Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  juni 2016

Jehovah zorgt voor je

Jehovah zorgt voor je

WAAROM kun je er zeker van zijn dat Jehovah echt voor jou zorgt? Eén reden is dat de Bijbel dat specifiek zegt. In 1 Petrus 5:7 staat: ‘Werpt al uw bezorgdheid op hem, want hij zorgt voor u.’ Welke bewijzen heb je dat Jehovah zich voor jou interesseert?

GOD ZORGT IN MATERIEEL OPZICHT VOOR MENSEN

Volg Jehovah’s voorbeeld; hij is vriendelijk en vrijgevig

Ten eerste heeft Jehovah eigenschappen die je waarschijnlijk graag ziet in goede vrienden. Degenen die vriendelijk en vrijgevig tegenover elkaar zijn, worden vaak goede vrienden van elkaar. We kunnen duidelijk zien dat Jehovah elke dag vriendelijk en vrijgevig is tegenover mensen. Een voorbeeld: ‘Hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’ (Matth. 5:45). Wat hebben we aan zon en regen? Jehovah gebruikt zon en regen om ‘ons hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen’ (Hand. 14:17). Jehovah zorgt ervoor dat de aarde een overvloed aan voedsel produceert, en er zijn maar weinig dingen waar we zo blij van worden als een goede maaltijd.

Waarom is er dan zo veel honger? Omdat menselijke regeerders vaak meer bezig zijn met het verkrijgen van politieke macht en geld dan met het verbeteren van de leefomstandigheden van het volk. Jehovah zal dit probleem van hebzucht binnenkort oplossen door het huidige politieke systeem te vervangen door het hemelse Koninkrijk, met  zijn Zoon als Koning. Dan zal er nooit meer honger zijn. Ondertussen steunt Jehovah zijn trouwe aanbidders (Ps. 37:25). Is dat geen uiting van zijn zorgzaamheid?

JEHOVAH IS GUL MET ZIJN TIJD

Volg Jehovah’s voorbeeld; hij is gul met zijn tijd

Een goede vriend brengt tijd met je door. Misschien praat hij urenlang met je over dingen die jullie beiden interesseren. En een echte vriend zal goed luisteren als je je problemen en zorgen met hem deelt. Is Jehovah ook zo’n vriend? Ja. Hij luistert graag naar onze gebeden. De Bijbel moedigt dan ook aan om ‘aan te houden in het gebed’ en ‘zonder ophouden te bidden’ (Rom. 12:12; 1 Thess. 5:17).

Hoeveel tijd is Jehovah bereid te besteden aan onze gebeden? Een voorbeeld uit de Bijbel geeft het antwoord. Voordat Jezus zijn apostelen uitkoos, ‘bracht hij de gehele nacht door in gebed tot God’ (Luk. 6:12). In dat gebed noemde Jezus waarschijnlijk veel van zijn discipelen bij naam, besprak hun kwaliteiten en zwakheden, en vroeg zijn Vader om hulp bij zijn keus. Toen de zon weer opkwam, wist Jezus dat hij degenen had gekozen die het meest geschikt waren om als apostel te dienen. Als de ‘Hoorder van het gebed’ luistert Jehovah graag naar alle oprechte gebeden (Ps. 65:2). Zelfs als iemand urenlang bidt over iets wat hem erg bezighoudt, luistert Jehovah zonder de tijd bij te houden.

JEHOVAH IS BEREID TE VERGEVEN

Volg Jehovah’s voorbeeld; hij is bereid te vergeven

Zelfs goede vrienden vinden het weleens moeilijk om te vergeven. Soms verbreken mensen langdurige vriendschappen omdat ze elkaar niet kunnen vergeven. Maar Jehovah is niet zo. De Bijbel nodigt alle oprechte personen uit hem om vergeving te vragen, ‘want hij zal rijkelijk vergeven’ (Jes. 55:6, 7). Wat motiveert Jehovah om zo graag te vergeven?

Jehovah’s motivatie om te vergeven, is zijn enorme liefde. Zijn liefde voor de wereld is zo groot dat hij zijn Zoon heeft gegeven om  mensen van zonde en de gevolgen daarvan te bevrijden (Joh. 3:16). Het loskoopoffer doet zelfs meer dan dat. Op basis van dat offer vergeeft Jehovah degenen van wie hij houdt. De apostel Johannes schreef: ‘Indien wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig, zodat hij ons onze zonden vergeeft’ (1 Joh. 1:9). Dankzij Jehovah’s bereidheid om te vergeven, kunnen mensen zijn vrienden blijven. Als we daarover nadenken, worden we dan niet diep geraakt?

HIJ HELPT JE ALS JE HEM NODIG HEBT

Volg Jehovah’s voorbeeld; hij is een hulp als je hem nodig hebt

Een echte vriend is er voor een ander als die zijn hulp nodig heeft. Is Jehovah ook zo? Zijn Woord zegt: ‘Al valt [een aanbidder van Jehovah], hij zal niet worden neergeslingerd, want Jehovah steunt zijn hand’ (Ps. 37:24). Jehovah steunt zijn aanbidders op verschillende manieren. Bekijk eens een ervaring van het Caribische eiland Saint Croix.

Een jong meisje kreeg te maken met druk van haar klasgenoten omdat ze vanwege haar geloof de vlag niet wilde groeten. Nadat ze Jehovah om hulp had gebeden, besloot ze de confrontatie aan te gaan. Voor haar volgende spreekbeurt koos ze de vlaggengroet als onderwerp. Aan de hand van Mijn boek met bijbelverhalen legde ze uit hoe het verslag van Sadrach, Mesach en Abednego invloed had op haar beslissing. Ze zei: ‘Jehovah beschermde de drie Hebreeën omdat ze weigerden een beeld te aanbidden.’ Daarna bood ze de aanwezigen het boek aan. Elf klasgenoten wilden een exemplaar. Het jonge meisje voelde zich heel gelukkig, want ze besefte dat Jehovah haar de kracht en wijsheid had gegeven om over dat gevoelige onderwerp getuigenis te geven.

Als je er ooit aan twijfelt of Jehovah om je geeft, mediteer dan over Bijbelgedeelten als Psalm 34:17-19; 55:22 en 145:18, 19. Vraag rijpe broeders en zusters hoe Jehovah voor ze heeft gezorgd. En als je zijn hulp nodig hebt, bid dan over de situatie. Al gauw zul je zien hoe Jehovah voor je zorgt.