Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  augustus 2016

Een succes maken van je huwelijk

Een succes maken van je huwelijk

‘Laat een ieder van u afzonderlijk zijn vrouw zo liefhebben als zichzelf; de vrouw (...) moet diepe achting voor haar man hebben.’ — EF. 5:33.

LIEDEREN: 87, 3

1. Wat kunnen degenen die aan een huwelijk beginnen verwachten? (Zie beginplaatje.)

ALS de knappe bruidegom op de trouwdag voor het eerst zijn beeldschone bruid ziet, stralen ze beiden van geluk. Tijdens hun verkeringstijd zijn ze zo veel van elkaar gaan houden dat ze plechtig willen beloven elkaar trouw te zijn in het huwelijk. Als twee levens samensmelten en er een nieuw gezin wordt gevormd, zijn er natuurlijk wel aanpassingen nodig. Maar Gods Woord bevat wijze adviezen voor iedereen die ervoor kiest te trouwen, want de liefdevolle Insteller van het huwelijk wil dat ieder echtpaar een goed en gelukkig huwelijk heeft (Spr. 18:22). Toch zegt de Bijbel ook dat onvolmaakte mensen die gaan trouwen ‘verdrukking zullen hebben in hun vlees’ (1 Kor. 7:28). Hoe kan die ‘verdrukking’ tot een minimum worden beperkt? En wat zal een huwelijk tot een succes maken?

2. Welke soorten liefde moeten huwelijkspartners tonen?

2 De Bijbel geeft aan hoe belangrijk liefde is. Er zijn verschillende soorten liefde die echtparen moeten tonen. Een goed huwelijk kan  niet zonder tedere genegenheid (Grieks: filia). Door romantische liefde (eros) kun je nog meer van je huwelijk genieten. Liefde voor familieleden (storge) is heel belangrijk als er kinderen in beeld komen. Maar wat je vooral nodig hebt om een succes van je huwelijk te maken, is liefde gebaseerd op principes (agape). Over deze liefde schreef de apostel Paulus: ‘Laat ook een ieder van u afzonderlijk zijn vrouw zo liefhebben als zichzelf; de vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben’ (Ef. 5:33).

DE ROL VAN DE MAN EN VAN DE VROUW

3. Hoever moet de liefde tussen man en vrouw gaan?

3 Paulus schreef: ‘Mannen, blijft uw vrouw liefhebben, evenals ook de Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd’ (Ef. 5:25). Christenen volgen het voorbeeld van Jezus door van elkaar te houden zoals Jezus van zijn volgelingen hield. (Lees Johannes 13:34, 35; 15:12, 13.) De liefde tussen christelijke huwelijkspartners moet dan ook zo sterk zijn dat beide partners bereid zijn voor elkaar te sterven als dat nodig zou zijn. Maar als er ernstige problemen in een huwelijk zijn, is dat wel het laatste wat iemand geneigd zou zijn te doen. Toch wordt er over agape-liefde gezegd: ‘Ze verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verduurt alle dingen. De liefde faalt nimmer’ (1 Kor. 13:7, 8). Als christelijke huwelijkspartners hun huwelijksgeloften van liefde en trouw in gedachte houden, zal dat ze helpen om bij elk probleem dat zich voordoet met elkaar samen te werken in overeenstemming met Jehovah’s verheven principes.

4, 5. (a) Hoe moet de vrouw haar eigen rol bezien? (b) Wat wordt er van de man als hoofd van het gezin verwacht? (c) Hoe heeft een pasgetrouwd echtpaar zich moeten aanpassen aan hun nieuwe situatie?

4 Paulus schreef over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de man en de vrouw: ‘Laten vrouwen onderworpen zijn aan hun man als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals ook de Christus het hoofd van de gemeente is’ (Ef. 5:22, 23). Deze regeling maakt een vrouw niet inferieur aan haar man, maar helpt haar om de rol te vervullen die God voor de vrouw had bepaald toen hij zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik zal een hulp voor hem maken die hem aanvult’ (Gen. 2:18; vtn.). Een christelijke echtgenoot moet Christus, ‘het hoofd van de gemeente’, navolgen door zijn rol als hoofd op een liefdevolle manier uit te oefenen. Dan zal zijn vrouw zich geborgen voelen; ze zal graag respectvol en onderworpen zijn, en een steun voor haar man willen zijn.

