Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  april 2016

Maak jij verstandig gebruik van je verbeeldingskracht?

Maak jij verstandig gebruik van je verbeeldingskracht?

WAT weegt ongeveer anderhalve kilo, en is wel omschreven als ‘het meest complexe dat wij tot nu toe in ons universum hebben ontdekt’? Het is het menselijk brein — echt een wonder van de schepping. Hoe meer we erover leren, hoe meer waardering we krijgen voor Jehovah’s ‘wonderbare’ werken (Ps. 139:14). Onze hersenen stellen ons tot heel veel in staat. Neem bijvoorbeeld onze verbeeldingskracht.

Wat is verbeeldingskracht? Het is wel gedefinieerd als ‘het vermogen om je in gedachten een voorstelling te maken of een beeld te vormen van iets wat nieuw en spannend is, of van iets wat je niet eerder hebt meegemaakt’. Ben je het er, met die definitie in gedachten, niet mee eens dat je je verbeeldingskracht best vaak gebruikt? Heb je bijvoorbeeld weleens gelezen of gehoord over een plek die je nooit hebt bezocht? Betekent dat dan dat je je er geen beeld van vormt? Als we denken aan iets wat we niet kunnen zien, horen, proeven, aanraken of ruiken, is onze verbeeldingskracht aan het werk.

De Bijbel leert ons dat mensen zijn ontworpen en geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:26, 27). Betekent dat dan niet dat Jehovah in zekere zin zelf verbeeldingskracht bezit? Omdat hij ervoor gekozen heeft ons met dit vermogen te scheppen, is het redelijk dat hij van ons verwacht dat we het gebruiken om zijn wil te begrijpen (Pred. 3:11). Hoe kunnen we onze verbeeldingskracht verstandig gebruiken? En wanneer zouden we het op een onverstandige manier gebruiken?

ONVERSTANDIG GEBRUIK VAN VERBEELDINGSKRACHT

(1) Dagdromen op het verkeerde moment of over verkeerde dingen.

Dagdromen op zich is niet verkeerd. Er zijn zelfs bewijzen dat dagdromen voordelen heeft. Maar Prediker 3:1 helpt ons te begrijpen dat, aangezien er ‘voor alles een vastgestelde tijd is’, we bepaalde activiteiten op het verkeerde moment zouden kunnen doen. Als je je geest bijvoorbeeld laat afdwalen tijdens vergaderingen of persoonlijke Bijbelstudie, is je verbeeldingskracht dan een hulp of iets wat je in de weg zit? Het is ook gevaarlijk om te dagdromen over verkeerde dingen. Jezus gaf bijvoorbeeld een ernstige waarschuwing over immorele fantasieën (Matth. 5:28). Als we verkeerde gedachten bij onszelf zouden toelaten, zou Jehovah dat niet goedkeuren. Immorele fantasieën kunnen een stap zijn in de richting van immorele daden. Wees dus vastbesloten om je verbeeldingskracht niet tussen jou en Jehovah te laten komen!

(2) Ervan uitgaan dat materiële rijkdom blijvende zekerheid geeft.

Materiële dingen zijn nuttig en nodig. Maar als we ons gaan inbeelden dat ze echte veiligheid en geluk geven, zullen we hoe dan ook teleurgesteld raken. De wijze man Salomo schreef: ‘De waardevolle dingen van de rijke zijn zijn sterke stad, en in zijn verbeelding zijn ze als een beschermende muur’ (Spr. 18:11). Denk  bijvoorbeeld eens aan wat er gebeurde toen in september 2009 meer dan 80 procent van Manila (Filippijnen) door hevige regenval overstroomde. Konden degenen met veel materiële bezittingen hieraan ontsnappen? Een rijke man die veel was kwijtgeraakt, zei: ‘De overstroming was een grote gelijkmaker: rijk en arm hadden ervan te lijden.’ Je zou makkelijk kunnen denken dat materie echte bescherming en veiligheid geeft. De realiteit is anders.

(3) Je onnodig zorgen maken over dingen die misschien nooit gaan gebeuren.

Jezus gaf de raad om niet te ‘bezorgd’ te zijn (Matth. 6:34). Een chronische piekeraar heeft veel verbeeldingskracht. Je zou makkelijk veel energie kunnen verspillen aan denkbeeldige zorgen — over problemen die er nog niet zijn of misschien zelfs nooit gaan komen. De Bijbel geeft aan dat zulke bezorgdheid tot ontmoediging en zelfs depressiviteit kan leiden (Spr. 12:25). Het is dan ook erg belangrijk om Jezus’ raad toe te passen om niet overbezorgd te zijn en problemen gewoon aan te pakken op het moment dat ze zich voordoen.

VERSTANDIG GEBRUIK VAN VERBEELDINGSKRACHT

(1) Gevaarlijke situaties voorzien en voorkomen.

