Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  juli 2017

‘Mag hij al je plannen laten slagen’

‘Mag hij al je plannen laten slagen’

‘Schep heerlijke verrukking in Jehovah, en hij zal u de beden van uw hart geven.’ — PS. 37:4.

LIEDEREN: 135, 81

1. Wat voor beslissing moeten jongeren nemen, maar waarom hoeven ze zich niet al te veel zorgen te maken? (Zie beginplaatje.)

JULLIE jongeren zijn het er vast mee eens dat het slim is om voordat je op reis gaat te plannen waar je naartoe zult gaan. Het leven is als een reis, en het moment om te plannen waar je naartoe wilt, is als je jong bent. Natuurlijk is het maken van plannen niet makkelijk. Heather zegt: ‘Het is best wel eng. Je moet beslissen wat je met de rest van je leven gaat doen.’ Maar maak je geen zorgen. Jehovah zegt tegen zijn aanbidders: ‘Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Blik niet rond, want ik ben uw God. Ik wil u sterken. Ik wil u werkelijk helpen’ (Jes. 41:10).

2. Hoe weet je dat Jehovah wil dat je gelukkig wordt, en wat moet je daarvoor doen?

2 Jehovah wil dat je goede plannen maakt voor de toekomst (Pred. 12:1; Matth. 6:20). Hij wil dat je gelukkig bent. Hij heeft ons zo veel gegeven om van te genieten: denk maar aan alles wat je kunt zien, horen en proeven. Denk er ook eens over na hoe Jehovah voor ons zorgt en ons leert wat de beste manier van leven is. Tegen degenen die zijn adviezen afwijzen, zegt Jehovah: ‘Gij bleeft doen wat kwaad was in mijn ogen (...). Ziet! Míȷ́n  knechten zullen zich verheugen, maar gíȷ́ zult beschaamd staan. Ziet! Míȷ́n knechten zullen een vreugdegeroep aanheffen wegens de goede hartentoestand’ (Jes. 65:12-14). Als je verstandige beslissingen neemt, eer je Jehovah (Spr. 27:11).

PLANNEN DIE JE GELUKKIG ZULLEN MAKEN

3. Wat raadt Jehovah je aan?

3 Wat voor plannen wil Jehovah dat je maakt? Hij heeft ons zo gemaakt dat we gelukkig zijn als we hem kennen en hem trouw dienen (Ps. 128:1; Matth. 5:3). Hij heeft dieren heel anders gemaakt; die hebben nergens anders behoefte aan dan aan eten, drinken en zich voortplanten. Jehovah wil dat je echt gelukkig wordt door te leven voor meer dan dat. Je Schepper is ‘de God van liefde’, ‘de gelukkige God’, die mensen ‘naar zijn beeld’ heeft gemaakt (2 Kor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27). Je zult gelukkig zijn als je het voorbeeld van onze liefdevolle God volgt. Heb je ooit ervaren dat de volgende Bijbeltekst echt waar is: ‘Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen’? (Hand. 20:35) Dat is een fundamentele waarheid. Daarom wil Jehovah dat je plannen draaien om liefde voor anderen en voor hem. (Lees Mattheüs 22:36-39.)

4, 5. Wat maakte Jezus gelukkig?

4 Jezus is een perfect voorbeeld voor jongeren. Als kind heeft hij natuurlijk gespeeld en lol gehad. Gods Woord zegt dat er ‘een tijd om te lachen (...) en een tijd om rond te huppelen’ is (Pred. 3:4). Maar Jezus werkte ook aan zijn band met Jehovah door de Schrift te bestuderen. Toen hij 12 was, waren de leraren in de tempel verbaasd over ‘zijn begrip en zijn antwoorden’ over geestelijke zaken (Luk. 2:42, 46, 47).

