Veroorzaakt God lijden?

Wat denkt u?

  • Ja

  • Nee

  • Misschien

Wat de Bijbel zegt

‘Verre zij het van de ware God wetteloos te handelen, en van de Almachtige onrechtvaardig te handelen!’ (Job 34:10) God is nooit de oorzaak van de slechtheid en het lijden in de wereld.

Wat de Bijbel nog meer zegt

  • Satan de Duivel, ‘de heerser van de wereld’, is de hoofdoorzaak van lijden (Johannes 14:30).

  • Lijden en slechtheid zijn vaak het resultaat van de slechte keuzes van mensen (Jakobus 1:14, 15).

Komt er ooit een eind aan lijden?

Sommigen denken dat mensen gezamenlijk een eind aan lijden kunnen maken. Anderen denken niet dat er ooit een eind aan lijden zal komen. Wat denkt u?

Wat de Bijbel zegt

God zal een eind maken aan lijden. ‘De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn’ (Openbaring 21:3, 4).

Wat de Bijbel nog meer zegt

  • God zal door bemiddeling van Jezus het lijden dat de Duivel heeft veroorzaakt, ongedaan maken (1 Johannes 3:8).

  • Goede mensen zullen voor eeuwig in vrede op aarde leven (Psalm 37:9-11, 29).