5 Cathy [1] geeft toe dat trouwen aanpassingen vergt. Ze zegt: ‘Als single was ik onafhankelijk en regelde ik alles zelf. Ik moest me echt aanpassen toen ik trouwde, want ik moest leren op mijn man te vertrouwen. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar door dingen op Jehovah’s manier te doen, hebben we een veel hechtere band gekregen.’ Haar man, Fred, zegt: ‘Ik heb het nooit makkelijk gevonden om beslissingen te nemen. Als je getrouwd bent, moet je ineens met twee personen rekening houden en dat maakt het nog moeilijker. Maar door in gebed Jehovah’s leiding te zoeken en echt naar de input van mijn vrouw te luisteren, wordt het steeds makkelijker. We zijn echt een team!’

6. Hoe is liefde ‘een volmaakte band van eenheid’ als er problemen in een huwelijk zijn?

6 Voor een sterk huwelijk is het nodig dat beide partners rekening houden met elkaars onvolmaaktheden. Ze ‘blijven elkaar verdragen en elkaar vrijelijk vergeven’. Natuurlijk zullen ze allebei fouten maken. Maar als dat gebeurt, is dat een gelegenheid om van die fouten te leren, elkaar te vergeven en zich te laten leiden door liefde, ‘een volmaakte band  van eenheid’ (Kol. 3:13, 14). Bovendien ‘is de liefde lankmoedig en vriendelijk. (...) Ze rekent het kwade niet aan’ (1 Kor. 13:4, 5). Meningsverschillen moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Als er onenigheid is, moet een christelijk echtpaar die proberen bij te leggen voordat de dag eindigt (Ef. 4:26, 27). Het is niet altijd makkelijk om oprecht te zeggen: ‘Het spijt me dat ik je heb gekwetst’ — daar is nederigheid en moed voor nodig. Maar die woorden zijn enorm belangrijk bij het oplossen van problemen en het krijgen van een sterkere band.

WANNEER TEDERHEID HEEL BELANGRIJK IS

7, 8. (a) Welke raad geeft de Bijbel over seks in het huwelijk? (b) Waarom is tederheid tussen huwelijkspartners zo belangrijk?

7 De Bijbel geeft wijze raad die een echtpaar kan helpen een evenwichtige kijk op seks te hebben. (Lees 1 Korinthiërs 7:3-5.) Het is heel belangrijk om liefdevol rekening te houden met elkaars gevoelens en behoeften. Als een vrouw niet teder wordt behandeld, zal ze het waarschijnlijk moeilijk vinden om van seks te genieten. Volgens de Bijbel moeten mannen hun vrouw behandelen ‘overeenkomstig kennis’ (1 Petr. 3:7). Seks mag nooit afgedwongen of geëist worden; het moet ongedwongen gaan. De man is er vaak sneller voor in de stemming dan de vrouw, maar emotioneel moet het voor beide partners het juiste moment zijn.

8 Natuurlijke seksuele intimiteit kan op verschillende manieren worden geuit. De Bijbel geeft daar geen specifieke regels over, maar heeft het wel over uitingen van genegenheid (Hoogl. 1:2; 2:6). Christelijke huwelijkspartners moeten elkaar dus teder behandelen.

9. Waarom zullen we nooit willen toelaten dat iets of iemand tussen ons en onze huwelijkspartner komt?

9 Als je veel liefde voor Jehovah en je naaste hebt, zul je niet toelaten dat iets of iemand tussen jou en je huwelijkspartner komt. Sommige huwelijken zijn in zwaar weer terechtgekomen of zelfs gestrand omdat een van de twee verslaafd was aan pornografie. Elke neiging om naar porno te willen kijken of op welke manier dan ook seksuele belangstelling te ontwikkelen voor een ander dan de huwelijkspartner, moet resoluut in de kiem gesmoord worden. Flirten met een ander, of zelfs maar die indruk wekken, is liefdeloos en moet vermeden worden. Als we in gedachte houden dat God zich bewust is van onze gedachten en daden, zal dat ons verlangen versterken om God blij te maken en trouw te blijven aan onze huwelijkspartner. (Lees Mattheüs 5:27, 28; Hebreeën 4:13.)