5 Ook als volwassene was Jezus gelukkig. Wat maakte hem gelukkig? Het doen van Gods wil, bijvoorbeeld door ‘de armen’ goed nieuws te vertellen en ‘de blinden’ te vertellen dat ze weer zouden zien (Luk. 4:18). Psalm 40:8 beschrijft zijn gevoelens: ‘In het doen van uw wil, o mijn God, heb ik behagen geschept.’ Jezus praatte graag met anderen over zijn hemelse Vader. (Lees Lukas 10:21.) Nadat hij een keer een vrouw over de ware aanbidding had verteld, zei hij tegen zijn discipelen: ‘Mijn voedsel is, dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk voleindig’ (Joh. 4:31-34). Liefde voor God en anderen tonen, maakte Jezus gelukkig. En het kan ook jou gelukkig maken.

6. Waarom is het goed om je toekomstplannen met rijpe christenen te bespreken?

6 Veel broeders en zusters hebben in hun jeugd ervaren hoe gelukkig de pioniersdienst maakt. Waarom zou je je plannen niet met hen bespreken? ‘Plannen zijn tot mislukking gedoemd waar geen vertrouwelijk gesprek is, maar in de veelheid van raadgevers komt iets tot stand’ (Spr. 15:22). Zulke geestelijk ingestelde mensen kunnen je vertellen dat de volletijddienst je dingen leert waar je je leven lang voordeel van hebt. Nadat Jezus in de hemel door zijn Vader was onderwezen, bleef hij ook tijdens zijn bediening op aarde leren. Hij leerde bijvoorbeeld hoe geweldig het is mensen het goede nieuws te vertellen. En hoe gelukkig het maakt als je trouw blijft ondanks beproevingen (lees Jesaja 50:4; Hebr. 5:8; 12:2). Laten we enkele aspecten van de volletijddienst bespreken die je heel gelukkig kunnen maken.

DISCIPELEN MAKEN — HET BESTE WERK DAT ER IS

7. Waarom genieten veel jongeren van het werk om discipelen te maken?

7 Jezus zei dat we ‘discipelen van mensen’ moeten maken en ze moeten onderwijzen  (Matth. 28:19, 20). Als jij van plan bent dat werk te doen, kies je voor de beste carrière, één die God verhoogt. Net als met elke andere carrière kost het tijd om goed te worden in je werk. Timothy, een broeder die als tiener ging pionieren, zegt: ‘Ik vind het leuk om Jehovah fulltime te dienen, omdat ik op die manier laat zien dat ik van hem hou. In het begin lukte het me niet om Bijbelstudies op te richten, maar later verhuisde ik naar een ander gebied. Binnen een maand kon ik met verschillende personen de Bijbel bestuderen, van wie één de vergaderingen begon te bezoeken. Nadat ik de twee maanden durende Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders * had doorlopen, kreeg ik een nieuwe toewijzing, waar ik vier Bijbelstudies kon oprichten. Ik vind het geweldig om mensen te onderwijzen, omdat ik kan zien dat ze door heilige geest veranderen’ (1 Thess. 2:19).

8. Wat hebben sommige jongeren gedaan om een groter aandeel aan de prediking te hebben?

8 Sommige jongeren hebben een andere taal geleerd. Jacob uit Noord-Amerika schrijft: ‘Toen ik zeven was, zaten er veel Vietnamese kinderen in mijn klas. Ik wilde ze over Jehovah vertellen, dus na een tijdje maakte ik plannen om hun taal te leren. Ik leerde vooral door de Engelse Wachttoren met de Vietnamese te vergelijken. Ook kreeg ik vrienden in een Vietnamese gemeente bij ons in de buurt. Toen ik 18 was, begon ik met pionieren. Later bezocht ik de Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders. Dat was een grote hulp in mijn huidige pionierstoewijzing, waar ik de enige ouderling in een Vietnamese groep ben. Veel Vietnamezen zijn verbaasd dat ik hun taal heb geleerd. Ze nodigen me binnen, en vaak kan ik de Bijbel met ze bestuderen. Sommigen zijn uiteindelijk gedoopt.’ (Vergelijk Handelingen 2:7, 8.)

