedeelten met profetieën — misschien het boek Openbaring, dat een vooruitblik geeft op ‘de dingen die binnenkort gebeuren moeten’ (Openb. 1:1). En wie heeft niet troost gevonden in de Psalmen of praktische lessen geleerd uit het boek Spreuken? De Bijbel is echt een boek voor iedereen.

3, 4. (a) Hoe denken we over onze publicaties? (b) Voor welke doelgroepen worden er publicaties gemaakt?

3 Omdat we van de Bijbel houden, houden we ook van onze Bijbelse publicaties. We waarderen bijvoorbeeld het geestelijke voedsel dat we ontvangen in de vorm van boeken, brochures, tijdschriften en andere lectuur. We weten dat deze  voorzieningen van Jehovah ons helpen geestelijk waakzaam, goed gevoed en ‘gezond in geloof’ te blijven (Tit. 2:2).

4 Naast de publicaties voor Jehovah’s Getuigen in het algemeen krijgen we ook nog Bijbels materiaal voor specifieke doelgroepen. Er is materiaal dat speciaal gemaakt is om jongeren te helpen; ander materiaal is nuttig voor hun ouders. Veel materiaal in gedrukte vorm en op onze website is gemaakt met niet-Getuigen in gedachten. Zo’n overvloed aan geestelijk voedsel herinnert ons eraan dat Jehovah zich aan zijn woord houdt om ‘voor alle volken een feestmaal aan te rechten van schotels rijk aan olie’ (Jes. 25:6).

5. Waar heeft Jehovah zeker veel waardering voor?

5 De meesten van ons zouden ongetwijfeld willen dat ze meer tijd hadden voor het lezen van de Bijbel en Bijbelse publicaties. We kunnen er zeker van zijn dat Jehovah waardering heeft voor onze inspanningen om onze tijd zo goed mogelijk te gebruiken door regelmatig de Bijbel te lezen en persoonlijke studie te doen (Ef. 5:15, 16). Maar de realiteit is dat we misschien niet altijd evenveel aandacht kunnen besteden aan al het geestelijke voedsel. Toch is er een subtiel gevaar waarvoor we moeten oppassen. Welk gevaar?

6. Waardoor zouden we de voordelen van sommige van Jehovah’s voorzieningen kunnen mislopen?

6 Het gevaar bestaat dat we de voordelen mislopen van sommige geestelijke voorzieningen omdat we denken dat ze niet voor ons bedoeld zijn. Wat als een Bijbelgedeelte bijvoorbeeld niet relevant lijkt voor onze situatie? Of wat als we niet tot de doelgroep van een bepaalde publicatie behoren? Hebben we dan de neiging om het materiaal alleen vluchtig door te kijken? Of slaan we het zelfs helemaal over? Als dat zo is, ontzeggen we onszelf misschien informatie waar we veel aan zouden hebben. Hoe kunnen we die valkuil vermijden? Het belangrijkste is dat we allemaal in gedachte moeten houden dat Jehovah de Bron van onze geestelijke voorzieningen is. Hij zei via Jesaja: ‘Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen’ (Jes. 48:17). We gaan nu drie nuttige tips bespreken die ons helpen voordeel te trekken van de hele Bijbel en van verschillende soorten geestelijk voedsel.

TIPS VOOR BIJBELLEZEN

7. Waarom moeten we ons openstellen voor alle lessen die er in een Bijbelgedeelte te vinden zijn?

7 Stel je open voor alle lessen. Het is waar dat sommige Bijbelgedeelten aanvankelijk gericht waren aan één specifieke persoon of groep. Toch zegt de Bijbel duidelijk dat ‘de gehele Schrift door God geïnspireerd en nuttig is’ (2 Tim. 3:16). Daarom moeten we tijdens het Bijbellezen open-minded zijn. ‘Als ik de Bijbel lees, probeer ik in gedachte te houden dat er uit een gedeelte verschillende lessen te leren zijn’, zegt een broeder. Hij zegt verder: ‘Dat motiveert me om verder te kijken dan mijn neus lang is.’ Jehovah kan ons de wijsheid geven om lessen te onderscheiden die hij ons wil leren. Bid daarom vóór het Bijbellezen om die wijsheid en om een ontvankelijk hart (Ezra 7:10; lees Jakobus 1:5).

Haal jij zo veel mogelijk uit je Bijbellezen? (Zie alinea 7)

8, 9. (a) Welke vragen kunnen we onszelf tijdens het Bijbellezen stellen? (b) Wat zeggen de vereisten voor ouderlingen ons over Jehovah?

8 Stel jezelf vragen. Als je een Bijbelgedeelte leest, neem dan de tijd om even te stoppen en jezelf vragen te stellen zoals: Wat leert dit me over Jehovah?  Hoe kan ik dit in mijn leven toepassen? Hoe kan ik dit gebruiken om anderen te helpen? Als we over zulke vragen nadenken, zullen we meer aan ons Bijbellezen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Bijbelse vereisten voor ouderlingen. (Lees 1 Timotheüs 3:2-7.) Omdat de meesten van ons geen ouderling zijn, zouden we kunnen denken dat dit Bijbelgedeelte op ons niet van toepassing is. Maar als we nadenken over een paar van de vele mogelijke antwoorden op de volgende vragen, zullen we zien dat wij allemaal veel kunnen hebben aan deze lijst van vereisten.

