Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Ondersteun Jehovah’s soevereiniteit!

Ondersteun Jehovah’s soevereiniteit!

‘Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen.’ — OPENB. 4:11.

LIEDEREN: 12, 150

1, 2. Waarvan moet elk van ons overtuigd zijn? (Zie beginplaatje.)

ZOALS we in het vorige artikel hebben besproken, beweert de Duivel dat Jehovah niet het recht heeft om te regeren en dat de mensen beter af zouden zijn als ze zichzelf zouden besturen. Heeft Satan gelijk? Stel dat mensen die ervoor kiezen zichzelf te besturen voor altijd konden leven. Zouden ze beter af zijn zonder Gods bestuur? Zou jij gelukkiger zijn als je volledig onafhankelijk was en eeuwig leven had?

2 Niemand kan die vragen voor jou beantwoorden. Iedereen moet daar zelf over nadenken. Als je dat doet, zou het duidelijk moeten worden dat Gods bestuur onze volledige steun verdient. Laten we eens kijken welke krachtige redenen de Bijbel geeft om te geloven dat Jehovah het recht heeft om te regeren en dat zijn manier van regeren de beste is.

JEHOVAH HEEFT HET RECHT OM TE REGEREN

3. Waarom is Jehovah de enige rechtmatige Soeverein?

3 Jehovah is de rechtmatige Soeverein van het universum omdat hij de almachtige God en Schepper is (1 Kron. 29:11; Hand. 4:24). In Openbaring 4:11 zien we in een visioen Christus’ 144.000 hemelse mederegeerders die zeggen: ‘Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de  kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.’ Omdat Jehovah alles heeft geschapen, heeft hij het volste recht om over zowel mensen als geestelijke wezens te regeren.

4. Waarom kun je zeggen dat als iemand tegen Gods soevereiniteit in opstand komt, hij zijn vrije wil misbruikt?

4 Satan heeft niets geschapen. Hij heeft dus niet het recht om universeel bestuur op te eisen. Het was arrogant van hem en van Adam en Eva om tegen Jehovah’s soevereiniteit in opstand te komen (Jer. 10:23). Natuurlijk hadden ze een vrije wil en konden ze kiezen voor onafhankelijkheid van God. Maar gaf dat ze het recht om daarvoor te kiezen? Nee. De vrije wil geeft ons het recht om dagelijks allerlei keuzes te maken, maar niet het recht om tegen onze Schepper en Levengever in opstand te komen. Dus als iemand tegen Jehovah in opstand komt, is dat duidelijk misbruik van de vrije wil. Onze plaats als mens is onder Jehovah’s rechtvaardige bestuur.

5. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat Gods beslissingen altijd rechtvaardig zijn?

5 Er is nog een reden waarom we kunnen zeggen dat Jehovah de rechtmatige Soeverein is. Hij gebruikt zijn autoriteit op een manier die volmaakt rechtvaardig is. Hij zegt: ‘Ik ben Jehovah, die liefderijke goedheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid oefent op aarde; want in deze dingen schep ik werkelijk behagen’ (Jer. 9:24). Om te bepalen wat rechtvaardig en eerlijk is, gaat Jehovah niet uit van geschreven wetten die door onvolmaakte mensen zijn gemaakt. Hij stelt zelf de norm van wat goed is. De wetten die hij mensen heeft gegeven, zijn gebaseerd op zijn eigen volmaakte rechtvaardigheid. ‘Rechtvaardigheid en recht zijn de vaste plaats van [zijn] troon’, en daarom kunnen we er zeker van zijn dat al zijn wetten, principes en beslissingen rechtvaardig zijn (Ps. 89:14; 119:128). Satan beschuldigt Jehovah ervan dat Zijn bestuur tekortschiet. Maar zelf is hij er niet in geslaagd een wereld te creëren waarin het recht altijd zegeviert.

