Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  augustus 2017

Liefde: Een kostbare eigenschap

Liefde: Een kostbare eigenschap

PAULUS schreef onder inspiratie over negen eigenschappen die het resultaat zijn van de werking van de heilige geest (Gal. 5:22, 23). Hij omschreef deze mooie eigenschappen als één geheel: ‘de vrucht van de geest’ *. Deze vrucht maakt ook deel uit van ‘de nieuwe persoonlijkheid’ (Kol. 3:10). Net zoals een boom vrucht draagt als hij goed wordt verzorgd, zo zal de vrucht van de geest duidelijk zichtbaar zijn bij iemand die zich in zijn leven door heilige geest laat beïnvloeden (Ps. 1:1-3).

Het eerste aspect van de vrucht van de geest dat Paulus noemde, is de kostbare eigenschap liefde. Hoe kostbaar is die eigenschap? Paulus zei dat hij zonder liefde ‘niets’ was (1 Kor. 13:2). Maar wat is liefde precies? Hoe kunnen we liefde ontwikkelen en elke dag tonen?

WAT IS LIEFDE?

Hoewel het niet makkelijk is om een definitie van liefde te geven, beschrijft de Bijbel wel hoe liefde wordt geuit. Liefde is bijvoorbeeld geduldig en vriendelijk. Liefde ‘verheugt zich met de waarheid. Ze verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verduurt alle dingen.’ Bij liefde komt ook een diepe genegenheid voor anderen kijken, oprechte bezorgdheid en een innige gehechtheid. Maar een gebrek aan liefde uit zich in jaloezie, trots, ongepast gedrag, egoïsme en een haatdragende, wrokkige houding. In tegenstelling tot zulke nare eigenschappen is de liefde die we willen ontwikkelen niet zelfzuchtig (1 Kor. 13:4-8).

HOE JEHOVAH EN JEZUS LIEFDE TONEN

‘God is liefde.’ Jehovah is de personificatie van liefde (1 Joh. 4:8). Zijn liefde is te zien in alles wat hij doet en gemaakt heeft. Zijn grootste daad van liefde voor de mensheid was dat hij Jezus naar de aarde stuurde om voor ons te lijden en te sterven. De apostel Johannes zei: ‘Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt, dat God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven. De liefde bestaat in dit opzicht niet hierin dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft uitgezonden als zoenoffer voor onze zonden’ (1 Joh. 4:9, 10). Door Gods liefde kunnen we vergeven worden en kunnen we hoop en leven hebben.

Jezus bewees dat hij van de mensheid hield door bereidwillig Gods wil te doen. Paulus schreef dat Jezus zei: ‘Zie! Ik ben gekomen om uw wil te doen.’ Paulus vervolgde: ‘Krachtens de genoemde “wil” zijn wij geheiligd door middel van de offergave van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd’ (Hebr. 10:9, 10). Geen mens had grotere liefde kunnen tonen. Jezus zei: ‘Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand afstand doet van zijn ziel ten  behoeve van zijn vrienden’ (Joh. 15:13). Kunnen wij als onvolmaakte mensen de liefde die Jehovah en Jezus voor ons hebben getoond, navolgen? Ja. Laten we eens kijken hoe.

‘BLIJFT IN LIEFDE WANDELEN’

Paulus moedigt ons aan: ‘Wordt daarom navolgers van God, als geliefde kinderen, en blijft in liefde wandelen, zoals ook de Christus u heeft liefgehad en zich voor u heeft overgeleverd’ (Ef. 5:1, 2). We ‘blijven in liefde wandelen’ als we die eigenschap in elk aspect van ons leven laten zien. Die liefde blijkt eerder uit onze daden dan uit onze woorden. Johannes schreef: ‘Kindertjes, laten wij liefhebben, niet met het woord noch met de tong, maar met de daad en in waarheid’ (1 Joh. 3:18). Als we in liefde voor God en onze naaste blijven wandelen, worden we bijvoorbeeld gemotiveerd om het ‘goede nieuws van het koninkrijk’ aan anderen te vertellen (Matth. 24:14; Luk. 10:27). We wandelen ook in liefde door geduldig, vriendelijk en vergevingsgezind te zijn. De Bijbel geeft ons dan ook de raad: ‘Zoals Jehovah u vrijelijk vergeven heeft, doet ook gij evenzo’ (Kol. 3:13).

We moeten zulke liefde niet verwarren met sentimentaliteit. Een voorbeeld. Een sentimentele ouder zal een huilend kind troosten door het zijn zin te geven. Maar een ouder die echt van zijn kind houdt, zal wanneer dat nodig is streng zijn. Hoewel Jehovah liefde is, corrigeert hij degenen van wie hij houdt (Hebr. 12:6). Als we in liefde wandelen, zullen ook wij gepaste correctie geven als dat nodig is (Spr. 3:11, 12). Natuurlijk moeten we daarbij bedenken dat we zelf ook zondig zijn en vaak tekortschieten in het tonen van liefde. Hoe kunnen we in dat opzicht aan onszelf werken? We gaan drie manieren bekijken.

