Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  januari 2017

Blijf bescheiden, ook als je onder druk staat

Blijf bescheiden, ook als je onder druk staat

‘Wandel bescheiden met uw God.’ — MICHA 6:8.

LIEDEREN: 48, 80

1-3. Wat had de profeet uit Juda eigenlijk moeten doen, en wat was het gevolg van zijn ongehoorzaamheid? (Zie beginplaatje.)

KONING Jerobeam had een altaar voor valse aanbidding gemaakt. Jehovah stuurde een profeet uit Juda naar de afvallige koning toe met een scherpe oordeelsboodschap. Nederig bracht de profeet Gods boodschap over. De koning werd woedend, maar Jehovah beschermde de profeet (1 Kon. 13:1-10).

2 Jehovah had de profeet van tevoren gezegd: ‘Gij moogt geen brood eten noch water drinken, en gij moogt niet terugkeren langs de weg die gij zijt gegaan.’ Maar toen de profeet naar huis ging, kwam hij onverwachts een oude man tegen. Die zei dat ook hij een profeet van Jehovah was en nodigde hem bij zich thuis uit om wat te eten en te drinken. De profeet ging hierop in, wat Jehovah niet goedkeurde. Toen hij naar huis ging, werd hij aangevallen door een leeuw en stierf (1 Kon. 13:11-24).

3 Waarom ging de profeet ineens zo impulsief met de oudere man mee? Dat zegt de Bijbel niet. Maar wat we wel weten is dat hij op dat moment niet ‘bescheiden wandelde met zijn  God’. (Lees Micha 6:8.) Met God wandelen houdt in dat je zijn soevereiniteit erkent, op hem vertrouwt en zijn leiding volgt. Iemand die bescheiden is, beseft dat het essentieel is om vaak tot Jehovah te bidden. De profeet had aan Jehovah kunnen vragen wat hij moest doen, maar de Bijbel zegt niet dat hij dat deed. Soms moeten ook wij lastige beslissingen nemen, en het is niet altijd makkelijk om te weten wat het beste is. Maar als we bescheiden Jehovah’s leiding zoeken, helpt dat ons om geen ernstige fouten te maken.

4. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

4 In het vorige artikel hebben we besproken waarom bescheidenheid voor christenen zo belangrijk is en wat die eigenschap inhoudt. Maar wanneer zou het moeilijk kunnen zijn bescheiden te blijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bescheiden blijven, zelfs als we onder druk staan? We gaan antwoorden op deze vragen krijgen aan de hand van drie veelvoorkomende situaties (Spr. 11:2).

ALS JE OMSTANDIGHEDEN VERANDEREN

5, 6. Waaruit bleek dat Barzillai bescheiden was?

5 Als je omstandigheden of verantwoordelijkheden veranderen, kan het soms moeilijk zijn bescheiden te blijven. Toen David de 80-jarige Barzillai vroeg om bij hem aan het hof te komen wonen, zal Barzillai zich vast vereerd gevoeld hebben. Het was een kans om veel met de koning te kunnen omgaan. Maar Barzillai sloeg het aanbod af. Waarom? Hij was al op leeftijd en zei tegen David dat hij hem niet tot last wilde zijn. Daarom stelde hij voor dat Kimham, waarschijnlijk een van zijn zoons, zijn plaats zou innemen (2 Sam. 19:31-37).

6 De reden waarom Barzillai Davids aanbod afsloeg, was niet dat hij opzag tegen meer verantwoordelijkheden of dat hij een rustig leventje wilde. Hij was gewoon bescheiden, en dat hielp hem een verstandige beslissing te nemen. Hij erkende en aanvaardde zijn veranderde omstandigheden en zijn beperkingen. Hij wilde niet ja zeggen tegen iets wat hij niet aankon. (Lees Galaten 6:4, 5.) Als wij ons focussen op positie, aanzien of erkenning zullen we gevoelig zijn voor egoïsme en rivaliteit — en uiteindelijk teleurgesteld raken (Gal. 5:26). Bescheidenheid kan ons helpen ons te focussen op wat we als groep kunnen bereiken om Jehovah te eren en anderen te helpen (1 Kor. 10:31).

7, 8. Hoe kan bescheidenheid je helpen niet te veel op jezelf te vertrouwen?

7 Als je grotere verantwoordelijkheden en meer autoriteit krijgt, zou het moeilijk kunnen zijn bescheiden te blijven. We kunnen in dit opzicht veel leren van Nehemia. Toen hij hoorde dat de mensen in Jeruzalem het zwaar hadden, bad hij vurig tot Jehovah (Neh. 1:4, 11). Dat gebed werd verhoord toen koning Artaxerxes Nehemia aanstelde tot stadhouder van de regio. Maar ondanks zijn belangrijke positie, rijkdom en autoriteit vertrouwde Nehemia niet op zijn eigen ervaring of capaciteiten. Hij bleef met Jehovah wandelen. Hij zag steeds voor leiding op naar Jehovah door Zijn Wet te raadplegen (Neh. 8:1, 8, 9). En Nehemia speelde niet de baas over anderen, maar diende ze op eigen kosten (Neh. 5:14-19).