6. Wat is één reden waarom Jehovah het recht heeft om te regeren?

6 Jehovah is bovendien de rechtmatige Soeverein omdat hij de kennis en wijsheid heeft die nodig zijn om zorg te dragen voor alles in het universum. Hij stelde bijvoorbeeld zijn Zoon in staat om ziekten te genezen die dokters niet konden genezen (Matth. 4:23, 24; Mark. 5:25-29). Voor Jehovah was dat geen wonder. Hij begrijpt welke processen erbij betrokken zijn en kan wat voor schade maar ook ongedaan maken. Hetzelfde geldt voor zijn vermogen om de doden een opstanding te geven en natuurrampen te voorkomen.

7. Waarom kunnen we zeggen dat Jehovah’s wijsheid superieur is aan de wijsheid van de wereld onder Satans macht?

7 De wereld die onder Satans invloed staat, zoekt nog steeds naar manieren om nationale en internationale geschillen op te lossen. Maar alleen Jehovah heeft de wijsheid om wereldvrede te brengen (Jes. 2:3, 4; 54:13). Als we meer te weten komen over Jehovah’s kennis en wijsheid, zullen we ons herkennen in Paulus’ woorden: ‘O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!’ — Rom. 11:33.

GEEN BESTUUR ZO GOED ALS DAT VAN JEHOVAH

8. Wat vind jij zo bijzonder aan Jehovah’s manier van regeren?

8 Uit de Bijbel blijkt dus duidelijk dat Jehovah het recht heeft om te regeren. Maar de Bijbel laat ook zien dat Jehovah’s  manier van regeren superieur is aan die van anderen. Eén reden is dat zijn manier van regeren door liefde wordt gekenmerkt. Vind je het niet bijzonder hoe Jehovah zijn autoriteit uitoefent? Hij is ‘barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid’ (Ex. 34:6). Jehovah behandelt ons met respect en waardigheid. Hij zorgt beter voor ons dan wij zelf kunnen. In tegenstelling tot wat de Duivel beweert, onthoudt Jehovah niets goeds aan zijn trouwe aanbidders. Hij gaf zelfs zijn eigen Zoon zodat wij het vooruitzicht kunnen hebben op eeuwig leven! (Lees Psalm 84:11; Romeinen 8:32.)

9. Hoe weten we dat Jehovah om individuele personen geeft?

9 Jehovah geeft niet alleen om het welzijn van zijn volk als geheel. Hij is ook geïnteresseerd in ons als persoon. Denk bijvoorbeeld eens aan de drie eeuwen waarin Jehovah voorzag in rechters om Israël te bevrijden van hun onderdrukkers. Tijdens die turbulente periode merkte hij een niet-Israëlitische vrouw, Ruth, op. Hij had gezien dat ze grote offers had gebracht om zich tot de ware aanbidding te bekeren. Hij zegende haar met een man en een zoon. Maar dat was niet alles. Als ze straks een opstanding krijgt, zal ze ontdekken dat haar zoon tot de geslachtslijn behoorde die naar de Messias leidde. En wat zal ze het een voorrecht vinden als ze erachter komt dat haar verhaal is opgenomen in de Bijbel, en dat dat Bijbelboek haar naam draagt! — Ruth 4:13; Matth. 1:5, 16.

10. Waarom kunnen we zeggen dat Jehovah’s bestuur niet onnodig beperkend is?

10 Jehovah’s manier van regeren is niet onderdrukkend of star, maar geeft ons vrijheid en maakt ons gelukkig (2 Kor. 3:17). David zei: ‘Waardigheid en pracht zijn voor [Gods] aangezicht, sterkte en vreugde zijn in zijn plaats’ (1 Kron. 16:7, 27). De psalmdichter Ethan schreef: ‘Gelukkig is het volk dat het gejuich kent. O Jehovah, in het licht van uw aangezicht blijven zij wandelen. In uw naam zijn zij de gehele dag blij en in uw rechtvaardigheid worden zij verhoogd’ (Ps. 89:15, 16).

