Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

Over wat voor zonden sprak Jezus in Mattheüs 18:15-17?

Jezus had het over zonden die door de betrokken personen onderling kunnen worden opgelost, maar ernstig genoeg zijn om voor uitgesloten te kunnen worden als de kwestie niet wordt opgelost. Het kan bijvoorbeeld gaan om fraude of laster. — w16.05, blz. 7.

Wat kun je doen om meer uit het Bijbellezen te halen?

Wees open-minded terwijl je op zoek gaat naar lessen die je kunt toepassen. Stel jezelf vragen als: hoe kan ik dit gebruiken om anderen te helpen? Doe met de beschikbare hulpmiddelen nazoekwerk over wat je leest. — w16.05, blz. 24-26.

Is het voor een christen verkeerd om te rouwen als hij iemand in de dood verliest?

Het is heel menselijk om langdurig gevoelens van pijn te hebben, ook al gelooft iemand in de opstanding. Abraham bijvoorbeeld rouwde om de dood van Sara (Gen. 23:2). Na verloop van tijd slijt het verdriet. — wp16.3, blz. 4.

Wie worden afgebeeld door de man met de inkthoorn van een secretaris en de zes mannen met verpletteringswapens uit Ezechiëls visioen?

Ze beelden hemelse legers af die betrokken waren bij de vernietiging van Jeruzalem en die ook betrokken zullen zijn bij de vernietiging van Satans wereld in Armageddon. De man met de inkthoorn is in deze tijd een afbeelding van Jezus, die degenen kentekent die zullen overleven. — w16.06, blz. 16, 17.

Welke bedreigingen heeft de Bijbel overleefd?

Dat is (1) het verval van de gebruikte materialen, zoals papyrus en perkament; (2) tegenstand van politieke en religieuze leiders die de Bijbel probeerden te vernietigen; en (3) pogingen om de Bijbelse boodschap te veranderen. — wp16.4, blz. 4-7.

Hoe kun je je leven vereenvoudigen?

Stel vast wat je echt nodig hebt en schrap onnodige uitgaven. Stel een realistisch budget op. Doe weg wat je niet gebruikt en los al je eventuele schulden af. Ga minder werken en bepaal hoe je je dienst gaat uitbreiden. — w16.07, blz. 10.

Wat is volgens de Bijbel kostbaarder dan goud of zilver?

Uit Job 28:12, 15 blijkt dat goddelijke wijsheid beter is dan goud of zilver. Blijf aan je nederigheid en geloof werken terwijl je naar die wijsheid zoekt. — w16.08, blz. 18, 19.

Is het voor broeders gepast om een baard te dragen?

In sommige culturen wordt het dragen van een nette, verzorgde baard algemeen geaccepteerd. Een baard leidt dan totaal niet af van de Koninkrijksboodschap. Sommige broeders kiezen ervoor geen baard te dragen (1 Kor. 8:9). In andere culturen of gebieden wordt het als ongepast gezien als Getuigen een baard hebben. — w16.09, blz. 21.

Is het Bijbelse verslag over David en Goliath echt gebeurd?

Goliath zou maar ongeveer 20 centimeter langer zijn geweest dan de langste man in de recente geschiedenis (voor zover bekend). Dat David echt heeft bestaan, wordt bevestigd door wat Jezus heeft gezegd en door een oude inscriptie waarin wordt gesproken over het huis van David. De geografische details die in de Bijbel staan, kloppen met de feiten. — wp16.5, blz. 13.

Wat is het verschil tussen kennis, begrip en wijsheid?

Iemand met kennis verzamelt informatie of feiten. Iemand met begrip snapt hoe feiten met elkaar verband houden. Maar iemand met wijsheid kan kennis en begrip met elkaar combineren, en weet die om te zetten in de praktijk. — w16.10, blz. 18.