ALS ER SPANNINGEN ZIJN

10, 11. (a) Hoe normaal is echtscheiding geworden in deze wereld? (b) Wat zegt de Bijbel over uit elkaar gaan? (c) Wat zal huwelijkspartners helpen om niet zomaar uit elkaar te gaan?

10 Ernstige problemen in het huwelijk die niet worden opgelost, kunnen ertoe leiden dat een of beide partners overwegen uit elkaar te gaan of te gaan scheiden. In sommige landen eindigt meer dan de helft van alle huwelijken in een echtscheiding. Zo erg is het in de christelijke gemeente niet, maar de toenemende huwelijksproblemen onder Jehovah’s aanbidders zijn reden tot bezorgdheid.

11 De Bijbel geeft de raad: ‘Een vrouw dient niet van haar man weg te gaan; doch indien zij werkelijk zou weggaan, dan moet zij ongehuwd blijven of zich anders weer met haar man verzoenen; en een man dient zijn vrouw niet te verlaten’ (1 Kor. 7:10, 11). Uit elkaar gaan is iets wat niet licht opgevat mag worden. Hoewel bij ernstige problemen uit elkaar gaan de beste oplossing kan lijken, veroorzaakt het vaak nog meer problemen. Jezus herhaalde wat Jehovah over het huwelijk had gezegd en zei daarna: ‘Wat God  onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen’ (Matth. 19:3-6; Gen. 2:24). Niemand mag dus uit elkaar halen ‘wat God onder één juk heeft samengebracht’ — ook de huwelijkspartners zelf niet. Jehovah beziet het huwelijk als een relatie voor het leven (1 Kor. 7:39). Als we goed in gedachte houden dat wij allemaal rekenschap aan God moeten afleggen, zal dat ons motiveren om ons best te doen problemen snel op te lossen zodat ze niet uit de hand lopen.

12. Waardoor zou iemand kunnen overwegen bij zijn of haar huwelijkspartner weg te gaan?

12 De onderliggende oorzaak van veel huwelijksproblemen kunnen onrealistische verwachtingen zijn. Als het droombeeld van een gelukkig huwelijk niet uitkomt, kan iemand zich ontevreden of bedrogen voelen, misschien zelfs verbitterd raken. Verschillen in achtergrond of hoe je emotioneel in elkaar zit, kunnen ook voor problemen zorgen. Of denk eens aan onenigheid over geld, schoonfamilie of de opvoeding van kinderen. Toch is het mooi dat de overgrote meerderheid van de christelijke echtparen een oplossing vindt voor zulke problemen, doordat ze Jehovah’s leiding zoeken.

13. Wat zijn geldige redenen om bij de huwelijkspartner weg te gaan?

13 Soms zouden er geldige redenen kunnen zijn om bij de huwelijkspartner weg te gaan. Bijvoorbeeld het moedwillig niet nakomen van de onderhoudsplicht, grove lichamelijke mishandeling of als iemands geestelijke leven absoluut gevaar loopt. Dat zijn uitzonderlijke situaties die voor sommigen reden zijn geweest om bij hun partner weg te gaan. Als christelijke echtparen ernstige problemen hebben, moeten ze hulp zoeken bij de ouderlingen. Deze ervaren broeders kunnen echtparen helpen de raad uit Gods Woord toe te passen. Ook gebed is nodig om huwelijksproblemen op te lossen. Bid om Jehovah’s geest en hulp om Bijbelse principes toe te passen en de vrucht van de geest aan de dag te leggen (Gal. 5:22, 23). [2]