HOE KUN JE LIEFDE ONTWIKKELEN?

Ten eerste, vraag God om zijn geest, want liefde is het resultaat van die geest. Jezus zei dat Jehovah ‘heilige geest geeft aan wie hem erom vragen’ (Luk. 11:13). Als we om heilige geest bidden en ‘door geest blijven wandelen’, zullen we steeds meer liefde tonen (Gal. 5:16). Als je bijvoorbeeld ouderling bent, kun je om heilige geest vragen om je te helpen Bijbelse raad op een liefdevolle manier te geven. En als je kinderen hebt, kun je vragen of Gods geest je kan helpen je kinderen niet uit woede te corrigeren maar uit liefde.

Ten tweede, denk na over het voorbeeld van Jezus. Hij toonde zelfs liefde als hij werd uitgedaagd (1 Petr. 2:21, 23). Nadenken over Jezus’ voorbeeld is vooral belangrijk als iemand je gekwetst heeft of als je met onrecht te maken hebt. Vraag je dan af: wat zou Jezus doen? Een zuster, Leigh, heeft gemerkt dat die vraag haar heeft geholpen om eerst te denken en dan te doen. Ze vertelt: ‘Een collega stuurde een keer een mailtje naar andere collega’s waarin ze negatieve dingen over mij en mijn werk schreef. Dat deed me veel pijn. Maar toen vroeg ik me af: hoe kan ik Jezus navolgen in mijn omgang met haar? Nadat ik had nagedacht over wat Jezus gedaan zou hebben, besloot ik geen punt te maken van wat er gebeurd was. Later hoorde ik dat mijn collega een ernstig gezondheidsprobleem en veel stress had. Ik kwam tot de conclusie dat ze waarschijnlijk niet echt meende wat ze geschreven had. Jezus’ voorbeeld in het tonen van liefde zelfs wanneer hij werd uitgedaagd, hielp me om net zo’n liefde voor mijn collega te tonen.’ Als we Jezus navolgen, zullen we anderen altijd met liefde behandelen.

Ten derde, leer zelfopofferende liefde te tonen, het kenmerk van ware christenen (Joh. 13:34, 35). De Bijbel moedigt ons in dit opzicht aan dezelfde mentaliteit te ontwikkelen die Jezus had. Hij verliet de hemel en gaf alles voor ons op. Hij heeft zelfs zijn leven voor ons gegeven (Fil. 2:5-8). Als we zijn zelfopofferende liefde navolgen, zullen onze gedachten  en gevoelens steeds meer op die van hem lijken. We zullen gemotiveerd worden de belangen van anderen boven die van onszelf te stellen. Welke andere voordelen heeft het om liefde te ontwikkelen?

DE VOORDELEN VAN HET TONEN VAN LIEFDE

Liefde tonen heeft belangrijke voordelen. Kijk eens naar twee voorbeelden:

Welke voordelen heeft het als we liefde tonen?

  • EEN INTERNATIONALE BROEDERSCHAP: Waar we ook ter wereld een gemeente bezoeken, we weten dat onze broeders en zusters ons hartelijk zullen verwelkomen. Dat komt door de liefde die we voor elkaar hebben. Wat is het een zegen om geliefd te zijn bij ‘de gehele gemeenschap van onze broeders in de wereld’! (1 Petr. 5:9) Waar anders dan onder Gods volk kun je zulke liefde vinden?

  • VREDE: Omdat we ‘elkaar in liefde verdragen’, hebben we een ‘verenigende band van vrede’ (Ef. 4:2, 3). We ervaren die vrede op onze gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen. Zo’n fijne sfeer is toch uniek in deze verdeelde wereld? (Ps. 119:165; Jes. 54:13) Door vrede met anderen na te streven, laten we zien hoeveel we van ze houden. En dat maakt onze hemelse Vader blij (Ps. 133:1-3; Matth. 5:9).

‘LIEFDE BOUWT OP’

Paulus schreef: ‘Liefde bouwt op’ (1 Kor. 8:1). Hoe? In hoofdstuk 13 van de eerste brief aan de Korinthiërs legt Paulus uit hoe liefde opbouwt. Liefde zoekt bijvoorbeeld het voordeel van de ander (1 Kor. 10:24; 13:5). Ook is liefde attent, geduldig en vriendelijk, wat zorgt voor hechte gezinnen en eenheid in de gemeente (Kol. 3:14).

Onze liefde voor God is de meest kostbare en opbouwende liefde die er is. Waarom? Omdat onze liefde voor Jehovah ons verenigt! Mensen van alle achtergronden, rassen en talen aanbidden samen Jehovah en dienen hem ‘schouder aan schouder’ (Zef. 3:9). Wees dus vastbesloten om dit kostbare aspect van de vrucht van Gods geest elke dag te tonen.

^ ¶2 Dit is het eerste van negen artikelen waarin elk aspect, elke eigenschap, van de vrucht van de geest zal worden besproken.