 8 Nehemia’s voorbeeld laat zien hoe bescheidenheid ons kan helpen niet te veel op onszelf te vertrouwen als we een andere toewijzing of meer verantwoordelijkheden krijgen. Een ouderling zou bijvoorbeeld puur op zijn ervaring kunnen gaan vertrouwen en zich van gemeenteverantwoordelijkheden kwijten zonder eerst tot Jehovah te bidden. Anderen bidden wel om Jehovah’s zegen, maar pas nádat ze een beslissing hebben genomen. Maar is dat bescheiden? Als je bescheiden bent, ben je je bewust van je positie tegenover Jehovah en van je rol in zijn organisatie. Het draait niet om je eigen capaciteiten. Vooral bij veelvoorkomende situaties of problemen is het de kunst om niet op jezelf te vertrouwen. (Lees Spreuken 3:5, 6.) Als leden van ‘Gods huisgezin’ denken we niet in termen van positie of promotie. We focussen ons juist op onze huidige rol binnen ons gezin en in de gemeente (1 Tim. 3:15).

ALS JE KRITIEK KRIJGT OF OP EEN VOETSTUK WORDT GEPLAATST

9, 10. Hoe kan bescheidenheid je helpen om te gaan met onterechte kritiek?

9 Het is moeilijk om kalm te blijven als je onterecht kritiek krijgt. Hanna had een man die van haar hield. Maar ze was onvruchtbaar. Peninna bezorgde Hanna veel verdriet door haar constant te treiteren. En stel je eens voor: toen Hanna bij de tabernakel aan het bidden was, beschuldigde de hogepriester Eli haar ervan dat ze dronken was! Maar ondanks dit alles reageerde Hanna kalm en respectvol op Eli. Als je haar ontroerende gebed in de Bijbel leest, proef je haar geloof, waardering en liefde voor Jehovah (1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10).

10 Bescheidenheid kan je ook helpen om ‘het kwade te overwinnen met het goede’ (Rom. 12:21). Er is veel onrechtvaardigheid in de wereld. Als je niet oppast, zou je je heel kwaad kunnen maken over het slechte gedrag van mensen  (Ps. 37:1). Het kan nog veel meer pijn doen als er een probleem ontstaat tussen broeders en zusters. Iemand die bescheiden is, zal Jezus’ voorbeeld volgen: ‘Wanneer hij werd beschimpt, ging hij niet terugschimpen (...) maar hij bleef zich toevertrouwen aan degene die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petr. 2:23). Jezus wist dat het aan Jehovah is om wraak te nemen (Rom. 12:19). Ook wij moeten nederig zijn en niet ‘kwaad met kwaad vergelden’ (1 Petr. 3:8, 9).

11, 12. (a) Hoe kan bescheidenheid je helpen als je op een voetstuk wordt geplaatst? (b) Welke invloed heeft bescheidenheid op je kleding en uiterlijke verzorging en op je gedrag?

11 Het kan een uitdaging zijn bescheiden te blijven als je door anderen op een voetstuk wordt geplaatst. Neem het voorbeeld van Esther. Ze was beeldschoon en werd een jaar lang verwend met allerlei luxe schoonheidsbehandelingen. Elke dag was ze omringd door jonge vrouwen van over het hele Perzische rijk die allemaal vochten om de aandacht van de koning. Maar Esther bleef respectvol en nuchter. Ze werd niet ijdel of onbescheiden, zelfs niet toen de koning haar uitkoos om de nieuwe koningin te worden (Esth. 2:9, 12, 15, 17).

Laat de manier waarop je je kleedt zien dat je respect hebt voor Jehovah en anderen? (Zie alinea 12)

12 Als je bescheiden bent, zul je geneigd zijn je op een goede en nette manier te kleden en te gedragen. Je begrijpt dan dat anderen je aardig zullen vinden als je een ‘stille en zachtaardige geest’ hebt, niet als je de aandacht naar je toe trekt of over jezelf opschept (lees 1 Petrus 3:3, 4; Jer. 9:23, 24). Als je te veel van jezelf zou denken, zal dat uiteindelijk te zien zijn in hoe je je gedraagt. Iemand zou bijvoorbeeld subtiel kunnen laten doorschemeren dat hij speciale voorrechten of inside-information heeft, of dat hij connecties heeft met broeders die veel verantwoordelijkheden hebben. Of iemand zou iets op zo’n manier kunnen vertellen dat hij alle eer krijgt voor een bepaald idee of voor wat er is bereikt, terwijl anderen er ook aan hebben meegewerkt. Ook in dit opzicht gaf Jezus een geweldig voorbeeld. Veel van zijn uitspraken waren citaten of gedachten uit de Hebreeuwse Geschriften. Zo zouden de mensen weten dat wat hij zei van Jehovah kwam en niet het product was van zijn eigen intelligentie of wijsheid (Joh. 8:28).