9 Wat leert dit me over Jehovah? Door deze lijst van vereisten te geven, laat Jehovah zien dat hij een hoge maatstaf hanteert voor aangestelde broeders. Hij verwacht dat ze een goed voorbeeld zijn en roept ze ter verantwoording voor de manier waarop ze de gemeente behandelen, ‘welke hij met het bloed van zijn eigen Zoon heeft gekocht’ (Hand. 20:28). Jehovah wil dat we ons veilig voelen onder de zorg van de aangestelde onderherders (Jes. 32:1, 2). Als je het zo bekijkt, herinneren de Bijbelse vereisten voor ouderlingen ons er dan niet aan dat Jehovah echt om ons geeft?

10, 11. (a) Als we de vereisten voor ouderlingen lezen, hoe kunnen we die informatie dan in ons eigen leven toepassen? (b) Hoe kunnen we deze informatie gebruiken om anderen te helpen?

10 Hoe kan ik deze informatie in mijn leven toepassen? Een aangestelde broeder moet zichzelf van tijd tot tijd in het licht van deze vereisten onderzoeken om te kijken waar hij verbeteringen kan aanbrengen. Een broeder die ‘een opzienersambt tracht te verkrijgen’ zou zorgvuldig aandacht moeten besteden aan de vereisten, want hij wil er zo goed mogelijk aan voldoen (1 Tim. 3:1). Eigenlijk kan elke christen van de vereisten in dit Bijbelgedeelte leren, want de meeste ervan gaan over dingen die Jehovah van alle christenen verlangt. Wij allemaal zouden bijvoorbeeld redelijk en gezond van verstand moeten zijn (Fil. 4:5; 1 Petr. 4:7). Ouderlingen zijn ‘voorbeelden voor de kudde’, en wij kunnen van ze leren en ‘hun geloof navolgen’ (1 Petr. 5:3; Hebr. 13:7).

11 Hoe kan ik deze informatie gebruiken om anderen te helpen? We zouden de lijst van  vereisten voor ouderlingen kunnen gebruiken om geïnteresseerden of Bijbelstudenten te helpen het verschil te zien tussen de ouderlingen van Jehovah’s Getuigen en de geestelijken van de christenheid. Verder zouden we, bij het lezen van de vereisten, kunnen denken aan de moeite die ouderlingen in onze eigen gemeente doen tot ons voordeel. Als we erover nadenken hoe ze zich inzetten, vergroot dat ons ‘respect voor hen die onder ons hard werken’ (1 Thess. 5:12). En hoe meer we ons respect voor deze hardwerkende opzieners tonen, hoe meer vreugde ze hebben (Hebr. 13:17).

12, 13. (a) Wat voor nazoekwerk kunnen we met de beschikbare hulpmiddelen doen? (b) Hoe kan achtergrondinformatie lessen aan het licht brengen die je anders niet zou ontdekken? Geef een voorbeeld.

12 Doe nazoekwerk. Zoek met de beschikbare hulpmiddelen naar informatie zoals:

  • Wie heeft dit Bijbelgedeelte geschreven?

  • Waar en wanneer is het geschreven?

  • Welke belangrijke gebeurtenissen vonden er plaats toen het Bijbelboek werd geschreven?

Zulke achtergrondinformatie kan lessen aan het licht brengen die je anders niet zou ontdekken.

13 Neem bijvoorbeeld Ezechiël 14:13, 14, waar Jehovah zegt: ‘Wat een land betreft, ingeval het zonde tegen mij bedrijft door ontrouw te handelen, zal ik stellig ook mijn hand ertegen uitstrekken en er de staven verbreken waaromheen ringvormige broden gestoken zijn, en ik zal er stellig hongersnood op afzenden en er aardse mens en huisdier uit afsnijden.’ Hij voegt eraan toe: ‘En hadden deze drie mannen zich in het midden ervan bevonden, Noach, Daniël en Job, zijzelf zouden wegens hun rechtvaardigheid hun ziel bevrijden.’ Door wat nazoekwerk te doen, komen we erachter dat dit Bijbelgedeelte rond het jaar 612 v.Chr. is geschreven. In die tijd waren Noach en Job al eeuwen dood en hun reputatie van getrouwheid was in Jehovah’s herinnering. Maar Daniël leefde nog wel. Waarschijnlijk was hij rond de 20 toen Jehovah zei dat hij net zo rechtvaardig was als Noach en Job. De les? Jehovah ziet en waardeert de integriteit van al zijn trouwe aanbidders, ook van degenen die relatief jong zijn (Ps. 148:12-14).