9. Waarom kun je zeggen dat het maken van discipelen een goede opleiding is?

9 Het maken van discipelen is een goede opleiding, want het brengt je goede werkgewoonten, communicatievaardigheden, zelfvertrouwen en tact bij (Spr. 21:5; 2 Tim. 2:24, vtn.). Maar het maakt je vooral blij omdat je een sterkere basis voor je geloof krijgt doordat je beter bekend raakt met de Bijbel. Ook leer je nauw samen te werken met Jehovah (1 Kor. 3:9).

10. Hoe kun je zelfs in gebied waar niet veel mensen interesse hebben, vreugde vinden in de prediking?

10 Zelfs in gebieden waar niet veel mensen positief op het goede nieuws reageren, kun je vreugde vinden in de prediking. Het maken van discipelen is namelijk teamwork. De hele gemeente zoekt naar oprechte mensen. Hoewel misschien maar één broeder of zuster iemand vindt die uiteindelijk een discipel wordt, heeft iedereen meegedaan aan de zoektocht en kan iedereen dus delen in de vreugde. Brandon bijvoorbeeld pionierde negen jaar lang in gebied waar niet veel mensen interesse hadden. Hij zegt: ‘Ik hou van prediken, want Jehovah wil dat we prediken. Nadat ik klaar was met school, begon ik al gauw met pionieren. Ik vind het leuk om de jonge broeders in onze gemeente aan te moedigen en hun geestelijke groei van dichtbij mee te maken. Nadat ik de Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders had bezocht, kreeg ik een nieuwe pionierstoewijzing. Het is waar dat ik in het gebied nooit iemand heb gevonden die zich uiteindelijk heeft laten dopen, maar anderen wel. Ik ben blij dat ik ooit plannen heb gemaakt om fulltime te gaan prediken’ (Pred. 11:6).

 WAAR JE PLANNEN JE NAARTOE KUNNEN LEIDEN

11. Welke vorm van heilige dienst hebben veel jongeren op zich genomen?

11 Er zijn veel manieren om Jehovah te dienen. Veel jongeren helpen bijvoorbeeld mee met bouwprojecten. Er zijn honderden nieuwe Koninkrijkszalen nodig. Meehelpen met de bouw ervan is heilige dienst die Jehovah eer geeft en jou gelukkig kan maken. Net zoals bij andere vormen van heilige dienst kun je enorm genieten van de omgang met andere broeders en zusters die meehelpen. Theocratische bouwwerkzaamheden zijn ook leerzaam: je leert ijverig en veiligheidsbewust te zijn en je leert samenwerken met degenen die het opzicht hebben.

Degenen die in de volletijddienst gaan, zullen veel zegeningen krijgen (Zie alinea 11-13)

12. Hoe kan de pioniersdienst tot andere mogelijkheden leiden?

12 Kevin zegt: ‘Toen ik nog maar heel jong was, wilde ik Jehovah later fulltime dienen. Eindelijk, op mijn 19de, begon ik met pionieren. Ik verdiende mijn brood door parttime te werken voor een broeder die aannemer was. Ik leerde daken, ramen en deuren te installeren. Later zat ik twee jaar lang in een team dat hulp verleent bij orkanen. We herbouwden Koninkrijkszalen en huizen van broeders en zusters. Toen ik hoorde dat er in Zuid-Afrika hulp nodig was bij bouwprojecten, meldde ik me aan en werd ik uitgenodigd. Hier in Afrika ga ik elke paar weken van het ene Koninkrijkszaalbouwproject naar het andere. Ons bouwteam is als een familie. We wonen bij elkaar, bestuderen samen de Bijbel en werken samen. Ik vind het ook leuk om elke week met de plaatselijke broeders samen te werken in de prediking. De plannen die ik als kind heb gemaakt, hebben me gelukkig gemaakt op manieren die ik niet had voorzien.’