ALS JE NIET WEET WAT DE TOEKOMST BRENGT

13, 14. Hoe kan bescheidenheid je helpen goede beslissingen te nemen?

13 Ook als je beslissingen moet nemen, is het belangrijk bescheiden te zijn. Toen Paulus in Cesarea was, zei de profeet Agabus tegen hem dat als hij naar Jeruzalem zou gaan, hij gearresteerd zou worden. Hij zou zelfs vermoord kunnen worden. De broeders maakten zich enorm zorgen over Paulus en smeekten hem om niet te gaan. Maar Paulus bleef bij zijn plan. Hij was niet overmoedig, maar werd ook niet verlamd door angst. Hij vertrouwde volledig op Jehovah en was bereid om zijn wil te doen, waar dat ook zou zijn. Toen de broeders dat hoorden, hielden ze Paulus niet meer tegen (Hand. 21:10-14).

14 Bescheidenheid kan je ook helpen goede beslissingen te nemen als je niet weet hoe dingen gaan aflopen of daar geen invloed op hebt. Stel bijvoorbeeld dat je in de volletijddienst gaat. Wat doe je dan als je ziek wordt? Of als je ouders op leeftijd komen en hulp nodig  hebben? En wat als je zelf op leeftijd komt? Hoeveel je hier ook over bidt of studeert, je zult geen pasklare antwoorden vinden (Pred. 8:16, 17). Maar op Jehovah vertrouwen zal je wel helpen je beperkingen te erkennen en te accepteren. Doe dus nazoekwerk, vraag anderen om raad, bid om leiding en neem dan stappen in de richting waarin Gods geest je leidt. (Lees Prediker 11:4-6.) Dan stel je Jehovah in de gelegenheid om je beslissing te zegenen of om je bij te sturen (Spr. 16:3, 9).

HOE ONTWIKKEL JE BESCHEIDENHEID?

15. Wat is één manier om bescheidenheid te ontwikkelen?

15 Maar hoe kun je aan je bescheidenheid werken? We gaan vier manieren bespreken. Ten eerste is het goed om met veel waardering en ontzag na te denken over Jehovah’s superieure eigenschappen en positie (Jes. 8:13). Blijf altijd in gedachte houden dat je wandelt met de Almachtige, niet met een engel of een mens. Dat besef zal je helpen om jezelf ‘onder de machtige hand van God te vernederen’ (1 Petr. 5:6).

16. Hoe helpt nadenken over Jehovah’s liefde ons om bescheiden te zijn?

16 Ten tweede: denk diep na over Jehovah’s liefde. Paulus vergeleek de gemeente met het menselijk lichaam. Jehovah heeft het lichaam zo gemaakt dat alle delen waardevol zijn (1 Kor. 12:23, 24). Zo zijn ook wij allemaal waardevol voor Jehovah, ondanks onze beperkingen. Hij vergelijkt ons niet met anderen. Hij blijft van ons houden ondanks de fouten die we maken. Als je beseft dat Jehovah van je houdt, zul je je prettig voelen in zijn organisatie, wat je rol of toewijzing ook is.

17. Wat zal het met ons doen als we naar het goede in anderen zoeken?

17 Zoek ten derde naar het goede in anderen. Dat doet Jehovah ook. Het voorkomt dat je zelf in de spotlights wilt staan of het altijd van anderen wilt overnemen. Je zult in plaats daarvan openstaan voor de suggesties van anderen en inschikkelijk zijn (Spr. 13:10). Je zult blij voor anderen zijn als ze voorrechten krijgen, dankbaar dat Jehovah ‘de gehele gemeenschap van onze broeders in de wereld’ zegent (1 Petr. 5:9).

18. Hoe kunnen we ons geweten laten vormen door Bijbelse principes?

18 Ten vierde moet je je geweten laten vormen door Bijbelse principes (1 Tim. 1:5). Dat doe je door regelmatig te studeren, te bidden en toe te passen wat je leert. Je leert dan geleidelijk dingen te bezien zoals Jehovah ze beziet, en zo ontwikkel je onderscheidingsvermogen. Je zult leren de belangen van anderen boven je eigen belangen te stellen. Als je jouw deel doet, zal Jehovah je ‘opleiding voleindigen’ en je helpen bescheidenheid en andere goede eigenschappen te ontwikkelen (1 Petr. 5:10).

19. Wat zal ons helpen bescheiden te blijven?

19 Eén aanmatigende daad kostte de profeet uit Juda zijn band met Jehovah en zijn leven. Toch is het niet onmogelijk om bescheiden te blijven als we onder druk staan. Personen uit de oudheid en in deze tijd hebben dat bewezen. Hoe langer we met Jehovah wandelen, hoe bescheidener we moeten worden (Spr. 8:13). Het is een enorm groot voorrecht dat we überhaupt met Jehovah mogen wandelen — wat onze rol in Jehovah’s organisatie ook is. Waardeer dat voorrecht en blijf je best doen om voor altijd bescheiden met Jehovah te wandelen.