Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  april 2017

Wat zal voorbijgaan als Gods Koninkrijk komt?

Wat zal voorbijgaan als Gods Koninkrijk komt?

‘De wereld gaat voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.’ — 1 JOH. 2:17.

LIEDEREN: 139, 144

1, 2. (a) Hoe kun je deze slechte wereld vergelijken met een veroordeelde crimineel? (Zie beginplaatje.) (b) Hoe zal er gereageerd worden op het einde van deze slechte wereld?

EEN gevaarlijke crimineel wordt uit zijn cel geleid. Metalen deuren slaan achter hem dicht. ‘Dead man walking!’, roepen zijn bewakers. * Waarom roepen ze dat? De gevangene ziet er nog relatief gezond uit en hij heeft geen dodelijke ziekte onder de leden. Maar de bewakers leiden hem naar een ruimte waar zijn executie zal plaatsvinden. De veroordeelde crimineel is zo goed als dood.

2 In een bepaald opzicht is de wereld waarin we leven als die veroordeelde crimineel. De wereld is lang geleden veroordeeld en staat nu op het punt vernietigd te worden. De Bijbel zegt: ‘De wereld gaat voorbij’ (1 Joh. 2:17). Dat staat vast. Maar er is een belangrijk verschil tussen het einde van deze wereld en de executie van de gevangene. Bij een doodstraf kunnen mensen tegen de veroordeling in beroep gaan, omdat ze het oordeel in twijfel trekken of hopen op uitstel van  executie. Maar de wereld is veroordeeld door de volmaakt rechtvaardige Soeverein van het universum (Deut. 32:4). Er zal geen uitstel van executie zijn en er zal geen enkele twijfel bestaan of het oordeel rechtvaardig was. Als het oordeel is voltrokken, zal iedereen in het universum het erover eens zijn dat het recht heeft gezegevierd. Wat zal iedereen dan opgelucht zijn!

3. Welke vier dingen die voorbij zullen gaan, gaan we bespreken?

3 Wat voor dingen in ‘de wereld’ zullen ‘voorbijgaan’? Veel van wat mensen in deze tijd als blijvend bezien. Is dat slecht nieuws? Absoluut niet! In feite is het een belangrijk onderdeel van het ‘goede nieuws van het koninkrijk’ (Matth. 24:14). Laten we eens bespreken wat er zal voorbijgaan als Gods Koninkrijk komt. We gaan vier hoofdcategorieën bespreken: slechte mensen, corrupte organisaties, slechte daden en de verschrikkelijke toestanden die we om ons heen zien. We gaan bekijken (1) hoe ze ons leven nu beïnvloeden, (2) wat Jehovah eraan gaat doen en (3) wat ervoor in de plaats komt.

SLECHTE MENSEN

4. Hoe raakt de aanwezigheid van slechte mensen ons?

4 Hoe raakt de aanwezigheid van slechte mensen ons? De apostel Paulus omschreef de tijd waarin we nu leven als ‘kritieke tijden (...), die moeilijk zijn door te komen’. Hij zei: ‘Goddeloze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan’ (2 Tim. 3:1-5, 13). Zie je die profetische woorden in vervulling gaan? Veel mensen worden vreselijk gepest of worden het slachtoffer van extremisten of criminelen. Sommige daders zijn openlijk slecht; anderen zijn bedriegers en verbergen wat ze doen onder een dun laagje rechtvaardigheid. Misschien ben je niet persoonlijk het slachtoffer van zulke dingen geworden. Toch raken ze ons allemaal. Je wordt er soms echt niet goed van als je hoort wat slechte mensen anderen aandoen. Berichten over wat kinderen, ouderen en andere kwetsbare mensen wordt aangedaan, zijn misselijkmakend. Sommige mensen hebben een geest die onmenselijk, dierlijk, zelfs demonisch lijkt (Jak. 3:15). Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. De Bijbel heeft het over goed nieuws!