BESTUDEER ALLERLEI PUBLICATIES

14. Wat hebben jongeren aan het materiaal dat voor hen wordt gepubliceerd, en wat kunnen wij er allemaal aan hebben? (Zie beginplaatje.)

14 Net zoals de hele Bijbel nuttig voor ons is, is ook al het beschikbare geestelijke voedsel nuttig voor ons. Laten we een paar voorbeelden bekijken. Materiaal voor jongeren. De afgelopen jaren is er veel lectuur gepubliceerd voor jongeren. [1] Er is materiaal gemaakt om ze te helpen goed om te gaan met de druk die ze op school ervaren en met de uitdagingen van de puberteit. Hoe kunnen wij allemaal voordeel trekken van zulk materiaal? Het herinnert ons aan de uitdagingen waar trouwe jongeren voor staan. En daardoor kunnen we ze beter helpen en aanmoedigen.

15. Waarom moeten volwassen christenen geïnteresseerd zijn in informatie voor jongeren?

15 Met veel van de problemen die worden besproken in materiaal voor jongeren hebben volwassenen ook te maken. We moeten allemaal ons geloof verdedigen, onze emoties onder controle houden, schadelijke druk van leeftijdgenoten weerstaan, en slechte omgang en ongezond  amusement vermijden. Deze en veel andere onderwerpen worden besproken in materiaal dat speciaal voor jongeren is gemaakt. Zou het raar zijn als je publicaties voor jongeren leest terwijl je volwassen bent? Helemaal niet! Hoewel het materiaal op een manier wordt gepresenteerd die jongeren aanspreekt, is de informatie gebaseerd op tijdloze Bijbelse principes. Daarom kunnen we allemaal veel hebben aan deze geestelijke voorzieningen.

16. Waar helpen onze publicaties jongeren nog meer bij?

16 Onze publicaties helpen jongeren ook om geestelijk te groeien en een hechte band met Jehovah te krijgen. (Lees Prediker 12:1, 13.) Ook hier kunnen volwassen christenen veel aan hebben. Neem bijvoorbeeld het artikel ‘Jonge mensen vragen . . . Hoe maak ik Bijbellezen leuker?’ in de Ontwaakt! van april 2009. Hierin stonden een aantal tips en een kader dat je kon uitknippen om in de Bijbel te bewaren en bij het Bijbellezen te gebruiken. Hebben ook volwassenen iets aan dit artikel gehad? ‘Bijbellezen is nooit mijn hobby geweest’, schreef een 24-jarige echtgenote en moeder. ‘Ik heb de tips in het artikel opgevolgd en ik gebruik vaak het kadertje dat je kon uitknippen. Nu lees ik de Bijbel met veel plezier. Ik zie hoe de Bijbelboeken met elkaar overeenstemmen en prachtig met elkaar verweven zijn. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over Bijbellezen.’

17, 18. Hoe kunnen we voordeel hebben van materiaal voor niet-Getuigen? Geef een voorbeeld.

17 Materiaal voor niet-Getuigen. Sinds 2008 hebben we een studie-uitgave van De Wachttoren, die in de eerste plaats wordt geschreven voor Jehovah’s Getuigen. Maar hoe zit het met de publieksuitgaven? Zijn die ook nuttig voor ons? Ter illustratie: Stel dat je in de Koninkrijkszaal vóór de openbare lezing iemand ziet binnenkomen die je had uitgenodigd. Natuurlijk vind je dat heel leuk. Tijdens de openbare lezing luister je naar het onderwijs door de oren van de geïnteresseerde. Daardoor ga je zelf naar huis met hernieuwde waardering voor het onderwerp.

18 Zoiets kunnen we ook ervaren als we materiaal lezen dat geschreven is voor niet-Getuigen. De publieksuitgave van De Wachttoren bijvoorbeeld bespreekt Bijbelse onderwerpen op een manier die een niet-Getuige kan begrijpen. Dat geldt ook voor veel artikelen op jw.org, zoals die onder de rubrieken ‘Vragen over de Bijbel’ en ‘Veelgestelde vragen’. Als we deze informatie lezen, krijgen we meer waardering voor bekende waarheden. Ook leren we nieuwe, frisse manieren om onze leerstellingen in de velddienst uit te leggen. De Ontwaakt! versterkt onze overtuiging dat de ware God bestaat en laat zien hoe we ons geloof kunnen verdedigen. (Lees 1 Petrus 3:15.)

19. Hoe kunnen we Jehovah laten zien dat we dankbaar zijn voor zijn voorzieningen?

19 Jehovah heeft ons een overvloed aan voorzieningen gegeven om te voldoen aan onze ‘geestelijke nood’ (Matth. 5:3). Blijf dus alle beschikbare geestelijke voorzieningen gebruiken. Daarmee laat je je dankbaarheid zien aan Degene die ons leert te doen wat goed voor ons is (Jes. 48:17).

^ [1] (alinea 14) Denk bijvoorbeeld aan Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 1 en 2, en de serie ‘Jonge mensen vragen’, die nu uitsluitend online verschijnt.