‘Werpt al uw bezorgdheid op [Jehovah], want hij zorgt voor u.’ — 1 PETR. 5:7.

LIEDEREN: 60, 23

1, 2. (a) Waarom is het niet vreemd als je soms zorgen hebt? (Zie beginplaatje.) (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

HET leven kan soms zwaar zijn. Satan is woedend en ‘gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden’ (1 Petr. 5:8; Openb. 12:17). Daarom is het niet vreemd dat zelfs wij, als Jehovah’s aanbidders, soms angstgevoelens en zorgen hebben. Ook trouwe aanbidders van Jehovah uit de oudheid, zoals koning David, hadden het soms zwaar (Ps. 13:2). De apostel Paulus stond onder druk door ‘de zorg voor alle gemeenten’ (2 Kor. 11:28). Wat kunnen we doen als we ons overmand voelen door zorgen?

2 Onze hemelse Vader kwam zijn aanbidders in de oudheid te hulp. Hij wil ook ons helpen met zorgen en angst om te gaan. De Bijbel spoort ons aan: ‘Werpt al uw bezorgdheid op hem, want hij zorgt voor u’ (1 Petr. 5:7). We gaan nu vier dingen bespreken die je kunnen helpen met zorgen om te gaan: bidden, Gods Woord lezen en erover mediteren, om heilige geest vragen, en over je gevoelens praten met iemand die je vertrouwt. Kijk welke suggesties jij in je leven kunt toepassen.

 ‘WERP UW LAST OP JEHOVAH’

3. Hoe kun je je ‘last op Jehovah werpen’?

3 Tot Jehovah bidden is de eerste stap die je kunt nemen. Als je te maken krijgt met een situatie die stress, ongerustheid of bezorgdheid veroorzaakt, stort je hart dan uit bij je liefdevolle hemelse Vader. De psalmdichter David smeekte Jehovah: ‘Leen toch het oor, o God.’ In dezelfde psalm zei hij: ‘Werp uw last op Jehóvah, en hijzelf zal u schragen’ (Ps. 55:1, 22). Als je alles hebt gedaan wat je kunt om het probleem op te lossen, bedenk dan dat je meer bereikt door te bidden dan door je zorgen te maken. Gebed kan je helpen om niet overmand te worden door angst en zorgen. Maar hoe? — Ps. 94:18, 19.

4. Waarom is gebed zo belangrijk als we ons zorgen maken?

4 Lees Filippenzen 4:6, 7. Hoe reageert Jehovah op onze oprechte, aanhoudende smekingen? Hij kan de stress die we voelen, vervangen door innerlijke kalmte. Velen hebben dat meegemaakt. In plaats van bezorgdheid te voelen — angst over iets dat misschien kan gebeuren of verkeerd zal aflopen — kregen ze van Jehovah een sterk gevoel van vrede en rust. Een gevoel dat hun begrip te boven ging. Ook jij kunt zoiets ervaren. ‘De vrede van God’ kan gevoelens van stress overwinnen. Je kunt volledig vertrouwen op Jehovah’s geruststellende belofte: ‘Wees niet bevreesd, (...) want ik ben uw God. Ik wil u sterken. Ik wil u werkelijk helpen’ (Jes. 41:10).

INNERLIJKE VREDE DOOR GODS WOORD

5. Hoe kan Gods Woord ons helpen innerlijke vrede te krijgen?

5 Een tweede manier om innerlijke vrede te krijgen is door de Bijbel te lezen en erover te mediteren. Waarom is dat zo belangrijk? De Bijbel geeft praktische leiding die ons kan helpen met bezorgdheid om te gaan, bezorgdheid te verminderen of zelfs te vermijden. Vergeet niet waarom Gods Woord nuttig is en ons goeddoet: het bevat Jehovah’s eigen woorden van wijsheid. Als je ‘dag en nacht’ over Jehovah’s gedachten nadenkt en bedenkt hoe je zijn raad kunt toepassen, zal dat je veel kracht geven. Jehovah bracht het lezen van zijn Woord specifiek in verband met ‘moedig en sterk’ zijn en met het voorkomen dat je ‘van angst ineenkrimpt’ (Joz. 1:7-9).

6. Wat voor uitwerking kunnen Jezus’ woorden op je hebben?

6 In de Bijbel vinden we Jezus’ vertroostende woorden. Ze waren verkwikkend voor degenen die ernaar luisterden. Massa’s mensen kwamen graag naar Jezus luisteren omdat hij hen kalmeerde, aanmoedigde en troostte. (Lees Mattheüs 11:28-30.) Hij gaf om mensen en voorzag in hun geestelijke, fysieke en emotionele behoeften (Mark. 6:30-32). Jezus beloofde zijn apostelen te steunen en hij zal ook ons steunen. Daarvoor hoef je niet letterlijk bij hem te zijn. Hij is onze hemelse Koning en geeft nog steeds om mensen. Dus als je je zorgen maakt, kan hij je ‘op de juiste tijd’ barmhartig ‘te hulp komen’. Zijn woorden kunnen je hoop en moed geven waardoor je met je bezorgdheid kunt omgaan (Hebr. 2:17, 18; 4:16).

