Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  juni 2016

De man met de inkthoorn is een afbeelding van Jezus, die achter de schermen degenen kentekent die zullen overleven

Vragen van lezers

Vragen van lezers

Wie worden afgebeeld door de man met de inkthoorn van een secretaris en de zes mannen met verpletteringswapens uit Ezechiëls visioen?

Ze beelden hemelse legers af die betrokken waren bij de vernietiging van Jeruzalem en die ook betrokken zullen zijn bij de vernietiging van Satans slechte wereld in Armageddon. Vanwaar deze herziening?

Voordat het afvallige Jeruzalem in 607 v.Chr. werd verwoest, zag Ezechiël in een visioen wat er aan die verwoesting zou voorafgaan. Ezechiël kreeg de slechte dingen te zien die daar gebeurden. Daarna zag hij zes mannen met verpletteringswapens. Onder hen was één man die ‘in linnen gekleed’ was en ‘de inkthoorn van een secretaris’ had (Ezech. 8:6-12; 9:2, 3). Deze man moest de stad doortrekken en ‘een kenteken zetten op het voorhoofd van de mannen die zuchtten en kermden over al de verfoeilijkheden die in haar midden gedaan werden’. Daarna moesten de mannen met de verpletteringswapens iedereen in de stad doden die geen kenteken had (Ezech. 9:4-7). Wat leren we uit dit visioen, en wie is de man met de inkthoorn van een secretaris?

Ezechiël kreeg dit visioen in 612 v.Chr. De eerste vervulling was vijf jaar later, toen het Babylonische leger Jeruzalem verwoestte. Hoewel het de heidense Babyloniërs werd toegestaan de verwoesting te brengen, deden ze dat als Jehovah’s oordeelsvoltrekkers (Jer. 25:9, 15-18). Jehovah gebruikte ze namelijk om zijn afvallige volk te straffen. Maar de mensen zouden niet willekeurig worden gedood. Rechtvaardige mensen zouden niet samen met slechte mensen vernietigd worden. Jehovah zorgde er liefdevol voor dat de Joden die het niet eens waren met de slechte dingen die er in de stad gebeurden, gered zouden worden.

Ezechiël was niet betrokken bij het kentekenwerk of bij de verwoesting van Jeruzalem. In plaats daarvan zou de oordeelsvoltrekking geleid worden door de engelen. Door middel van deze profetie krijgen we dus als het ware een kijkje achter de schermen in de hemel zelf. Jehovah had de engelen niet alleen de opdracht gegeven om de vernietiging van de slechte mensen te organiseren, maar ook om de rechtvaardigen van hen te scheiden voor overleving. *

In het verleden hebben we uitgelegd dat in de hedendaagse vervulling van dit visioen de man met de inkthoorn een afbeelding is van het gezalfde overblijfsel. Er werd gedacht dat degenen die positief reageerden op het goede nieuws, op dat moment gekentekend zouden worden voor overleving. Maar in recente jaren is duidelijk geworden dat deze uitleg herzien moest worden. Uit Mattheüs 25:31-33 blijkt dat Jezus degene is die mensen oordeelt. Tijdens de grote verdrukking zal hij een definitief oordeel vellen. Hij zal de ‘schapen’, die gered zullen worden, scheiden van de ‘bokken’, die vernietigd zullen worden.

Wat kunnen we, in het licht van deze herziening, uit Ezechiëls visioen leren? Tenminste vijf dingen:

  1. In de periode voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem diende Ezechiël als wachter. Ook Jeremia diende als wachter, en Jesaja had eerder hetzelfde gedaan. In deze tijd gebruikt Jehovah een kleine groep gezalfde christenen om zijn volk te voeden en om anderen te waarschuwen voordat de grote verdrukking begint. Bij dat waarschuwingswerk worden ze trouwens geholpen door al Christus’ huisknechten (Matth. 24:45-47).

  2. Net als Ezechiël zijn ook Jehovah’s aanbidders in deze tijd niet betrokken bij het kentekenen van degenen die zullen overleven. Ze brengen gewoon Jehovah’s waarschuwingsboodschap over, die  deel uitmaakt van hun predikingswerk, onder leiding van engelen (Openb. 14:6).

  3. Net als in de tijd van Ezechiël ontvangt niemand in deze tijd een letterlijk kenteken op zijn voorhoofd. Wat moeten mensen doen om symbolisch gekentekend te worden voor overleving? Ze moeten positief reageren op het predikingswerk dat nu wordt gedaan, de christelijke persoonlijkheid aandoen, zich aan Jehovah opdragen en loyaal Christus’ broeders steunen (Matth. 25:35-40). Iedereen die dat doet, zal tijdens de komende grote verdrukking het kenteken van overleving ontvangen.

  4. De man met de inkthoorn van een secretaris is een afbeelding van Jezus Christus. Hij is het die achter de schermen degenen kentekent die zullen overleven. De leden van de grote schare zullen dit kenteken ontvangen wanneer ze tijdens de grote verdrukking als schapen worden aangemerkt. Dan zullen ze de mogelijkheid krijgen om voor altijd hier op aarde te leven (Matth. 25:34, 46). *

  5. De zes mannen met verpletteringswapens zijn een afbeelding van Jezus’ hemelse legers met Jezus zelf aan het hoofd. Zij zullen binnenkort ‘de natiën’ en alle slechtheid vernietigen (Ezech. 9:2, 6, 7; Openb. 19:11-21).

Als we deze waardevolle lessen begrijpen, sterkt dat ons vertrouwen dat Jehovah rechtvaardige mensen niet samen met slechte mensen vernietigt (2 Petr. 2:9; 3:9). Het helpt ons ook te beseffen hoe belangrijk het predikingswerk in deze tijd is. Iedereen moet de waarschuwing horen voordat het einde komt! — Matth. 24:14.

^ ¶6 Voorbeelden van mensen die gered werden, waren Baruch (Jeremia’s secretaris), de Ethiopiër Ebed-Melech en de Rechabieten (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Hoewel ze geen zichtbaar kenteken op hun voorhoofd kregen, ontvingen ze een symbolisch kenteken voor overleving.

^ ¶12 Trouwe gezalfden hoeven dit kenteken voor overleving niet te ontvangen. In plaats daarvan worden zij vóór hun dood of voordat de grote verdrukking begint, definitief verzegeld (Openb. 7:1, 3).