5. (a) Welke kans hebben slechte mensen nu nog? (b) Wat zal er uiteindelijk gebeuren met slechte mensen die weigeren te veranderen?

5 Wat gaat Jehovah eraan doen? In deze tijd geeft Jehovah slechte mensen de kans om te veranderen (Jes. 55:7). Individueel hebben ze nog geen definitief oordeel ontvangen. Het is deze wereld die veroordeeld is. Hoe zit het met mensen die weigeren te veranderen en deze wereld blijven steunen tot aan het moment dat de grote verdrukking aanbreekt? Jehovah heeft beloofd de aarde voorgoed te ontdoen van slechte mensen. (Lees Psalm 37:10.) Misschien denken sommigen dat ze onder zo’n oordeel kunnen uitkomen. Ze hebben geleerd hun slechtheid te verbergen, en in deze wereld lijken ze overal mee weg te komen (Job 21:7, 9). Maar de Bijbel zegt over God: ‘Zijn ogen zijn op ’s mensen wegen gericht, en hij ziet al zijn schreden. Er is geen duisternis, noch enige diepe schaduw waarin zij die het schadelijke beoefenen, zich kunnen verbergen’ (Job 34:21, 22). Niemand kan zich verbergen voor Jehovah. Geen schaduw is zo donker dat Jehovah niet kan zien wat er gebeurt. Er is geen mens die hem voor  de gek kan houden. Na Armageddon kun je op zoek gaan naar slechte mensen, maar je zult ze niet vinden. Ze zullen weg zijn — voorgoed (Ps. 37:12-15).

6. Wie zullen er nog zijn als alle slechte mensen er niet meer zijn, en waarom is dat goed nieuws?

6 Wie zullen er nog zijn als alle slechte mensen er niet meer zijn? Jehovah heeft de hartverwarmende belofte gedaan: ‘De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.’ Hij belooft verder: ‘De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Ps. 37:11, 29). Wie zijn ‘de zachtmoedigen’ en ‘de rechtvaardigen’? De zachtmoedigen zijn mensen die nederig Jehovah’s leiding en onderwijs aanvaarden; de rechtvaardigen zijn mensen die graag doen wat goed is in Jehovah’s ogen. In deze tijd zijn er veel meer slechte mensen dan rechtvaardige mensen. In de nieuwe wereld zullen de zachtmoedigen en de rechtvaardigen niet meer in de minderheid zijn. Maar ook niet in de meerderheid. Ze zullen de enige mensen zijn op aarde! Dat soort mensen zullen de aarde tot een paradijs maken.

CORRUPTE ORGANISATIES

7. Hoe raakt de aanwezigheid van corrupte organisaties ons?

7 Hoe raakt de aanwezigheid van corrupte organisaties ons? Veel van de slechtheid in de wereld is niet het werk van individuele personen, maar van organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de religieuze organisaties die miljoenen mensen bedriegen met leugens over wie God is, over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over de toekomst van de aarde en de mensheid, en over veel andere onderwerpen. En wat dacht je van de regeringen die aanzetten tot oorlog en etnisch geweld, die de armen en zwakkeren onderdrukken en die hun rijkdom te danken hebben aan vriendjespolitiek en omkoperij? Of hebzuchtige bedrijven die het milieu vervuilen, natuurlijke hulpbronnen uitputten en de naïviteit van consumenten misbruiken zodat een kleine groep rijk wordt terwijl miljoenen mensen in armoede leven? Het is overduidelijk dat corrupte organisaties verantwoordelijk zijn voor veel van de ellende in de wereld.