14. Welke raad geeft de Bijbel aan degenen die getrouwd zijn met iemand die Jehovah niet dient?

14 Er zijn ook christenen die getrouwd zijn met iemand die nog geen aanbidder van Jehovah is. De Bijbel geeft goede redenen waarom het in zulke omstandigheden goed is om bij elkaar te blijven. (Lees 1 Korinthiërs 7:12-14.) Of de partner die geen Getuige is het nu wel of niet beseft, hij of zij is ‘geheiligd’ vanwege de gelovige huwelijkspartner. Hun jonge kinderen worden als ‘heilig’ bezien en staan dus onder Gods bescherming. Paulus zegt ook: ‘Hoe weet gij, vrouw, of gij uw man niet zult redden? Of hoe weet gij, man, of gij uw vrouw niet zult redden?’ (1 Kor. 7:16) In bijna elke gemeente van Jehovah’s Getuigen zitten echtparen waarbij de één de ander heeft geholpen de waarheid te aanvaarden.

15, 16. (a) Welke raad geeft de Bijbel aan zusters van wie de man geen Getuige is? (b) Wat moet een christelijke huwelijkspartner doen als ‘de ongelovige er toe overgaat weg te gaan’?

15 De apostel Petrus geeft christelijke echtgenotes de raad onderworpen te zijn aan hun man ‘opdat, indien sommigen niet gehoorzaam zijn aan het woord, zij zonder woord gewonnen mogen worden door het gedrag van hun vrouw, omdat zij ooggetuigen zijn geweest van uw eerbare gedrag te zamen met diepe achting’. Als een vrouw blijk geeft van ‘de stille en zachtaardige geest, die van grote waarde is in de ogen van God’, kan dat meer effect hebben dan wanneer ze christelijke leerstellingen aan haar man zou opdringen (1 Petr. 3:1-4).

16 Wat als een ongelovige huwelijkspartner ervoor kiest om bij de ander weg te gaan? De Bijbel zegt: ‘Indien de ongelovige er echter toe overgaat weg te gaan, laat hij weggaan; een broeder of een zuster is onder zulke omstandigheden  niet in dienstbaarheid, maar God heeft u tot vrede geroepen’ (1 Kor. 7:15). Dat betekent niet dat de Getuige dan vrij is om te hertrouwen, maar hij of zij hoeft de ander ook niet te dwingen om te blijven. Uit elkaar gaan kan een mate van vrede brengen. En misschien komt de ongelovige huwelijkspartner later terug, bereid om aan het huwelijk te werken. Wie weet wordt hij of zij uiteindelijk zelfs een aanbidder van Jehovah.

ONZE HOOGSTE PRIORITEIT

Door prioriteit te geven aan geestelijke zaken kun je nog meer geluk in je huwelijk ervaren (Zie alinea 17)

17. Wat hoort de prioriteit van een christelijk echtpaar te zijn?

17 Omdat we ver in ‘de laatste dagen’ leven, hebben we te maken met ‘kritieke tijden, die moeilijk zijn door te komen’ (2 Tim. 3:1-5). Maar als we geestelijk sterk blijven, zal dat een grote hulp zijn om de negatieve invloeden van de wereld te weerstaan. ‘De overgebleven tijd is kort geworden’, schreef Paulus. ‘Laten voortaan zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij er geen (...) en zij die van de wereld gebruik maken, als zij die er niet ten volle gebruik van maken’ (1 Kor. 7:29-31). Paulus bedoelde niet dat echtparen de verplichtingen die bij het huwelijk horen, moesten verzaken. Hij bedoelde dat ze in de tijd die nog restte, prioriteit moesten geven aan geestelijke zaken (Matth. 6:33).

18. Waarom kunnen we een gelukkig huwelijk hebben?

18 We leven in moeilijke tijden waarin veel huwelijken stuklopen. Toch kunnen we een gelukkig huwelijk hebben. Christelijke echtparen die dicht bij Jehovah’s volk blijven, Bijbelse raad toepassen en de leiding van de heilige geest volgen, kunnen hun huwelijk sterk houden. Daarmee eren ze dat ‘wat God onder één juk heeft samengebracht’ (Mark. 10:9).

^ [1] (alinea 5) De namen zijn veranderd.

^ [2] (alinea 13) Zie het boek Blijf in Gods liefde, de appendix ‘De Bijbelse kijk op echtscheiding en uiteengaan’.