13. Waarom maakt de Betheldienst veel jongeren gelukkig?

 13 Sommigen die eerst pionierden, dienen nu op Bethel. De Betheldienst is een geweldige manier van leven, omdat alles wat je daar doet voor Jehovah is. De Bethelfamilie helpt bij het voorzien in geestelijk voedsel. Dustin, een Betheliet, zegt: ‘Toen ik negen was, werd de volletijddienst mijn doel. Toen ik klaar was met school, begon ik met pionieren. Na anderhalf jaar werd ik uitgenodigd voor de Betheldienst, waar ik drukpersen leerde bedienen. Later leerde ik programmeren. Hier op Bethel hoor ik uit de eerste hand over de groei van het wereldwijde predikingswerk. Ik hou van de Betheldienst, want wat we hier doen, helpt mensen een hechte band met Jehovah te krijgen.’

WAT VOOR PLANNEN VOOR DE TOEKOMST MAAK JIJ?

14. Hoe kun je je op de volletijddienst voorbereiden?

14 Hoe kun je je op de volletijddienst voorbereiden? Vooral door christelijke eigenschappen te ontwikkelen. Bestudeer dus ijverig de Bijbel, denk diep na over de betekenis en doe je best om tijdens gemeentevergaderingen je geloof te uiten. Tijdens je schooljaren kun je ervaring opdoen als prediker van het goede nieuws. Leer belangstelling voor mensen te hebben door tactvol naar hun mening te vragen en naar ze te luisteren. Ook kun je je hulp in de gemeente aanbieden, zoals bij het schoonmaken en onderhouden van de Koninkrijkszaal. Jehovah gebruikt graag mensen die nederig en bereidwillig zijn (lees Psalm 110:3; Hand. 6:1-3). De apostel Paulus vroeg Timotheüs om als zendeling te dienen omdat er door de broeders ‘een goed bericht over hem [was] uitgebracht’ (Hand. 16:1-5).

15. Wat kun je doen om later geschikt werk te vinden?

15 Over het algemeen moeten broeders en zusters in de volletijddienst in hun eigen onderhoud voorzien (Hand. 18:2, 3). Misschien kun je met een korte opleiding parttimewerk vinden waar in je omgeving vraag naar is. Betrek je kringopziener en de pioniers in je kring bij het maken van je plannen en vraag ze welk werk praktisch is voor pioniers. Vertrouw alles wat je doet aan Jehovah toe en je plannen zullen slagen (Spr. 16:3; 20:18).

16. Hoe kan de volletijddienst jongeren voorbereiden voor toekomstige verantwoordelijkheden?

16 Je kunt er zeker van zijn dat Jehovah wil dat je een gelukkige toekomst ‘stevig vastgrijpt’. (Lees 1 Timotheüs 6:18, 19.) De volletijddienst brengt je in contact met andere volletijddienaren en helpt je een rijpe christen te worden. Velen zeggen dat pionieren terwijl ze nog jong waren, ze geholpen heeft om later een goed huwelijk te hebben. Vaak is het zo dat degenen die vóór het huwelijk pionierden, als echtpaar in de volletijddienst konden blijven (Rom. 16:3, 4).

17, 18. Waarom moet je hart betrokken zijn bij het maken van plannen?

17 Bij het maken van plannen moet je hart betrokken zijn, niet alleen je verstand. Psalm 20:4 zegt over Jehovah: ‘Moge hij u geven naar uw hart, en moge hij al uw raadslagen [plannen] vervullen.’ Denk er dus over na wat je met je leven wilt doen. Bedenk wat Jehovah in deze tijd allemaal doet en hoe je een aandeel aan zijn dienst kunt hebben. Maak dan plannen waar je hem blij mee maakt.

18 Jehovah fulltime dienen zal je gelukkig maken, omdat die manier van leven hem eert. De Bijbel zegt: ‘Schep heerlijke verrukking in Jehovah, en hij zal u de beden van uw hart geven’ (Ps. 37:4).

^ ¶7 Vervangen door de School voor Koninkrijkspredikers.