8. Wat zal er volgens de Bijbel gebeuren met organisaties die in de ogen van veel mensen stabiel lijken?

8 Wat gaat Jehovah eraan doen? De grote verdrukking begint wanneer de politiek zich keert tegen alle valsreligieuze organisaties, afgebeeld door de prostituee Babylon de Grote (Openb. 17:1, 2, 16; 18:1-4). Die religieuze organisaties zullen compleet vernietigd worden. Maar hoe zit het met alle andere corrupte organisaties? De Bijbel gebruikt bergen en eilanden als afbeelding van veel organisaties en instituten die nu zo stabiel lijken. (Lees Openbaring 6:14.) Gods Woord voorspelt dat de regeringen en alle organisaties die daarvan afhankelijk zijn, op hun grondvesten zullen schudden. Op het hoogtepunt van de grote verdrukking zullen alle regeringen van deze wereld en iedereen die tegen Gods Koninkrijk is, vernietigd worden (Jer. 25:31-33). Daarna zullen er geen corrupte organisaties meer zijn!

9. Waarom weten we zeker dat de nieuwe aarde goed georganiseerd zal zijn?

9 Wat zal er voor corrupte organisaties in de plaats komen? Zullen er na Armageddon nog organisaties op aarde zijn? De Bijbel zegt: ‘Er zijn nieuwe hemelen en  een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen’ (2 Petr. 3:13). De oude hemelen en aarde, de corrupte regeringen en de maatschappij over wie ze macht hadden, zullen er niet meer zijn. Wat zal ervoor in de plaats komen? De uitdrukking ‘nieuwe hemelen en een nieuwe aarde’ betekent dat er een nieuwe regering zal zijn die zijn macht uitoefent over een nieuwe maatschappij op aarde. Het Koninkrijk onder Jezus Christus zal Jehovah’s persoonlijkheid volmaakt weerspiegelen. En Jehovah is een God van orde (1 Kor. 14:33). De ‘nieuwe aarde’ zal dus goed georganiseerd zijn. De mannen die verantwoordelijkheden zullen dragen, zullen daar heel geschikt voor zijn (Ps. 45:16). Ze zullen geleid worden door Christus en zijn 144.000 mederegeerders. Moet je je voorstellen: alle corrupte organisaties zullen vervangen zijn door één integere organisatie waarin echte eenheid is!

SLECHTE DADEN

10. Welke slechte dingen zie je in jouw omgeving, en hoe raakt dat jou en je gezin?

10 Hoe raakt de slechtheid om ons heen ons? Veel mensen in deze wereld doen slechte dingen. Immoraliteit, oneerlijkheid en bruut geweld worden steeds normaler. Vooral voor ouders is het vaak een hele strijd om hun kinderen tegen slechtheid te beschermen. De amusementswereld is er goed in geworden allerlei slechtheid te romantiseren en Jehovah’s normen van wat goed en slecht is belachelijk te maken (Jes. 5:20). Echte christenen gaan daar niet in mee. Ze doen hun best om integer te blijven in een wereld die aanzet tot het verwerpen van Jehovah’s normen.

11. Wat leren we van Jehovah’s oordeel over Sodom en Gomorra?

11 Wat gaat Jehovah eraan doen? Denk eens aan wat hij deed aan de slechtheid in Sodom en Gomorra. (Lees 2 Petrus 2:6-8.) Lot, een rechtvaardig man, leed enorm onder wat er allemaal om hem en zijn gezin heen gebeurde. Maar Jehovah maakte een eind aan de immoraliteit in die steden door ze te vernietigen. En daarmee ‘stelde hij ze voor goddelozen tot een voorbeeld van komende dingen’. Net zoals Jehovah toen een eind maakte aan slechtheid, zal hij dat ook in deze tijd doen.

12. Wat wil jij graag gaan doen als deze slechte wereld er niet meer is?

12 Wat zal er voor slechte daden in de plaats komen? In de nieuwe wereld zullen er volop leuke dingen te doen zijn. Het zal toch geweldig zijn om van deze planeet een paradijs te maken? Om een huis te bouwen voor jezelf en voor degenen van wie je houdt? Denk aan het vooruitzicht miljoenen mensen in de opstanding te verwelkomen, en ze te onderwijzen over Jehovah en wat hij allemaal voor de mensen heeft gedaan (Jes. 65:21, 22; Hand. 24:15). We zullen alleen maar dingen doen die ons gelukkig maken en die tot eer van Jehovah zijn!