De Bijbel helpt ons om verstandig te zijn en vooruit te denken (Spr. 22:3). Als we onze verbeeldingskracht gebruiken, kunnen we potentiële gevolgen voorzien van beslissingen die we nog niet hebben genomen. Stel bijvoorbeeld dat je bent uitgenodigd voor een feest of iets anders leuks. Hoe zou je dan je verbeeldingskracht kunnen gebruiken om te bepalen of je erheen zult gaan? Nadat je je hebt afgevraagd wie er nog meer zijn uitgenodigd, hoe groot de groep zal zijn en waar en wanneer het feest is, kun je je afvragen: Wat voor soort feest zal het waarschijnlijk worden? Is het realistisch om te verwachten dat er een gezonde sfeer zal zijn en dat Bijbelse principes zullen worden toegepast? Zo help je jezelf om het feest voor je te zien. Als je je verbeeldingskracht gebruikt om verstandige beslissingen te nemen, zal dat je helpen om geestelijk schadelijke situaties te vermijden.

(2) In gedachten oefenen hoe je moeilijke problemen zult aanpakken.

Verbeeldingskracht kan ook helpen bij het aanpakken van problemen. Stel dat er iets vervelends is gebeurd tussen jou en iemand in de gemeente. Hoe zul je je broeder of zuster dan benaderen om het bij te leggen? Er spelen heel wat factoren mee. Wat is zijn of haar stijl van communiceren? Wat is het beste moment om  over het probleem te beginnen? Hoe kun je je gedachten het best onder woorden brengen, en wat zou de toon van je stem moeten zijn? Door je verbeeldingskracht in te zetten kun je alvast verschillende manieren oefenen om met de situatie om te gaan, en dan bepalen welke het best overkomt en het beste resultaat zal hebben (Spr. 15:28). Zo’n goed doordachte benadering van een moeilijke situatie helpt om de vrede in de gemeente te bevorderen. Dit is een heel goede manier om je verbeeldingskracht te gebruiken.

(3) Je persoonlijke studie en je Bijbellezen verrijken.

Iedere dag de Bijbel lezen is essentieel. Maar we moeten meer doen dan gewoon de stof doornemen. We moeten er ook de praktische lessen uit halen en die willen toepassen. Bijbellezen zou onze waardering moeten vergroten voor hoe Jehovah dingen doet. Verbeeldingskracht kan hierbij helpen. Hoe? Je zult veel hebben aan het boek Volg hun geloof na. De verslagen in dit boek kunnen je verbeeldingskracht stimuleren door je te helpen je een beeld te vormen van de setting van het verslag en van de achtergrond van de verschillende Bijbelse personages. Het boek helpt om je de gebeurtenissen voor te stellen alsof je er zelf bij bent, de geluiden te horen, de geuren te ruiken en je in te leven in de gevoelens van de personen. Daardoor zul je prachtige lessen en aanmoedigende gedachten ontdekken in verslagen waarvan je misschien dacht dat je ze al heel goed kende. Als we tijdens het Bijbellezen en onze persoonlijke studie onze verbeeldingskracht op zo’n manier gebruiken, dan zal dit ons enorm verrijken.

(4) Medegevoel ontwikkelen en tonen.

Medegevoel is een mooie eigenschap die wel wordt omschreven als iemands pijn in ons hart voelen. Jehovah en Jezus tonen allebei medegevoel, en het is goed om ze hierin na te volgen (Ex. 3:7; Ps. 72:13). Hoe kunnen we deze eigenschap ontwikkelen? Een van de beste manieren is door onze verbeeldingskracht te gebruiken. Misschien hebben we zelf nooit meegemaakt wat een broeder of zuster op dit moment doormaakt. Toch is het goed je af te vragen: Als ik me in deze situatie bevond, hoe zou ik me dan voelen? Waar zou ik behoefte aan hebben? Als we bij het beantwoorden van deze vragen onze verbeeldingskracht gebruiken, zullen we meer medegevoel krijgen. Elk aspect van ons christelijke leven zal verbeteren als we medegevoel tonen, waaronder onze prediking en onze band met broeders en zusters.

(5) Ons voorstellen hoe het leven in de nieuwe wereld zal zijn.

De Bijbel staat vol levendige details over de beloofde nieuwe wereld (Jes. 35:5-7; 65:21-25; Openb. 21:3, 4). Onze publicaties vullen deze beschrijvingen aan met prachtige afbeeldingen. Waarom? Afbeeldingen zijn als brandstof voor onze verbeeldingskracht en helpen ons om voor ons te zien hoe we straks van deze beloofde zegeningen gaan genieten. Jehovah, de Maker van verbeeldingskracht, weet beter dan wie dan ook hoe krachtig dit vermogen is. Als we het gebruiken om over zijn beloften na te denken, versterken we ons vertrouwen dat die ook echt gaan uitkomen. Ook zal het ons helpen trouw te blijven ondanks de uitdagingen van het leven.

Jehovah heeft ons uit liefde het indrukwekkende vermogen van verbeeldingskracht gegeven. Het kan ons in ons dagelijks leven echt helpen bij onze dienst voor hem. Laten we daarom aan de Gever van dit prachtige geschenk onze waardering tonen door het elke dag weer verstandig te gebruiken.