Verhoort God elk gebed?

DENKT U DAT HIJ DE GEBEDEN VERHOORT VAN . . .

  • iedereen?

  • sommigen?

  • niemand?

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Jehovah is nabij allen (...) die hem aanroepen in waarachtigheid’ (Psalm 145:18).

WAT DE BIJBEL NOG MEER ZEGT

  • God negeert de gebeden van mensen die tegen hem in opstand komen (Jesaja 1:15). Maar ze kunnen de ‘zaken rechtzetten’ door hun gedrag te veranderen (Jesaja 1:18).

  • God verhoort alleen gebeden die voldoen aan de vereisten uit de Bijbel (1 Johannes 5:14).

Moeten we in een specifieke houding bidden?

SOMMIGE MENSEN GELOVEN dat ze tijdens het bidden altijd moeten knielen, hun hoofd moeten buigen of hun handen moeten samenvouwen. Wat denkt u?

WAT DE BIJBEL ZEGT

God heeft gebeden aanvaard van mensen die zaten, stonden, zich neerbogen of knielden (1 Kronieken 17:16; 2 Kronieken 30:27; Ezra 10:1; Handelingen 9:40). Hij eist niet van ons dat we een specifieke lichaamshouding aannemen als we bidden.

WAT DE BIJBEL NOG MEER ZEGT