VERSCHRIKKELIJKE TOESTANDEN

13. Waartoe heeft de opstand van Satan, Adam en Eva geleid?

13 Hoe raken de verschrikkelijke toestanden om ons heen ons? Slechte mensen, corrupte organisaties en slechte daden dragen allemaal bij aan de verschrikkelijke toestanden hier op aarde. Wat doet oorlog met je? Armoede en racisme? Ziekte en dood? Dat soort dingen raken ons allemaal. Ze zijn het directe gevolg van de opstand tegen Jehovah door drie slechte  personen: Satan, Adam en Eva. Niemand kan ontkomen aan de puinhoop die is veroorzaakt door die opstand.

14. Wat gaat Jehovah doen aan de verschrikkelijke toestanden hier op aarde?

14 Wat gaat Jehovah eraan doen? Neem oorlog. Jehovah belooft er voorgoed een eind aan te maken. (Lees Psalm 46:8, 9.) En ziekte? Ook daar zal hij een eind aan maken (Jes. 33:24). De dood? Jehovah zal de dood voor altijd verslinden! (Jes. 25:8) Hij zal een eind maken aan armoede (Ps. 72:12-16). Hetzelfde zal hij doen met alle andere verschrikkelijke toestanden die het leven nu zo zwaar maken. Hij zal zelfs de slechte ‘lucht’ van deze wereld verwijderen; de slechte geest van Satan en zijn demonen zal straks eindelijk verdwenen zijn (Ef. 2:2).

Stel je eens een wereld voor zonder oorlog, ziekte en dood! (Zie alinea 15)

15. Welke dingen zullen na Armageddon voor altijd verdwenen zijn?

15 Kun je je een wereld voorstellen zonder oorlog, ziekte en dood? Denk daar eens over na. Geen leger, marine of luchtmacht. Geen wapens of oorlogsmonumenten. Er zal geen behoefte meer zijn aan ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen of ziektekostenverzekeringen. Of aan mortuaria, uitvaartcentra, begrafenisondernemers of begraafplaatsen. En als er geen geweld meer is, is er ook geen behoefte meer aan beveiligingsbedrijven, alarmsystemen, politie, en misschien zelfs niet meer aan sloten of sleutels. Je zult nooit meer angst of bezorgdheid voelen!

16, 17. (a) Hoe zullen degenen die Armageddon overleven zich voelen? (b) Hoe kun je er zeker van zijn dat jij er nog zult zijn als deze slechte wereld vernietigd is?

16 Hoe zal het leven zijn zonder de verschrikkelijke toestanden van nu? Dat is best lastig voor te stellen. We leven al zo lang in deze slechte wereld dat we misschien een beetje gewend zijn geraakt aan ellende. Ter illustratie: Mensen die dicht bij een druk treinstation wonen, horen vaak het lawaai niet meer. En degenen die dicht bij een vuilnisbelt wonen, ruiken de stank misschien niet meer. Maar denk alle negatieve factoren eens weg — wat een opluchting!

17 Wat zal er voor alle stress die we nu voelen in de plaats komen? Psalm 37:11 geeft het antwoord: ‘Zij zullen hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.’ Vind je dat niet vertroostend? Dat is wat Jehovah je gunt. Doe dus alles wat je kunt om in deze moeilijke laatste dagen dicht bij hem en zijn organisatie te blijven. Koester je hoop, denk erover na, zorg dat die reëel voor je is. En deel je hoop met anderen! (1 Tim. 4:15, 16; 1 Petr. 3:15) Dan kun je er zeker van zijn dat wanneer deze wereld voorbijgaat, jij niet voorbijgaat. Je zult er dan nog zijn — en dat voor altijd!

^ ¶1 Dit was vroeger in sommige Amerikaanse gevangenissen de gewoonte.