EIGENSCHAPPEN DIE JE DOOR GODS GEEST KUNT ONTWIKKELEN

7. Wat zul je eraan hebben als je Jehovah om heilige geest vraagt?

7 Jezus beloofde dat onze hemelse Vader heilige geest — Gods kracht in actie  — geeft aan degenen die erom vragen (Luk. 11:10-13). Dat brengt ons bij de derde manier om bezorgdheid te verminderen: bidden om de vrucht van de geest. We kunnen door middel van Gods geest positieve eigenschappen ontwikkelen die een afspiegeling zijn van Jehovah’s persoonlijkheid (lees Galaten 5:22, 23; Kol. 3:10). Als je die eigenschappen ontwikkelt, zal je relatie met anderen verbeteren. Je zult zien dat je veel situaties kunt vermijden die stress zouden kunnen veroorzaken. Laten we eens kijken hoe de vrucht van de geest ons kan helpen.

8-12. Hoe kan de vrucht van Gods geest je helpen met stress om te gaan of stress te vermijden?

8 Liefde, vreugde, vrede. Situaties die stress, boosheid of frustraties veroorzaken, kunnen voorkomen worden als we broederlijke liefde en tedere genegenheid voor elkaar hebben en elkaar eren (Rom. 12:10). Dus als je probeert respectvol met mensen om te gaan, zal dat je helpen de vrede met anderen te bewaren waardoor je minder stress hebt.

9 Geduld, vriendelijkheid, goedheid. Je bevordert de vrede door de raad op te volgen: ‘Wordt vriendelijk jegens elkaar, teder meedogend, elkaar vrijelijk vergevend’ (Ef. 4:32). Dat zal je helpen goed om te gaan met situaties die af en toe ontstaan door onvolmaaktheden. Ook zul je gespannen situaties kunnen voorkomen.

10 Geloof. Stress wordt vaak veroorzaakt door zorgen over geld en materiële bezittingen (Spr. 18:11). Om met dat soort stress om te gaan, moet je er dus op vertrouwen dat Jehovah graag voor je zorgt. Voorkom stress door Paulus’ raad op te volgen om ‘tevreden te zijn met de tegenwoordige dingen’. Paulus voegt eraan toe: ‘Want [God] heeft gezegd: “Ik wil u geenszins in de steek laten noch u ooit verlaten.” Dus kunnen wij goede moed hebben en zeggen: “Jehovah is mijn helper; ik wil niet bevreesd zijn. Wat kan een mens mij doen?”’ — Hebr. 13:5, 6.

11 Zachtaardigheid, zelfbeheersing. Bedenk eens hoe nuttig die eigenschappen zijn. Ze zullen je helpen geen dingen te zeggen of te doen die spanningen veroorzaken. Je zult er veel aan hebben als je ‘kwaadaardige bitterheid en toorn en gramschap en geschreeuw en schimpend gepraat’ vermijdt (Ef. 4:31).

12 Het vergt nederigheid om te vertrouwen op ‘de machtige hand van God’ en je ‘bezorgdheid op hem te werpen’ (1 Petr. 5:6, 7). Als je nederig bent, zul je erkennen wat je mogelijkheden en je beperkingen zijn op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak (Micha 6:8). Dat zal je helpen op Jehovah te vertrouwen en niet op jezelf. Als je dan Jehovah’s liefde en zorg ervaart, zul je waarschijnlijk minder snel overmand worden door stress.

‘WEEST NOOIT BEZORGD’

13. Wat bedoelde Jezus toen hij zei: ‘Weest nooit bezorgd’?

13 In Mattheüs 6:34 (lees) gaf Jezus de raad: ‘Weest nooit bezorgd.’ Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat bedoelde Jezus ermee? Het is duidelijk dat hij niet bedoelde dat een aanbidder van Jehovah nooit bezorgdheid zou voelen; David en Paulus hadden immers ook zorgen. Jezus hielp zijn discipelen te beseffen dat overmatige, of extreme, bezorgdheid niets oplost. Elke dag heeft zijn eigen zorgen. Het heeft geen zin om  daar zorgen over het verleden of de toekomst aan toe te voegen. Hoe kun je Jezus’ raad toepassen en ervoor zorgen dat je je niet overmatig zorgen maakt?

14. Hoe kun je omgaan met zorgen over je verleden?

14 Sommigen maken zich zorgen over dingen die ze in het verleden hebben gedaan. Ze hebben last van schuldgevoelens over fouten die ze, misschien jaren geleden, hebben begaan. Koning David voelde af en toe dat zijn ‘eigen dwalingen hem boven het hoofd waren gestegen’. Hij zei: ‘Ik heb gebruld wegens het gekerm van mijn hart’ (Ps. 38:3, 4, 8, 18). Wat moest hij doen? Wat deed hij? Hij vertrouwde op Jehovah’s barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Vol overtuiging zei hij: ‘Gelukkig is hij wiens opstandigheid wordt vergeven.’ (Lees Psalm 32:1-3, 5.)