11. Hoe raken we er sterker van overtuigd dat Jehovah’s manier van regeren de beste is?

11 Als we regelmatig mediteren over Jehovah’s goedheid, raken we er sterker van overtuigd dat zijn bestuur het best is. We zullen ons voelen als de psalmdichter die zei: ‘Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders’ (Ps. 84:10). En hoe kan dat ook anders? Als onze liefdevolle Ontwerper en Schepper weet Jehovah wat we nodig hebben om echt gelukkig te zijn, en hij geeft ons veel meer dan we nodig hebben. Wat hij ook van ons vraagt, het is altijd tot ons voordeel en maakt ons uiteindelijk altijd het gelukkigst, zelfs als we er offers voor moeten brengen. (Lees Jesaja 48:17.)

12. Wat moet het belangrijkste motief zijn om Jehovah’s soevereiniteit te ondersteunen?

12 De Bijbel leert dat sommige mensen na de duizendjarige regering van Christus ervoor zullen kiezen tegen Jehovah’s soevereiniteit in opstand te komen (Openb. 20:7, 8). Waarom zouden ze dat doen? De Duivel, die dan is vrijgelaten en erop uit zal zijn de mensheid te misleiden, zal ongetwijfeld een beroep doen op het egoïsme van mensen — iets wat hij altijd al heeft gedaan. Hij zal misschien proberen mensen ervan te overtuigen dat er een manier is om voor altijd te leven zonder gehoorzaam te hoeven zijn aan Jehovah. Natuurlijk kan dat helemaal niet. Maar. . . zou je het willen? Zou je het een aanlokkelijk idee vinden? Als je van Jehovah houdt en hem dient vanwege zijn goedheid en omdat hij het recht heeft om als Soeverein  te regeren, zul je dat soort beweringen afstotend vinden. We zouden nooit willen leven zonder Jehovah als onze rechtmatige en liefdevolle Soeverein.

ONDERSTEUN LOYAAL GODS SOEVEREINITEIT

13. Hoe kunnen we onze steun geven aan Gods soevereiniteit?

13 Jehovah’s soevereiniteit verdient duidelijk onze volledige steun. Zoals we hebben besproken, heeft Jehovah het recht om te regeren en is er geen bestuur zo goed als dat van hem. We kunnen onze steun geven aan Jehovah’s soevereiniteit door hem altijd trouw te blijven dienen. Hoe nog meer? Door dingen op zijn manier te doen. Dan laten we zien dat we volledig achter zijn manier van regeren staan. (Lees Efeziërs 5:1, 2.)

14. Hoe kunnen ouderlingen en gezinshoofden Jehovah navolgen?

14 De Bijbel leert dat Jehovah zijn autoriteit op een liefdevolle manier uitoefent. Daarom zullen gezinshoofden en ouderlingen die achter Jehovah’s soevereiniteit staan, niet veeleisend zijn, alsof ze hun eigen soevereine koninkrijkje hebben. In plaats daarvan zullen ze Jehovah navolgen. Paulus was iemand die Jehovah en zijn Zoon navolgde (1 Kor. 11:1). Hij wilde anderen ertoe brengen het goede te doen, maar zette ze daarbij niet onder druk. Ook wilde hij niet dat ze dingen uit schaamtegevoel zouden doen. In plaats daarvan probeerde hij hun hart te bereiken (Rom. 12:1; Ef. 4:1; Filem. 8-10). Dat is de manier waarop Jehovah omgaat met zijn autoriteit. Iedereen die achter Jehovah’s manier van regeren staat, zal zijn voorbeeld volgen.

15. Wat is nog een manier waarop we laten zien dat we achter Jehovah’s manier van regeren staan?

15 We kunnen ook onze steun aan Jehovah’s soevereiniteit geven door respectvol samen te werken met degenen die hij autoriteit heeft gegeven. Als we onder Jehovah’s  bestuur willen leven, zullen we theocratische regelingen ondersteunen, zelfs als we een beslissing niet volledig begrijpen of het er niet mee eens zijn. In de wereld gaat het er heel anders aan toe (Ef. 5:22, 23; 6:1-3; Hebr. 13:17). Maar als we dingen op Jehovah’s manier doen, zullen we daar alleen maar voordeel van hebben. Hij heeft immers het beste met ons voor.

