Heeft God een naam?

SOMMIGE MENSEN ZEGGEN dat hij geen naam heeft. Anderen zeggen dat het God of Heer is. En weer anderen zeggen dat hij tientallen namen heeft. Wat denkt u?

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde’ (Psalm 83:18).

WAT DE BIJBEL NOG MEER ZEGT

  • God heeft meerdere titels, maar hij heeft zichzelf maar één naam gegeven (Exodus 3:15).

  • God is geen mysterie; hij wil dat we hem leren kennen (Handelingen 17:27).

  • Om een vriend van God te worden, moeten we allereerst weten wat zijn naam is (Jakobus 4:8).

Is het verkeerd om Gods naam uit te spreken?

WAT DENKT U?

  • Ja

  • Nee

  • Misschien

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Gij moogt de naam van Jehovah, uw God, niet op onwaardige wijze opnemen’ (Exodus 20:7). Het is alleen verkeerd om Gods naam te gebruiken als we dat op een respectloze manier doen (Jeremia 29:9).

WAT DE BIJBEL NOG MEER ZEGT