15. (a) Wat kunnen we nog meer van David leren? (b) Welke praktische stappen kun je nemen om je bezorgdheid te verminderen? (Zie het kader ‘ Praktische manieren om stress te verminderen’.)

15 Soms kun je je zorgen maken over iets wat op dit moment in je leven speelt. Toen David bijvoorbeeld Psalm 55 schreef, vreesde hij voor zijn leven (Ps. 55:2-5). Toch liet hij niet toe dat zijn angst sterker werd dan zijn vertrouwen in Jehovah. Hij bad intens over zijn problemen. Tegelijkertijd besefte hij hoe belangrijk het was om te doen wat hij kon om zijn situatie te veranderen (2 Sam. 15:30-34). Leer van hem. Laat je niet overmannen door stress, maar doe wat je kunt om het probleem op te lossen en laat het dan in Jehovah’s handen.

16. Hoe kan de betekenis van Gods naam je geloof versterken?

16 Extreme zorgen over mogelijke toekomstige problemen leveren onnodig veel stress op. Laat je niet helemaal in beslag nemen door angst en zorgen over dingen die nog niet gebeurd zijn. Waarom niet? Omdat dingen vaak minder erg uitpakken dan we hadden verwacht. Bovendien bestaat er geen enkele situatie waar Jehovah — de God bij wie je al je zorgen kunt neerleggen — geen controle over heeft. Denk eens aan de diepe betekenis van zijn naam, die wel wordt gedefinieerd als ‘Hij veroorzaakt te worden’ (Ex. 3:14). Dat verzekert ons ervan dat Jehovah erop toeziet dat zijn wil in verband met de mensen gerealiseerd gaat worden. Je kunt er zeker van zijn dat Jehovah degenen die hem trouw zijn, kan belonen. Hij kan ze helpen omgaan met zorgen over het verleden, het heden of de toekomst.

PRAAT MET IEMAND DIE JE VERTROUWT

17, 18. Hoe kan goede communicatie je helpen met zorgen om te gaan?

17 Een vierde manier om met zorgen om te gaan, is door erover te praten met iemand die je vertrouwt. Je huwelijkspartner,  een goede vriend of een ouderling kan je misschien helpen je zorgen in het juiste perspectief te bezien. ‘Angstige bezorgdheid in het hart van een man zal het neerbuigen, maar het goede woord verheugt het’ (Spr. 12:25). Open en eerlijke communicatie kan je helpen inzicht te krijgen in je situatie en die op een goede manier aan te pakken. De Bijbel zegt: ‘Plannen zijn tot mislukking gedoemd waar geen vertrouwelijk gesprek is, maar in de veelheid van raadgevers komt iets tot stand’ (Spr. 15:22).

18 Jehovah helpt ons ook door middel van de wekelijkse vergaderingen. Daar kun je met geloofsgenoten omgaan die om je geven en die je willen aanmoedigen (Hebr. 10:24, 25). Die ‘uitwisseling van aanmoediging’ helpt je om je geestelijke reserves aan te vullen, waardoor je problemen beter aankunt (Rom. 1:12).

JE BAND MET JEHOVAH — JE BELANGRIJKSTE BRON VAN KRACHT

19. Waarom kun je er zeker van zijn dat je kracht kunt halen uit je band met Jehovah? Geef een voorbeeld.

19 Kijk eens hoe een ouderling in Canada zijn zorgen bij Jehovah neerlegde en hoe dat hem heeft geholpen. Hij heeft een stressvolle baan als onderwijzer en decaan. Ook heeft hij een angststoornis. Hoe gaat hij daarmee om? Hij legt uit: ‘Ik doe vooral mijn best om mijn band met Jehovah sterk te houden. Dat geeft me bij emotionele problemen de meeste kracht. Maar ook de steun van zowel goede vrienden als broeders en zusters is onmisbaar als ik het moeilijk heb. Ik praat open en eerlijk over mijn gevoelens met mijn vrouw. Ik heb ook veel gehad aan onze kringopziener en de andere ouderlingen. Ze hebben me geholpen dingen in het juiste perspectief te bezien. Verder heb ik medische hulp gezocht. Ik heb veranderingen aangebracht in de manier waarop ik mijn tijd gebruik, en ik heb tijd opzijgezet om te ontspannen en te sporten. Langzamerhand kreeg ik mijn emoties beter onder controle. Als er dingen zijn die ik zelf niet in de hand heb, laat ik ze in Jehovah’s handen.’

20. (a) Hoe kunnen we onze zorgen bij Jehovah neerleggen? (b) Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

20 We hebben besproken dat we onze zorgen bij Jehovah kunnen neerleggen door oprecht tot hem te bidden en door zijn Woord te lezen en erover te mediteren. We hebben ook gezien hoe belangrijk het is de vrucht van de geest te ontwikkelen, te praten met iemand die we vertrouwen en de vergaderingen te bezoeken. In het volgende artikel zullen we zien dat Jehovah ons helpt door ons de hoop op een beloning te geven (Hebr. 11:6).