16. Hoe blijkt uit onze persoonlijke beslissingen dat we Jehovah’s soevereiniteit ondersteunen?

16 Hoe kunnen we nog meer laten zien dat we Jehovah’s soevereiniteit ondersteunen? Door onze persoonlijke beslissingen. Jehovah geeft niet voor elke situatie een specifiek gebod. Zo is hij niet. In plaats daarvan laat hij zien hoe hij denkt. Hij geeft bijvoorbeeld geen uitvoerige lijst met regels over wat wel of niet mag op het gebied van kleding. Maar hij vertelt ons wel dat hij wil dat onze kleding en uiterlijke verschijning bescheiden zijn en bij een christen passen (1 Tim. 2:9, 10). Hij wil niet dat we anderen tot struikelen brengen of dat anderen van streek raken door onze beslissingen (1 Kor. 10:31-33). Als we ons bij het nemen van beslissingen niet alleen laten leiden door wat wij leuk vinden, maar voornamelijk door Jehovah’s manier van denken, laten we zien dat we volledig achter zijn manier van regeren staan.

Ondersteun Gods soevereiniteit bij het nemen van beslissingen en bij gezinsproblemen (Zie alinea 16-18)

17, 18. Hoe kunnen echtparen laten zien dat ze Jehovah’s soevereiniteit ondersteunen?

17 Hoe kunnen echtparen laten zien dat ze Jehovah’s soevereiniteit ondersteunen? Stel dat je huwelijk niet is wat je ervan verwacht had, misschien zelfs een teleurstelling is. Denk dan eens na over hoe Jehovah met het volk Israël omging. Hij vergeleek zichzelf met de echtgenoot van dat volk (Jes. 54:5; 62:4). Dat ‘huwelijk’ was zeker niet makkelijk! Toch gaf Jehovah het niet zomaar op. Keer op keer vergaf hij de Israëlieten en liet hij zien dat hij trouw was aan het verbond dat hij met ze had gesloten. (Lees Psalm 106:43-45.) Wat doet het met je als je leest over Jehovah’s loyale liefde?

18 Echtparen die van Jehovah houden, proberen hem na te volgen. Ze proberen niet om op een onbijbelse manier een eind te maken aan een moeilijk huwelijk. Ze beseffen dat Jehovah ze heeft verbonden en dat hij wil dat ze zich aan elkaar ‘hechten’. De enige Bijbelse grond voor echtscheiding waarbij iemand vrij kan zijn om te hertrouwen, is seksuele immoraliteit (Matth. 19:5, 6, 9). Als echtparen het beste van hun situatie maken en zelfs proberen hun huwelijk te verbeteren, laten ze zien dat ze achter Gods rechtvaardige manier van regeren staan.

19. Wat moeten we doen als we Jehovah, onze Soeverein, hebben teleurgesteld?

19 We zijn onvolmaakt, en we zullen af en toe dingen doen die Jehovah teleurstellen. Jehovah weet dat en heeft liefdevol voorzien in Christus’ losprijs. Dus als je in een bepaald opzicht tekortschiet, vraag Jehovah dan om vergeving (1 Joh. 2:1, 2). Probeer van de fout te leren in plaats van je constant schuldig te voelen. Als je dicht bij Jehovah blijft, zal hij je vergeven en je helpen weer sterk te worden, waardoor je in de toekomst beter met zulke situaties zult kunnen omgaan (Ps. 103:3).

20. Waarom moeten we Jehovah’s soevereiniteit in deze tijd ondersteunen?

20 In de nieuwe wereld zullen we allemaal onder Jehovah’s soevereiniteit leven en leren om dingen op zijn manier te doen (Jes. 11:9). Maar we worden daar nu al voor opgeleid. Binnenkort zal de strijdvraag in verband met soevereiniteit beantwoord zijn. Nu moeten we Gods soevereiniteit ondersteunen door hem altijd te gehoorzamen, hem trouw te dienen en ons best te doen om hem in alles na te volgen.