Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  augustus 2017

Vragen van lezers

Vragen van lezers

Waarom is Mattheüs’ verslag over Jezus’ jeugdjaren anders dan dat van Lukas?

Mattheüs’ verslag over de gebeurtenissen die te maken hebben met Jezus’ geboorte en jeugdjaren verschilt enigszins van Lukas’ verslag, omdat de evangelieschrijvers de gebeurtenissen vanuit een verschillend perspectief benaderen.

Mattheüs concentreert zich vooral op gebeurtenissen die met Jozef te maken hebben. Hij beschrijft Jozefs eerste reactie op Maria’s zwangerschap, zijn droom waarin een engel de situatie uitlegt en hoe hij de instructies van de engel gehoorzaamt (Matth. 1:19-25). Ook vertelt Mattheüs’ verslag over Jozefs droom waarin een engel hem zegt dat hij met zijn gezin naar Egypte moet vluchten, hun reis naar Egypte, de droom waarin een engel hem opdraagt naar Israël terug te gaan, hun terugkeer en Jozefs beslissing om in Nazareth te blijven (Matth. 2:13, 14, 19-23). In de eerste hoofdstukken van Mattheüs’ evangelie wordt Jozefs naam zeven keer genoemd, maar die van Maria maar vier keer.

Lukas’ verslag focust veel meer op Maria. Hij schrijft over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria, Maria’s bezoek aan Elisabeth en haar uiting van lof aan Jehovah (Luk. 1:26-56). Het verslag bevat ook de woorden van Simeon aan Maria over Jezus’ toekomstige lijden. Zelfs in zijn beschrijving van het bezoek aan de tempel toen Jezus 12 was, citeert Lukas de woorden van Maria, niet die van Jozef. Hij voegt eraan toe dat Maria diep geraakt was door al deze gebeurtenissen (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51). Maria’s naam wordt in de eerste twee hoofdstukken van Lukas’ evangelie 12 keer genoemd, Jozefs naam maar 3 keer. Mattheüs schrijft dus meer over wat Jozef dacht en deed, terwijl Lukas meer details geeft over Maria.

Verder zit er verschil tussen de geslachtsregisters in beide evangeliën. Mattheüs volgt de afstammingslijn van Jozef. Die laat zien dat Jezus als Jozefs adoptiezoon de wettige erfgenaam van Davids koningschap was. Jozef was namelijk een afstammeling van koning David via Davids zoon Salomo (Matth. 1:6, 16). Maar Lukas volgt blijkbaar de afstammingslijn van Maria. Die laat zien dat Jezus de natuurlijke erfgenaam van Davids koningschap was, ‘naar het vlees’ (Rom. 1:3). Maria was namelijk een afstammeling van koning David via Davids zoon Nathan (Luk. 3:31). Maar waarom noemt Lukas Maria niet in zijn geslachtsregister, terwijl zij de dochter van Eli was? Omdat officiële geslachtsregisters gewoonlijk via de mannen liepen. Dus als Lukas Jozef noemt en hem beschrijft als de zoon van Eli, begreep men dat Jozef Eli’s schoonzoon was (Luk. 3:23).

Het geslachtsregister in Mattheüs en dat in Lukas bewijzen duidelijk dat Jezus de voorzegde Messias was. De waarheid over Jezus’ afstamming was zo bekend dat zelfs de farizeeën en de sadduceeën die niet konden ontkennen. De informatie in Mattheüs en Lukas over Jezus’ afstamming is nog altijd onderdeel van het fundament van ons geloof en geeft ons het vertrouwen dat ook de rest van Jehovah’s beloften zal uitkomen.